woensdag 21 maart 2018

Dood door eigen vuur

De bespreking van Dood door eigen vuur van Charles Sanders is geschreven voor Ravage Webzine. Het is het verhaal van politieke en bestuurlijke blunders van Defensie rond de dramatische gebeurtenissen in Ossendrecht en Mali verteld door ooggetuigen, vijf commando’s en hun advocaat.

     door Martin Broek

Als je militairen op missie stuurt dan moet je er voor zorgen dat ze veilig kunnen worden ingezet. Als je militairen laat oefenen, zorg er dan voor dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Doe je dat niet dan ben je een werkgever met te weinig hart voor je personeel.

Een dergelijk standpunt moet leiden tot de vraag over prioriteiten, want niet alles kan. Ligt de nadruk bij Defensie op de aanschaf van peperdure luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF), onderzeeboten en Joint Strike Fighters (F-35), of bij een goede uitrusting van militairen in het veld? Is elke militaire uitzending wel gewenst of moet Nederland meer selecteren?

Het zijn gedachten die bij mij opkomen tijdens het lezen van het boek Dood door eigen vuur; de persoonlijke verhalen van commando’s en rode baretten bij het defensiedrama. In het boek worden deze vragen echter begraven onder de terugkerende opmerking dat het leger kapot is bezuinigd.

Zelfs Weekblad Elsevier stelt dat het boek een moderne versie van dolkstoot legende leven inblaast. De Ministers Koenders en Hennis, burger medewerkers van het Ministerie van Defensie hebben het gedaan.

   Militair activisme

Dood door eigen vuur is grotendeels geschreven door Charles Sanders, voormalig journalist en oorlogscorrespondent voor De Telegraaf. Het is in die zin interessant omdat het een indruk biedt van de emoties van militairen die zich misbruikt voelen, die collega’s verliezen door een gebrekkig schiethuis voor oefeningen, door oude en verkeerd bewaarde munitie en vooral door nalatigheid.

Het is ook interessant omdat het activisme wordt beschreven van een groep bestaande uit het Korps Commando’s Troepen (KCT), voormalig advocaat Michael Ruperti en Sanders zelf. Commando’s en hun advocaat kaarten misstanden bij Defensie aan, lekken informatie, lobbyen bij Kamerleden en informeren geselecteerde pers, met name het Algemeen Dagblad en RTL. Sanders is de chroniqueur van het gezelschap. (niet bij de NOS, dat is teveel een ‘staatsomroep’)

Dit activisme zou een rol hebben gespeeld bij het gedwongen vertrek van minister van Defensie Hennis en Commandant der Strijdkrachten (CDS) Middendorp in 2017. Achterin het boek wordt deze actiecampagne op een A4’tje in zeven punten uitgewerkt, uiteenlopend van “bewustwording van het volk en de politiek”, via gericht informatie lekken tot het verantwoordelijk stellen van de defensieleiding en “laten vertrekken”. Dat laatste is vorig jaar oktober dus gelukt. Een van de Commando's zegt dan ook een "fluwelen staatsgreep [te] hebben gepleegd." Alles met het belang van Nederland in het achterhoofd. Tja ...

De auteurs beschrijven de “ellende en onrechtvaardigheid die integere en goedwillende militairen die besloten om hun land te gaan dienen, hebben moeten ondervinden.” Om dit verhaal te vertellen worden drie kwesties uit de praktijk van advocaat Ruperti, de genius achter het project, beschreven.

Aan het eind van het boek stelt hij zijn toga aan de wilgen te zullen hangen om een ander pad in te slaan. In februari 2018 duikt hij echter weer op als woordvoerder van de commando’s die willen dat collega Marco Kroon minder loslippig is over zijn activiteiten. Ruperti is nog steeds werkzaam als advocaat.

   Operationele parachutesprong

De eerst beschreven netelige kwestie gaat over een commandolid, Serge A., die in 2009 betrokken is geweest bij de met geheimzinnigheid en summiere informatie omgeven parachutesprong van grote hoogte om te landen in de bergen van Zuid-Afghanistan. De negen commando’s van special forces Task Force 55 moesten ter plekke de sterkte van de Taliban observeren.

Een dergelijke operationele sprong met gevaar voor eigen leven, waar Defensie de commando’s voor beloonde en met trots over berichtte, is sinds de inzet tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesië in maart 1949 niet meer vertoond. (Begin 2016 sprongen commando’s ook in Mali van een hoogte van 8.000 meter. Defensie publiceerde hiervan een video.)

Na zijn terugkeer in Nederland werd Serge A. echter geschorst. Hij zou zich in het verleden misdragen hebben tegenover zijn ex-vrouw en werd daarvoor gearresteerd door de politie met allerlei toeters en bellen, inclusief de inzet van pepperspray. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf opgelegd en werd op non-actief gesteld. Charles Sanders noemde Serge in juni 2012 – dus al jaren voordat hij het boek schreef – in De Telegraaf toen hij na tussenkomst van Michael Ruperti als raadsman terug mocht naar zijn eenheid.

