donderdag 13 januari 2011

Obama's team: change, what change?

Welke mensen maken deel uit van Obama’s inlichtingen, defensie en buitenlandse zaken team? Al snel werd duidelijk dat de personele veranderingen kleiner zouden zijn dan gehoopt. Het team dat de overdracht regelde stond onder leiding van John Podesta - eerder de chefstaf in Clinton’s Witte Huis - en zat vol bekende ex-ministers o.a.: Madeleine Albright (BuZa), Robert Rubin (Fin), William Perry (Def.). Als ik zeven termen mocht geven om de mensen die ik tegenkwam onder te scharen, dan zouden die zijn: Bill Clinton, Energie politiek, Kredietcrisis, Fanny Mae, Iran, Afghanistan en mannen.

Hillary Rodham Clinton, werd tijdens haar campagne meer dan alle andere kandidaten gesponsord door de wapenindustrie. In een plan uit maart 2008 stelt ze een prioriteit van Afghanistan te willen maken en dat de “Afghanen luchttransport ontvangen en moderne wapens – geen Koude Oorlogsafdankertjes – om de oorlog te winnen.” Zo win je inderdaad de steun van de wapenfabrikanten.

James B Steinberg, onderminister voor Buitenlandse Zaken, heeft een enorme staat van dienst: Brookings Institution, International Institute for Strategic Studies (IISS), National Veiligheidsadviseur onder Clinton etc.
Steinberg over preëmptieve aanvallen: “Maar er zullen zonder twijfel in de toekomst omstandigheden zijn dat politici de mogelijheid willen kunnen gebruiken om de strijdkrachten preventief in te zetten – om terroristen te doden, om wapen proliferatie te voorkomen, genocide te stoppen, de verspreiding van dodelijke ziektes te stoppen, of om om te gaan met andere gevaren.” Kortom, wanneer niet? In 2005 vroeg hij, samen met een groot aantal rechtse analisten, aan het Congress de defensieuitgaven te verhogen en meer troepen naar Irak te sturen.

Jacob J. Lew,
onderminister voor Buitenlandse Zaken, was directeur van de Office of Management and Budget in het Witte Huis onder Clinton. Lew is oprichter van de Center for Middle East Research en advocaat gespecialiseerd in energie.

Afgezanten en adviseurs


William Perry
, de Minister van Defensie onder Clinton, was al afgezant en gesprekspartner met hoge personen in Iran. De gesprekken gingen over nucleaire wapens, het vredesproces in het Midden-Oosten en kwesties rond de Perzische Golf.

Richard Holbrooke
is Obama’s afgezant voor Afghanistan en Pakistan. Hij begon zijn carriere in de Buitenlandse Dienst al in de jaren zestig, ook in Azië. Hij was, naast nog veel meer minder fraaie activiteiten, betrokken bij de beruchte pacificatie campagne in de Mekong Delta in Zuid-Vietnam. Scott Ritter, de bekende medewerker van de VN ontwapeningsmissie in Irak (UNSCOM) noemt hem iemand die "niet alleen heeft laten zien dat hij geen samenhangende visie heeft als het neer komt op complexe zaken zoals in Afghanistan (laat staan Pakistan), maar ook bekend staat om de militaire oplossing te verkiezen boven de diplomatieke.”

Dennis Ross adviseur voor de Golfregio, inclusief Iran en ‘t Midden Oosten. Ross is co-auteur van Obama’s eerste belangrijke Midden-Oosten speech, in de zomer van 2008. Hij werkte in de jaren zeventig onder Paul Wolfowitz in het Pentagon. Later als medewerker van Bill Clinton was hij betrokken bij onderhandelingen tussen Israël en de Arabische landen. Hij werd in die functie Israël’s advocaat genoemd. Ross is bekend om zijn scherpe visie met betrekking tot Iran. Net als Holbrook was Ross lid van een adviesraad van havikken verenigd onder de naam United Against Nuclear Iran.

Ivo Daalder
wordt ambassadeur bij de NAVO. Daalder is Amerikaans staatsburger, maar heeft een Nederlandse achtergrond. Hij wordt beschouwd als een havik. Hij is auteur van verschillende boeken, waaronder Getting to Dayton.

Defensie

Robert Gates de minister van Defensie is het meest opvallende overblijfsel van de Bush regering. Zijn optreden tijdens het Iran Contra schandaal wordt regelmatig genoemd. Howard Teicher, medewerker van de National Security Council beweerde dat Gates betrokken was bij geheime wapenleveranties aan Saddam Hoessein. Alles beter dan Rumsfeld was waar onder Bush, maar onder Obama verwachtte ik meer. Richard Danzig1 staat mogelijk klaar om hem op te volgen. Niet alleen Gates ook veel van zijn vrienden zijn blijven zitten, volgen. Niet alleen Gates ook veel van zijn vrienden zijn blijven zitten, zoals de adviseur op inlichtingengebied voormalig Luitenant Generaal van de Luchtmacht James Clapper en medewerker speciale operaties Michael G. Vickers.

Opvallend is ook Michèle Flournoy, onderminister voor Defensiebeleid - tot nu toe de hoogste vrouwelijke ambtenaar in de hele geschiedenis van het Pentagon - behoort tot de invloedrijke Defensietop. Flournuy stond aan de basis van de Center for the New American Security (CNAS) en komt uit de Clinton entourage.

