woensdag 11 juli 2018

De onderzeeboot en het kwartetten van de marine-industrie

 Bijgewerkt op 16 juli 2018 (zie noot 5)

Marsdiep 29 juni 2018
Volgens admiraal Rob Kramer moet de marine Hollandse waar kopen, en wel honderden miljoenen kostende marineschepen en onderzeeboten.(1) Pleidooien voor meer Europese samenwerking lijken langs het Nederlandse militaire establishment heen gegleden. De marine wil vrijwel alle bestaande capaciteiten in Nederland houden. Alleen bij nieuwe mijnenvegers krijgt België het voortouw.

Als het om onderzeeboten gaat wil de marine zelfs weer een eigen productiecapaciteit opbouwen. De nieuwe Nederlandse sluipmoordenaars van de zee zullen veel moeten kosten. Niet in de laatste plaats vanwege de uitgebreide wensen van de marine die ze geschikt maakt voor wereldwijde expeditionaire inzet.(2) Zonder de verruiming van het marinebudget is deze aanschaf niet mogelijk.

Waarvoor

Het draait bij de gewenste vier onderzeeërs om a) strategische beïnvloeding, b) grote precieze maritieme slagkracht, c) wereldwijd verzamelen, analyseren en delen van inlichtingen en d) operaties met Special Forces. Op dit moment wordt studie gedaan hoe en waarmee de huidige onderzeeboten moeten worden vervangen. Het project valt onder de grootste financiële categorie binnen het materieelverwervingsproces: meer dan 2½ miljard euro. Dit proces start officieel met de A-brief waarin de strategische redenen voor vervanging worden uiteengezet.

Verhullend

Zomer 2017 vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over die brief plaats. Kamerleden constateerden daarin vooral financiële onduidelijkheid. De directeur van de Damen scheepswerf in Vlissingen, Van Ameijden, had namelijk gezegd dat je voor het genoemde bedrag (€2,5 miljard) hooguit drie onderzeeboten kon kopen en Ko Colijn van Clingendael noemde een benodigd bedrag van 4 miljard. Kortom de categorie 'meer dan 2 ½ miljard euro' is behoorlijk vaag en verhullend. De financiële kant zal in de B-brief (grotendeels vertrouwelijk) toegelicht worden, waarin ook wordt beschreven waardoor de onderzeeërs vervangen zullen worden. Deze brief wordt in het 4e kwartaal van dit jaar aan de Kamer gestuurd, liet staatssecretaris Visser weten. Na de onderzoeksfase (B-fase) en mogelijk vervolgonderzoek (C-fase) legt Defensie zich vast op product, tijdsspanne en financiering.


Materieelverwerving

Het proces om wapens voor Defensie te kopen bestaat uit verschillende fasen allen afgerond met een brief en debat in de Tweede Kamer:

A-fase: er wordt een initiële raming gemaakt van de kosten (zijn er geen alternatieven, dus ligt het wapensysteem vast, dan hierna door naar D)
B-fase: Met welk wapensysteem kan Defensie in de behoefte voorzien (geen ontwikkeling nodig dan door naar D)  
C-fase: indien een ontwikkelingstraject nodig is het systeem te ontwerpen, nodig om in behoefte te voorzien
D-fase: Defensie kiest een product en een leverancier.  
E-fase: Defensie evalueert grote en complexe projecten. Aan het slot van de E-fase doet de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek naar de kwaliteit en volledigheid van de informatie in de evaluatie.

Bron: 'Defensie Materieel Proces bij de tijd ', Ministerie van Defensie, februari 2017 (herziene druk) (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2017/02/01/defensie-materieel-proces-bij-de-tijd/web_201750128_Brochure+Defensie+Materieel+Proces.pdf).


Voorsprong

Het materieelverwervingsproces is er gekomen nadat de vorige aanschaf van onderzeeboten uit de hand liep. Het werd een organisatorische warboel en de kosten rezen de pan uit doordat de marine steeds nieuwe eisen stelde.(3) De ogenschijnlijke helderheid van het nieuwe proces is misleidend. Allereerst blijft binnen deze aanpak de voorfase vrijwel onzichtbaar. Februari 2016 kwam de marine in perscentrum Nieuwspoort naar buiten met plannen voor nieuwe onderzeeboten. Deskundigen binnen marine en kennisinstituten (zoals TNO en Marin) en industrie waren er toen al jaren mee bezig om de aanschaf voor te bereiden en soepel door de Tweede Kamer te loodsen. Ze hebben ze een ruime voorsprong op de volksvertegenwoordiging.

