vrijdag 14 januari 2011

Wapenleveranties nemen vlucht

“Hoge ambtenaren van Defensie en vertegenwoordigers van defensie-industrie [maken] de afspraak dat ze een bezoekje aan Chili zullen brengen,” schreef ik op grond van een email van een TNO medewerker uit maart 1997.

Dat is al weer enige tijd geleden, maar sindsdien heeft de Nederlandse wapenhandel met Chili een enorme vlucht genomen. Tanks, fregatten, pantservoertuigen en F-16 gevechtsvliegtuigen, een compleet leger verhuisde naar het Zuid-Amerikaanse land aan de Stille Oceaan.

In 2009 staat alweer de volgende levering op stapel. Deze heeft een waarde van 270 miljoen dollar (193 miljoen euro) en hoort daarmee tot de grotere wapenleveranties. Dit alles blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Jane’s Defence Weekly.* Eind mei zal de aankoop officieel bekend gemaakt worden tijdens een bezoek van de Chileense president Michelle Bachelet aan Nederland.

De zaak leek vorig jaar al in kannen en kruiken, maar het Chileense ministerie van Financiën vond de aankoop tot nu toe niet verantwoord. Dit standpunt sluit aan op kritiek die Oxfam Novib jaren geleden al uitte over de grootschalige wapenaankopen van Chili. Kritiek die nadrukkelijk onderstreept werd in een brochure die de Nederlandse Campagne tegen Wapenhandel over de wapenhandel met Chili schreef en sindsdien regelmatig laat horen:

“De massale wapenaankopen door Chili worden gefinancierd uit een onder het Pinochet-regime ingesteld fonds dat gevoed wordt met een deel van de winst van de nationale koperindustrie. Het is momenteel gevuld met naar schatting 3 miljard US $. In plaats van investeringen in de sociaaleconomische infrastructuur gaan extra inkomsten naar de krijgsmacht. Ook elders in de regio wordt dankzij een florerende grondstoffenhandel, gevoed door exploderende marktprijzen, de -deels verouderde- bewapening flink opgevoerd. (…) Chili [kan] als een van de aanjagers van de toenemende bewapening in de regio worden gezien.”

Het doet ook de spanningen in de regio geen goed al dat Nederlandse wapentuig, maar dat zal Nederland verder een worst zijn als het maar van zijn overbodige wapens afkomt

Martin Broek

Leveringen in 2007