Aan de sprong deed ook “een Afghaanse coalitiepartner” mee, zoals het Ministerie van Defensie de tolk omschrijft. Journalist Sanders doopt zijn pen nu in anders gekleurde inkt en schrijft: “De tolk is goed gemutst, de arme kerel heeft nog geen idee van de missie die hem te wachten staat. Had hij dit wel geweten, dan was de Afghaan waarschijnlijk hard hollend en angstig omkijkend van de basis gevlucht.” (p.35)

Een Afghaan die ongeïnformeerd op een levensgevaarlijke missie wordt meegesleept, je kan het je toch niet indenken. Is dat echt zo? De lafbek was anders weggelopen, je moet wat. Vermoedelijk is bij dit denigrerende taalgebruik sprake van een wat losse aanpak van de auteur. Een paar pagina’s verderop wordt de tolk alweer dapper genoemd, maar meegesleept tegen wil en dank blijft. Dit soort soldateske opmerkingen doen het boek geen goed.

   Gebrekkig schiethuis

Het tweede beschreven voorval van door uitgezonden militairen ondervonden “ellende en onrechtvaardigheid” betreft een dode door nalatigheid. Onder officier Sander Klap komt een militair te overlijden als gevolg van een schietongeluk in een oefenruimte, een zogenaamd schiethuis van de politie in Ossendrecht. De commando’s maken gebruik van deze locatie bij gebrek aan een eigen ruimte.

De groene baretten hadden diverse malen aangegeven dat de ruimte niet geschikt is en vragen sinds 2005 om een eigen adequaat schiethuis. Maar de molens bij Defensie malen traag. Ook stalen tussenwanden, zogenoemde bullet raps, ter waarde van enkele tienduizenden euro’s worden niet besteld om het politieschiethuis geschikter te maken voor zware handvuurwapens.

In een onderzoek naar het dodelijke ongeval wordt gesteld dat de ruimte niet geschikt is. Maar het onderzoek geeft ook aan dat door het wegvallen van “meerdere veiligheidsbarrières op verschillende niveaus” een situatie is ontstaan “waarin er nog slechts geringe ruimte was voor cursisten of instructeurs om fouten te maken. Zo kon een niet vlekkeloos uitgevoerde oefening fataal zijn.”

De fout lag ook deels bij de commando’s zelf, maar die onderzoeksuitkomst wordt door Sanders weggewuifd met de opmerking dat wanneer een oefenruimte in het geheel niet deugt het onmogelijk is om wat voor voorschriften dan ook na te leven (p.69) en dat er toch geoefend moest worden (p.57). Dat mag zo zijn, maar bij onverantwoorde risico’s moet de leiding ingrijpen.

Tijdens het officiële onderzoek naar het dodelijke ongeval wordt niet al te fijnzinnig met de betrokkenen omgesprongen. Hier duikt Ruperti weer op als advocaat om de verdachten bij te staan. Sanders schrijft dat de betrokken commando’s die overal in de wereld hun leven wagen “dood door schuld” wordt aangewreven, terwijl de “échte verantwoordelijken, hogere officieren en ambtenaren op het ministerie, buiten schot blijven.”

Het blijft onverteerbaar dat Defensie al jaren weet dat de schiethuizen grote gebreken vertonen en dat daar niets aan gedaan wordt. Wel is het inmiddels duidelijk dat in 2020 een nieuw schiethuis beschikbaar komt. Tevens heeft de nieuwe Commandant der Strijdkrachten, generaal Bauer, duidelijk gemaakt dat hij op de rem zal trappen als er sprake is van missies die niet kunnen.

   Munitie in Mali

De derde kwestie betreft een ongeluk met een mortiergranaat in Mali. Tijdens een oefening op 6 juli 2016 explodeert een granaat vroegtijdig waarbij twee Nederlandse militairen om het leven komen, een derde zwaar gewond raakt en een vierde in shock terecht kwam. Voor Defensie betrof het hier “een ongeluk” maar het zou uitgroeien tot een landelijke kwestie. Risicomanagement was, voorzichtig uitgedrukt, onhandig en kwam te laat. Exit minister Hennis en CDS Middendorp.

Het ging bij deze oefening om het afvuren van oude 60mm HE80 granaten van de Bulgaarse fabrikant Arsenal JSCO. Die Oost-Europese fabrikant met 7.500 medewerkers wordt in het boek als ‘vaag’ omschreven, barkruktaal. De granaten waren niet vooraf gekeurd bij het verschepen naar Mali en werden te heet opgeslagen (Onderzoeksrapport p.38).