William J. Lynn III heeft zijn baantje bij Raytheon – de op vijf na grootste wapenfabrikant in de wereld – er voor op moeten geven, maar hij heeft de post van onderminister van Defensie. Lynn was belast met de strategische planning bij Raytheon en belast met de relaties met de Regering. Een lobbyist voor de wapenindustrie die direct daarna een hoge positie in het Pentagon heeft. Een smet op de uitstraling die de regering Obama wil hebben.

Ashton B. Carter
wordt hoofd wapeninkoop gaat de materieel en onderzoeksbudgetten van het Pentagon reorganiseren en uitgaven rationaliseren. Het gaat om een budget van meer dan 200 miljard dollar per jaar; vol wildgroei en onoverzichtelijk. Carter is expert op het gebied van wapenbeheersing en de eerste man op deze post zonder directe banden met de wapenindustrie of overheidsaankoopbeleid. Hij bekritiseerde als professor het Pentagon regelmatig voor het kopen van wapens die het niet nodig heeft, gebrek aan discipline en aan het bewustzijn dat die wapens en militaire diensten steeds duurder worden. De bedoeling is om door reorganisaties de dollar beter te besteden, niet om er minder uit te geven, zodat uiteindelijk een beter bewapend leger op de been gebracht kan worden.

Adviseurs

Jim Jones Nationaal Veiligheids Adviseur is een pleitbezorger voor hogere Defensieuitgaven. Na zijn pensionering zat hij onder andere in de directie van Chevron (Condoleeza Rice bekleedde die positie ook) en adviseerde het Instituut voor Energie in de 21ste eeuw van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. De Kamer riep de Amerikaanse regering op de NAVO actiever te maken op het gebied van energie vraagstukken en er bij lidstaten op aan te dringen het mandaat te verbreden, zodat ook energie veiligheid hieronder zou vallen. Jones was tegen het terugtrekken uit Irak, omdat dit tegen Amerikaanse belangen was. Hij ondersteunt de oorlog in Afghanistan, omdat het "symbolisch meer het episch centrum is van het terrorisme is dan Irak."

Thomas E. Donilon is vice National Veiligheids Adviseur. Tijdens de Clinton administratie hoofd van de staf of Buitenlandse Zaken. Lobbyde in zijn functie van uitvoerend onder directeur bij Fannie Mae tegen scherper toezicht en verdiende daar miljoenen mee. Donilon is medewerker geweest van Warren Christopher († maart 2011).

Inlichtingen baasjes:

Voormalig admiraal Dennis Blair is de directeur van de Nationale Inlichtingen. Zijn eerste grote werkstuk verscheen begin februari 2008. De jaarlijkse dreigingsanalyse. Hierin een verschuiving van terrorisme naar economische crisis als grootste bedreiging voor de belangen van de VS. Blair was het hoofd van het Commando voor de Stille Oceaan van februari 1999 tot mei 2002 in de tijd dat Oost-Timor zich los maakte van Indonesië. Hij spande zich in om de Indonesische kant te steunen. Zijn voordracht leidde tot felle protesten van de Amerikaanse Oost-Timor groep. Gesteund door een aantal VK-bloggers.

Leon E. Panetta2, de nieuwe CIA directeur is voormalig hoofd van de staf van het Witte Huis onder Bill Clinton. Hij was lid van de Baker Commission die een advies schreef over Irak. Panetta zegt de volgende vragen te willen beantwoorden: waar zit Osama bin Laden en waar zal al-Qaida de volgende keer aanvallen in de VS. Verder wil hij betere analyses over problemen in Rusland, China, Afrika en Latijns-Amerika en de economische crisis. Nummer twee Stephen R. Kappes, voormalig officier der mariniers en CIA-veteraan zal onder Panetta mogen blijven. Zo wordt de kool en de geit gespaard; Panetta is niet belast met inlichtingenschandalen uit het verleden en tegelijkertijd compenseert Kappes Panetta’s onervarenheid op inlichtingengebied. Het kan nog leuk worden daar.

Charles, "Chas" Freeman beoogt voorzitter van de National Intelligence Council (NIC). Hij is voormalig Amerikaanse ambassadeur in Saoedi Arabië, medewerker van het Pentagon gedurende de Reagan periode en voorzitter van de Middle East Policy Council. Freeman ondervindt tegenstand van neocons en Israël lobby onder andere vanwege zijn visies op Israël, Iran en Afghanistan. In verband met dit laatste land: "Onze opzet was (…) wereldwijd opererende terroristen het gebruik van Afghaans grondgebied onmogelijk temaken. Dat was en is een bereikbaar doel. Het is een beperkt doel dat kan worden bereikt tegen redelijke kosten. We moeten terugkeren naar sterke focus op dit doel.” Hij trok zich half maart als gevolg van deze druk terug.

Samengesteld
Martin Broek3

1) Richard Danzig is voorzitter van het Center for the New American Security (CNAS), een denktank voor buitenlandspolitieke vraagstukken CNAS. De bedoeling van denktank was het formuleren van een buitenlandse politiek voor de komende tijd en het opleiden van nieuw kader. Een groot deel van de Obama/Clinton-clan komt uit de CNAS. In het bestuur o.a. Richard Danzig (voorzitter), Madeleine Albright, Richard Armitage en William Perry. Dat Danzig nog geen post heeft verbaast velen.
2) US INTEL POLICY: NEW PERSPECTIVE OR FAMILIAR APPROACH? ► CQ Today Online News / by Tim Starks ► Stringer: Stefaan Verhulst / Markle Foundation / New York / www.markle.org Uit Fringe 173.
3) Een versie van dit overzicht verscheen in maart 2009 in het tijdschrift VD AMOK, zie www.vdamok.nl