Valkuil 1

Ook kunnen fasen samengevoegd worden of overgeslagen. De volgende brief kan een B/C-brief worden; dat zou niet voor het eerst zijn. Dan zou de belangrijkste beslissing in het dossier al genomen zijn: dat er een expeditionaire onderzeeboot ontwikkeld wordt, de maximale optie. Terwijl er nog andere opties op tafel lagen, zoals andere wapensystemen voor dezelfde taken (drones, satellieten) en een variant uitsluitend voor bescherming van het eigen grondgebied (homeland).

Vlissingen

De leverancier ligt dan ook al vast. Dat wordt dan SAAB/Damen, omdat er geen andere aanbieder is die aan de Nederlandse wensen voldoet. Het is bovendien de bovendien ideale combinatie om de Nederlandse industrie in te schakelen. Bouw zal dan niet in Roemenië plaats vinden, zoals bij fregatten, maar in Vlissingen, uit veiligheidsoverwegingen, vertelt directeur Van Ameijden van Damen/Schelde aan het Algemeen Dagblad. Iedereen blij: Damen/Saab (als hoofdaannemers), de marine (verdwenen militair industriële capaciteit komt terug) en de werknemers (het gaat om “een paar honderd man extra”). Of het echt zo gaat lopen bij dit controversiële project? Formeel zijn er nog vier andere partijen in de race, maar over drones en satellieten hoor je al niemand meer, terwijl die formeel nog steeds ook een optie zijn om de onderzeebootcapaciteit te vervangen.

Portfolio

Het is jaren geleden dat Nederland een onderzeeboot bouwde. Er is nog wel onderzeebootbouw en technische kennis in Nederland aanwezig, maar niet voor een hele onderzeeboot. Uiteindelijk kunnen zelfs de in het DUKC samenwerkende onderzeebootbouwpartijen niet om de conclusie heen dat “specifieke kennis en ervaring voor de bouw van onderzeeboten in Nederland ontbreken.”(4) Wordt voor Damen gekozen, dan wordt voor een herintroductie van die capaciteit gekozen. Wat vreemd vanuit oogpunt van consolidatie van Europese militair industrie waar in andere delen van het beleid op wordt aangedrongen.

Kans

Er is een andere optie. In maart hebben de Duitse en Nederlandse betrokken vanuit overheid en industrie overlegd over een samenwerking tussen Duitsland en Nederland bij de productie en verwerving van onderzeeboten en fregatten. In het kort komt het erop neer dat Damen de hoofdaannemer kan worden bij de bouw van een nieuw Duits fregat en de Duitsers de onderzeeërs voor Nederland gaan leveren. Het inschakelen van Damen bij de fregatten haalde de Nederlandse pers. Het inschakelen van de Duitsers bij de bouw van de onderzeeboten niet of nauwelijks. Toch behoort het aanschaffen van een HDW (Kongsberg, Noorwegen) onderzeeboot, die aanzienlijk goedkoper kan zijn (€ 280-560 miljoen per boot) tot het kwartetspel met marineschepen. Niet alleen de Staatskas maar ook de Nederlandse scheepsbouw zou hiervan profiteren. Maar dan moet Nederland wel opschieten met de B-brief; een woordvoerder van Kongsberg merkte onlangs wel op dat er nog maar kort de mogelijkheid bestaat om mee te praten over het ontwerp.De 212-klasse waarop deze Noors-Duitse boot gebaseerd is werd onlangs genoemd door twee Amerikaanse marineofficieren als mogelijke diesel onderzeeboot voor de marine van de Verenigde Staten.(5)

Vechtmarkt

Niet alleen Nederland wil zijn maritiem militaire industrie de hand boven het hoofd houden. Tal van Europese landen hebben fregatten in de aanbieding. In Australië bijvoorbeeld dingen drie Europese partijen (het Britse BAE Systems, Italiaanse Fincantieri en Spaanse Navantia) naar een fregattenorder. Het is goed voor Damen op deze vechtmarkt om de leiding over bouw voor de Duitsers te krijgen en launching customer te zijn; als de eerste marine eenmaal een nieuw scheepsontwerp heeft gekocht , geldt dat als garantiebewijs dat het geen kat in de zak is. Het biedt ook kansen voor bewapeningsleverancier Thales-Nederland door de stevige relatie met Damen en omdat het van oudsher een belangrijke toeleverancier van technologie voor Duitse marineschepen is. Thales verloor recentelijk de slag in de Filipijnen van het Koreaanse Hanwha Systems en in Zuid-Korea kreeg het Israëlische Elta Systems de voorkeur. Zelfs intern is er concurrentie door de samenwerking van het Franse Naval Group (waarmee Thales nauw is verbonden) met het Italiaanse Leonardo. De Franse directeur van Thales luidde hierover onlangs de alarmbel (6).

