zondag 9 januari 2011

JSF in Regeerakkoord en verkiezingsprogramma's


In het regeerakkoord wordt geschreven dat het tweede testtoestel er aan komt. Het 'we zijn tegen' uit het PVV-verkiezingsprogramma is gesneuveld. Of gaat Wilders hier wel met zijn kont tegen de Rutte-Verhagen krib? Zo niet dan rommelt Nederland zich ook met de PVV verder het JSF-moeras in.

CDA:'Slagvaardig en samen'
11.4.4. De F-16’s komen na 30 jaar trouwe dienst aan het einde van hun levensduur. Vervanging van de F-16 is daarom noodzakelijk. Het CDA kiest daarbij voor het beste toestel, voor de beste prijs, met de beste kansen voor de industrie. Nederland blijft daarom partner in het JSF-programma. Wel zal het aantal te bestellen JSF’s worden teruggebracht.

D'66: Concept verkiezingsprogramma: anders ja
• Vervanging F16 op lange termijn. D66 wil de komende kabinetsperiode geen aanschaf van de JSF. Nederland trekt zich terug uit het testprogramma. Het moment van vervanging van de huidige F16’s kan worden uitgesteld. Als na een grondige analyse van taken, ambities en organisatie van de krijgsmacht alsnog tot aanschaf worden besloten wil D66 dat enkel via een Europees consortium.

GroenLinks: Echte Keuzes voor de Toekomst - concept vp 2010-2014
Financieel Kader Verkiezingsprogramma
9. Nederland stapt uit het project voor de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter en investeert met Europese partners in luchttransportcapaciteit.

Partij voor de Dieren: Recepten voor mededogen en duurzaamheid
Er worden geen JSF straaljagers aangeschaft. Defensie vliegt verder met een afgeslankte en gemoderniseerde vloot F16 straaljagers.
Het defensiebudget kan met 20% omlaag. Deze budgetkort ing levert een besparing van € 1,4 mld.

Pvda: 'Iedereen telt mee.
De definitieve beslissing over de vervanging van de F16 is uitgesteld. Verlenging van de levensduur van de F16’s is mogelijk en heeft onze voorkeur. Pas wanneer dit niet langer mogelijk is, is een beslissing over de vervanging aan de orde zonder dat daarbij sprake is van een voorkeurspositie van de JSF of enig ander type toestel. Op dat moment zullen we keuzes maken ten aanzien van het gewenste type toestel en de aantallen, op basis van het dan beschikbare aanbod en prijzen passend in onze visie op de toekomst van de krijgsmacht.

PVV: De agenda van hoop en optimisme; Een tijd om te kiezen
Een sterke defensie is van belang voor de positie van Nederland in de wereld. Toch zijn wij tegen de aanschaf van de JSF. Ook willen we Defensiecapaciteit deels anders inzetten. Van buitenlandse veiligheid naar binnenlandse veiligheid. De burgemeester van Zaltbommel zegt: “Hebben wij een dure luchtmacht nodig voor vage oorlogen in verre landen, of bevindt de vijand zich in eigen land?”

SP: 'Een beter Nederland voor minder geld'
Financiële bijlage
We zien af van de aanschaf van JSF-gevechtsvliegtuigen.

VVD: Orde op zaken
Financiële bijlage
De JSF zien we alleen terug in onderwijsfabrieken. Belangrijkste boodschap op dit gebied, terugdraaien bezuinigingen op Defensie.


Regeer- en gedoogakkoord
regeerakkoord
gedoogakkoord
financiële bijlage regeerakkoord
financiële bijlage gedoogakkoord