Sanders komt met een originele verklaring voor de te hete opslag. De basis in Kidal moet niet teveel aandacht krijgen, want dan gaan de linkse partijen in de Tweede Kamer zich roeren vanwege het feit dat Nederland niet zover in de Sahara militair actief moet zijn. Zo wordt de basis een ondergeschoven kindje en worden voorzorgsmaatregelen minder strikt nageleefd. (p.77)

Het is een bespottelijke verklaring voor het feit dat er geen sprake was van gekoelde munitie-opslag. Ook linkse politici willen immers dat er goed voor uitgezonden militairen wordt gezorgd. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeerde dat het belang van munitieveiligheid en goede medische verzorging van ondergeschikt belang was aan de voortgang van de militaire missie.

De gang van zaken rond de dood van een militair bij het gebruik van antipersoneelsmijnen bij een oefening in 1984 dringt zich op. Ook hier werd volstrekt onverantwoord omgegaan met de veiligheid rond explosieven en ook dit werd meteen onder het tapijt geveegd. Raadsman Fred Spijkers die het daar onder vanuit wilde halen, werd aan alle kanten tegengewerkt en pas decennia later, mentaal gesloopt, in het gelijk gesteld.

Voor Ravage schreef ik een recensie van het boek Een man tegen de Staat over deze kwestie. In Dood door eigen vuur komt de zaak Spijkers één keer terloops aan bod. Het past dan ook niet in het verhaal. Niet een te klein leger maar wanorde bij Defensie was de oorzaak. Dat is ook hier de kwestie.

Michael Ruperti zal ook in de zaak van de ontplofte mortiergranaat een rol gaan spelen als raadsman van de nabestaanden. Hij legt ook contact met Roli W., de logistiek medewerker van het kamp in Mali die zich het vuur uit de schenen loopt om te krijgen wat nodig is om Kamp Nassau in Kidal te laten draaien. Hij is het die het niet koelen van de munitiecontainer aankaartte.

   Hoger defensiebudget

Het boek is een hartstochtelijk pleidooi voor een hoger defensiebudget, de doden zijn immers een “direct gevolg van het voortdurend korten”. Er is sprake van de teloorgang van Nederland als militaire speler en de krijgsmacht is op sterven na dood. Het is slechts een greep uit een berg verbitterde soortgelijke kwalificaties. Je zou bijna gaan denken dat Nederland een operetteleger heeft. Toch maakt Nederland onderdeel uit van de 25 militaire grootbesteders en laat landen als, Argentinië, Noorwegen en Zweden ruim achter zich.

Door zo ongericht van zich af te bijten, blijven er ook vragen liggen. Wat kost het eigenlijk om versleten sluipschuttersgeweren en mortiergranaten te vervangen? Hoeveel kosten die Special Forces, inclusief dat Korps Commando Troepen (KCT), nu eigenlijk in zijn geheel? Het is een topklasse-onderdeel van het Nederlandse leger, en zeker niet het duurste.

Dat er ook materieelprojecten voor de commando’s op stapel staan, blijft al helemaal buiten beeld. Defensie en het KCT worden immers steeds verder uitgekleed, nuances leiden die boodschap enkel maar af zal Sanders denken. Ook valschermen, voertuigen en handvuurwapens worden aangeschaft, maar het blijft in het boek allemaal onbelicht.

Charles Sanders kwam zelf in het nieuws aangezien hij kampte met het Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), een diagnose die door psychologen werd onderschreven. Alleen zijn vrouw weet wat hem écht dwarszit. De Telegraaf meent dat het de journalist te doen is om een hogere vertrekpremie. NVJ-secretaris Thomas Bruning pleit juist voor meer aandacht voor de mentale belasting van het oorlogscorrespondentschap: “De begeleiding van journalisten is nog te vaak een ondergeschoven kindje.”

   Politiek doel

Hoe het ook zit, voor zijn laatste bijdrage in De Telegraaf van 30 oktober 2015 schrijft Sanders over schietende agenten en dook recent weer op in de Nederlandse pers als auteur van Dood door eigen vuur. Hierin komt de kwestie PTSS niet aan bod, noch het feit dat Ruperti tevens de raadsman van de auteur was tijdens zijn conflict met De Telegraaf. Dat laatste lijkt toch relevant voor een serieus boek dat zich baseert op informatie van de advocaat.

Ruperti of Sanders (het lijkt erop alsof Ruperti het laatste hoofdstuk heeft geschreven) stelt verontwaardigd: “Vijf special forces die bereid zijn aangifte te doen tegen hun werkgever. En op wie nu, met dank voor bewezen diensten tijdens levensgevaarlijke missies in alle uithoeken van de wereld, jacht wordt gemaakt.”

titel Dood door eigen vuur; De persoonlijke verhalen achter het defensie drama
auteur Charles Sanders en Michael Ruperti
uitgave 192 pagina’s, paperback
uitgever Unieboek | Spectrum
isbn 9789000362233
prijs € 19,99

zondag 18 maart 2018

Week 11 in #wapenhandel25tweets

(Gaarne 'liken' of delen als je het nuttig of interessant vindt.)