Valkuil 2

De Duitse fregattenbouw, waarover Damen de leiding krijgt, worden onder andere uitgerust met raketschildradar. Nederland heeft zulke radar op zijn LCF-fregatten en hoort daarmee tot de Champions League van de Europese marine. Het Duitse multi-purpose fregat gaat volgens verwachting zo'n € 360 miljoen (de Nederlandse LCF-fregatten kostten zo'n € 600 miljoen). Maar de marinelobby wil de Nederlandse industrie verstevigen en en pleit voor familievorming tussen de M-fregatten die nu worden vervangen en de LCF-fregatten die over tien jaar worden vervangen.

Drie projecten
Als er geen Duitse onderzeeërs worden gekocht, wordt de kans groter dat Damen minder van de Duitse cake krijgt . De wensen van Nederland zullen zeker het primaat krijgen van de scheepsbouwer uit Gorinchem. De Nederlandse marine wil wel hoog spel spelen, want zelfs de Fransen en Italianen denken dat verstevigde samenwerking noodzakelijk is om zich staande te houden op de marine exportmarkt.
De Tweede Kamer bespreekt de aanschaf van de verschillende scheepstypen los van elkaar en dreigt achterzeiler te worden. De honderden miljarden die met deze keuzes gemoeid zijn nopen tot slimmigheid om tot een koerswijziging te komen. Nederland moet snel duidelijk maken voor welke vervanging het kiest (drones, satellieten, homeland, (kleinere) expeditionaire onderzeeër.

Watertanden

Kortom gezamenlijke fregatten met raketschild taak, tegen een prijs waar een Nederlandse Minister van Defensie in tijden van bezuinigingen van gaat watertanden, maar die bij een groeiende Defensiebegroting te min kunnen lijken. Een veel goedkopere onderzeeboot en de mogelijkheid nog in het Noors-Duitse project in te stappen en enige invloed op het ontwerp te hebben. Men moet wel opschieten. Uitstel maakt deze allerminst zekere optie nog onzekerder. De winst voor de schatkist en de positie van de Nederlandse militair maritieme scheepsbouw is te groot om te negeren, vanwege het feit dat de Nede rlandse marine van – laten we eerlijk zijn – een klein land als Nederland haantje de voorste wil zijn en wereldwijd expeditionair inzetbaar wil zijn. Voor hen in het Haagse en Helderse die hun naam aan de nieuwe onderzeeboten hebben verbonden, betekent het gezichtsverlies als de Damen Saab variant sneuvelt. Voorlopig heeft die een ruime voorsprong. De winst voor de vredesbeweging is bij beide optie gering. Maar laten we eerlijk zijn, iets afknabbelen van de uitgaven voor nieuwe wapens zou al winst zijn. Gaan we over tot grote Damen-Saab onderzeeërs en in Nederland ontworpen en geassembleerde LCF-fregatten dan heeft de marine wat het wil: een eigen maritiem militair industriële infrastructuur, maar wel tegen hoge kosten en met een onzekere toekomst. Er zijn betere bestemmingen voor miljarden dan voor sluipmoordenaars op zee. De Nederlandse marine moet zijn Gouden Eeuwsyndrome loslaten en zien dat het naast een middelgrote handelsnatie, ook een klein land is. Daar horen wereldwijd opererende onderzeeërs niet bij.

MB 31 mei 2018

Geschreven voor Vredesmagazine

Eindnoten:
1) Marine wil Nederlandse waar, Gooi en Eemlander, 5 mei 2018.
2) Vrouwen aan boord brengt ook flink veel kosten met zich mee.
3) Martin Broek, 'Onderzeeboten, nodig? Deel 1: Besluitvorming,' Broekstukken, laatste versie 31 maart 2018 (http://broekstukken.blogspot.nl/2018/03/onderzeeboten-nodig-deel-1.html)
4) Brief van Minister van Defensie, Hennis-Plasschaert, 'Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst', 9 juni 2015 TK 34 225, nr. 1 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34225-1.odt).
5) Michael Walker and Austin Krusz, 'There's a case for diesels', Naval Institute Proceedings, juni 2018, pp.64-66. Het is duidelijk dat een pleidooi vcoor de aanschaf van diesels vloeken in de Amerikaanse marine kerk is (het zou ten koste kunnen gaan van de atoomvloot en dat wil de marine leiding voorkomen), maar het is veel betekenend dat het invloedrijke Proceedings deze discussie wil openen en dat de boot die Nederland niet wil hebben daarin als voorbeeld wordt aangehaald.
6) Leonardo brengt met kracht zijn eigen marinesystemen in de samenweerking in. Anne Bauer, 'Thales craint le rapprochement entre Naval Group et Fincantieri', 27 mei 2018 (https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0301720907892-thales-craint-le-rapprochement-entre-naval-group-et-fincantieri-2178937.php)