donderdag 13 januari 2011

Zoek de verschillen; China steelt of niet?


 Chinese versie
 Thales versie

Ze lijken verrekte veel op elkaar. Het verschil is dat de een automatisch wordt aangestuurd met gebruikmaking van een rondzoek- en vuurleidingradar en de ander door een onderdekse Chinees achter een beeldscherm.

Als dat alles is dan betekent dit dat:

1) het toenmalig HOOFD van de MILITAIRE INLICHTING en VEILIHEIDS DIENST (MIVD), de generaal-majoor Dedden, maar wat riep. Hij veroorzaakte daarmee een storm in een glas water, want alleen het concept en de vormgeving waren volgens de staats afgekeken en de technologische voorsprong was niet in het geding. (Jammer dat er “over onderzoeken door de MIVD in het openbaar geen informatie [wordt] verstrekt”. Zo'n intel bobo kan blijkbaar ook in de krant ongecontroleerd roepen wat hij wil.); en

2) de Congressional Research Service (CRS) er een weinig adequate onderzoeksmethode op na houdt. Allang achterhaalde gegevens worden ieder jaar opnieuw klakkeloos in het China rapport van het CRS opgetekend.

Gelukkig hebben wij een wakkere staatssecretaris van Economische Zaken die ons uit de droom helpt.

Ik ben wel benieuwd of er nu aan het CRS gevraagd wordt te stoppen met het ieder jaar herhalen van deze tekst. Nederlandse grootste wapenfabrikant wordt zo jaarlijks beticht van het laks hanteren van veiligheidsmaatregelen en de Nederlandse overheid dat ze het laat gebeuren dat technologie lekt. In de eerste bijdrage over dit onderwerp stelde ik dat aan de orde: Als het niet klopt is er bij het CRS op aangedrongen dit voorbeeld niet meer te gebruiken, omdat het Nederlandse wapenexportcontrolebeleid hiermee in diskrediet wordt gebracht? Zo nee, waarom eigenlijk niet?

Wat is er uit het informatie delen met de Amerikanen gekomen? Heeft Nederland ook hier vermoedens dat het slechts gaat om het naknutselen van het uiterlijk van een kanon (de Gatlin gun) of gaat het om meer? Hoe is dat ‘gedeeld’? Schriftelijk, digitaal of mondeling en wanneer?

De volgende passage roept ook vragen op: “Niettemin zijn bij de vergunningafgifte voorwaarden gesteld en bij de levering voorzieningen getroffen die het in de praktijk onmogelijk maakten dat sensitieve Nederlandse militaire technologie aan de systemen zou kunnen worden onttrokken vóór aflevering van de schepen aan Pakistan.”

Aan wie zijn deze voorwaarden gesteld? Aan Thales Nederland, China, Pakistan of een combinatie van die drie? De Chinezen zijn meesters in het kopiëren, zijn Nederlanders desondanks in staat een dijk - of voor mijn part een muur - om hun intellectueel en strategisch eigendom te zetten? Om wat voor voorwaarden en voorzieningen gaat het en hoe zijn die gecontroleerd? Is er Thales personeel geplaatst op de Chinese werf? Betekent tot een “minimum beperken” in het laatste antwoord dat niet uitgesloten kan worden dat reverse engineering toch plaats kan vinden? Waarom staat er anders niet “uit te sluiten”?

Toch komt ook Helena's opmerking van gisteren om de hoek kijken: “je moet toch wel over erg veel kennis beschikken?” Die beneden dekse Chinees zit me dwars. Hij doet me net een beetje teveel denken aan het denigrerende 'pinda pinda poep chinees' uit de jaren dertig. Inmiddels is de Rotterdamse haven voor een deel (o.a. ECT) in Chinese handen en zijn de Chinezen snel de technologische achterstand aan het inhalen op de rest van de wereld. Ze weten ook wel, net als Van Heemskerk, dat een Close-in Weapon System, zozals de Goalkeeper of hun Type 730 veel geld kost. Dan moet het wel doen waar het voor is en dat is een laatste verdediging vormen tegen aansnellende raketten. Daarvoor moet het automatisch zijn en dat is het dan ook. Niks: vanachter een monitor aansturen en inschakelen. Zie bijvoorbeeld: “The fully automatic seven-barrel 30mm cannon is fed by two ammunition boxes each holds 500 rounds of ready-use ammunition. One magazine would typically hold armour piercing discarding sabot and the other high explosives. The empty cartridge cases are ejected forwards out of the lower part of the mount. The cannon is driven by external power, with a maximum cyclic rate of fire of 4,600~5,800 rounds/min. The cannon has a maximum range of 3,000m, but targets are typically engaged at a distance of 1,000~1,500m.”

The fire-control includes a TR47C fire-control radar and an electro-optic director, both of which are mounted on the turret roof. The electro-optic director a TV tracking camera, infrared tracking camera and laser rangefinder, which provide a maximum tracking range of 5~6km. The TR47C radar has a maximum detection range of 8km against an airborne target of RCS 0.1 square metre.

Vier afleveringen:
Artikel (5 januari 2009)
Vragen (26 januari 2009)
Antwoorden (26 februari 2009)
Commentaar (27 februari 2009)

De opmerking over de Chinese kopie van de Nederlandse Goalkeeper is verdwenen uit China Naval Modernization: Implications for
U.S. Navy Capabilities — Background and
Issues for Congress

1 opmerking:

  1. weer een domme nederlander praten hoe dom ze zijn man hoe lelijk =.=

    nederlanders geven al op in 2 sec als de chinezen hun aanvallen    enough said?

    lol

    BeantwoordenVerwijderen