donderdag 11 juni 2009

Philips veroordeeld door Amerikaanse Kamer van Koophandel

Philips laks bij naleven exportregelsBegin mei werd Philips in de Verenigde Staten veroordeeld wegens het niet volgen van het sanctiebeleid tegen Cuba. Het gaat om een overtreding uit 2005. Philips Amerika leverde toen zonder vergunning medische apparatuur van Philips Nederland, via Nedeland, aan Cuba.

De aangeklaagde is Philips Electronics North America Corporation. De straf is meer symbolisch dan dat hij pijn zal doen. Het bedrijf moet 9.000 amerikaanse dollars betalen. Philips heeft de overtreding zelf gemeld en krijgt een lage straf.

De kwestie toont wat mij betreft drie dingen aan. Allereerst dat het Amerikaanse rechtssysteem bol staat van de malle sancties tegen vijanden van Gods Amerika. Ten tweede dat grote bedrijven laks omspringen met de exportregels. Dat is hier misschien juist wel aardig, maar dat kan ook anders uitpakken. Ten derde dat Amerika wel doet wat Nederland weigert en dat is de exporten van bondgenoten controleren die via eigen territorium worden geëxporteerd.

Tenslotte je moet er toch niet aan denken dat Castro met Nederlandse apparatuur wordt geholpen bij hartfalen.

De gewraakte goederen:
Jet Stream Workspace Cardilogy Worktation
Mode iE33 ultrasound medical device (zie boven)

officiële aanklacht en veroordeling