zondag 9 januari 2011

Misleiding, tunnelvisie, gebrek aan leiderschap en volkenrechtelijk niet in de haakFotobijschrift: Persconferentie dinsdagmorgen in Den Haag over de inhoud van: Rapport, commissie van onderzoek besluitvorming Irak.
Klik voor meerinformatie
Rapport Davids (doorzoekbaar).

--

Van te voren had ik verwacht dat er een rapport zou komen dat alles in het midden zou laten. De kool en het sop zou sparen. Dat is niet zo.

Leiderschap

“De miniser-president heeft aanvankelijk weinig of geen leiding gegeven aan de debatten over de kwestie Irak; hij liet het Irakdossier geheel over aan de ministere van Buitenalndse Zaken. Later (na januari 2003) is hij zich wel intensief met dit dossier gaan bemoeien, maar het regeringsstandpunt, zoals door Buitenlandse Zaken geformuleerd lag toen vast.”(conclusie 6) Gebombineerd met het slot van voorgaande conclusie dat De Hoop Scheffer in augustus zonder overleg een brief met het Irakbeleid van Nederland naar de Kamer stuurde. Zelfs de premier werd niet geraadpleegd. Twijfel aan zijn leiderschapskwaliteiten ligt hier voor de hand. Ze lagen elkaar ook niet echt. Dat zal ook meegespeeld hebben.

Tunnelvisie en misleiding

“De kwestie van de volkenrechterlijke legitimatie werd ondergeschikt gemaakt aan de in augustus 2002 door Buitenlandse Zaken uitgezette beleidslijnen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop met de informatie van inlichtingendiensten en de rapportages over de wapeninspecties is omgegaan.” (Conclusie 8) De inlichtingen rapporten waren milder en genuanceerder dan wat de Regering kon gebruiken en deze werden dan ook weggewuifd. (zie conclusie 25 en 30. In conclusie 32 wordt gesteld: “Anders dan in dit rapport is vastgesteld stelde de minister van Defensie dat de rapporten van AIVD en MIVD en de uitlatingen van de bewiondspersonen niet met elkaar op gespannen voet stonden.”

Volkenrechterlijke 'janboel'

“De Veiligheidsraadresoluties over Irak uit de jaren negentig gaven geen mandaat voor het Amerikaans-Britse militair ingrijpen in 2003. Anders dan de regering heeft gedaan, kan men de tekst van resolutie 1441 – ondanks enekel dubbelzinnigheden – redelijkerwijs niet uitleggen als een vrijbrief voor individuele lidstaten om zonder nadere besluitvorming door de Veiligheidsraad met militair geweld de naleving van diens resoluties af te dwingen.” (conclusie 18)

De woorden misleiding, gebrek aan leiderschap en tunnelvisie zal je in het rapport niet tegen komen. Dat zijn beoordelingen die buiten het mandaat vallen zoals de Commissie dit opvatte. Zij wilden alleen de feiten geven. Toch biedt het rapport genoeg stof om Balkenende te vragen af te treden.

Davids vergeleek zijn positie met die van David die Goliath de kop afhakte. Ik ben bang dat dit niet helemaal klopt. De kop is er nog niet af. Nog niet alle feiten zijn boven tafel. Nog niet alle mensen die gehoord zouden moeten worden zijn gehoord. Een parlementaire enquette zou hierin moeten voorzien. Maar als de PvdA het af laat weten blijft Balkenende op zijn plaats en waait dit stevige rapport als een storm over het binnenhof en daarna wordt alles weer zoals het was.

Volkskrantblog 12 januari 2010