Onder de volgende tekst – waarin één of meer tweets zijn verwerkt –
staan de 25 tweets van deze week.

SIPRI publiceerde de nieuwe gegevens omtrend wapenimport en -export. Nederland was in 2016 buiten de top 10 gevallen. Die gegevens zitten ook in het artikel over dual-use naar China (tweet 2). Nederland heeft de vertrouwde plaats weer ingenomen.

Vertrouwd is geen overdrijving. Die positie heeft Nederland ook op lange termijn (vanaf 1950) staat Nederland bij de tien grootste exporteurs, zo berekende Business Insider op grond van SIPRI-gegevens.

De Nederlandse wapens vallen niet op. Het gaat veel al om onderdelen voor marineschepen, raketten, vliegtuigen en helikopters. 

De afgelopen week werd op de Dimdex wapenbeurs in Doha weer een groot contract gesloten voor helikopters voor Qatar (tweet 18). Fokker is onderdeel van het consortium dat deze bouwt en levert dus ongezien onderdelen.

Nederland (zie ook 2, 16, 22)

1 – 160318: ‘Deze grafiek laat zien dat Nederland al sinds 1950 bij de top 10 van mondiale wapenexporteurs zit’ – @BINederland using @SIPRIorg #ArmsTransfers data: https://www.businessinsider.nl/deze-grafiek-laat-zien-dat-nederland-al-sinds-1950-bij-de-top-10-van-mondiale-wapenexporteurs-zit/

EUROPA (zie ook 13)

2 – 140318: How to limit exports used to strengthen the Chinese military and repressive infrastructure without creating a Cold War atmosphere? http://broekstukken.blogspot.nl/2018/03/dual-use-technology-for-china.html

3 – 130318: Guideline for understanding the phrase 'Specially Designed for Military Use' in EU arms export control regime. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Survey-Guideline-for-Specially-Designed-for-Military-Use-2018

4 – 150318: #EDIDP is about securing arms industry profits, not about citizens protection. Read @Vredesactie report on corporate lobbying on #EU #DefenceFund, very instructive now that negotiations start #noEUmoney4arms @JerzyBuzek @GrosseteteF https://www.vredesactie.be/en/nieuws/how-arms-lobby-hijacking-europe%E2%80%99s-defence-policy

5 – 150318: Proposal by German BAFA for cooperation in arms control policy between France and Germany. Präsident Ausfuhrkontrollbehörde Bafa, Andreas Obersteller, hat für eine enge Zusammenarbeit bei Rüstungsexporten plädiert. http://www.zeit.de/news/2018-03/14/deutschland-bafa-plaediert-fuer-enge-deutsch-franzoesische-zusammenarbeit-bei-ruestungsexporten-14082004

Duitsland (zie ook 5, 11, 16-17)

6 – 120318: Manufacturers from Northern Germany sell arms the world over [in German] Norddeutsche Firmen liefern Waffen in alle Welt https://www.ndr.de/nachrichten/Norddeutsche-Firmen-liefern-Waffen-in-alle-Welt,waffenverkaeufe100.html

7 – 120318: German caretaker government has approved arms exports valued approximately €2bn. Clients: Egypt, Qatar, Pakistan. [In German] Deals mit Ägypten, Katar, Pakistan: Übergangsregierung genehmigte Rüstungsexporte in Milliardenhöhe http://spon.de/afbEf  via @SPIEGELONLINE

Frankrijk (zie ook 5)

Noorwegen (zie 10, 11)

Turkije (zie ook 12)

8 – 170318: Ties between Turkey and Qatar pay off. Turkish defense firms ink nearly $800M of deals at Doha exhibition https://www.dailysabah.com/defense/2018/03/17/turkish-defense-firms-ink-nearly-800m-of-deals-at-doha-exhibition

REST VAN DE WERELD

Azië

9 – 170318: A metric of great power influence, arms sales, shows United States’ enduring reach in Asia. https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/09/world/asia/china-us-asia-rivalry.html

China (zie 2, 9)

Qatar (zie ook 8, 15, 22-23)

10 – 140318: Kongsberg signs long-term vehicle technology deal in Qatar. The contract will seek to develop new technologies for "communication, digitalization and tower solutions for military vehicles." https://upi.com/6722064t  via @upi

Saoedi-Arabië

11 – 150318: What pushes countries like Germany and Norway to stop selling weapons to Saudi's? "Unfortunately, the Trump administration as well as U.K. government has failed to live up to responsible standards for engaging in the arms trade." https://www.albawaba.com//news/what-pushes-country-stop-selling-weapons-1102698
Syrië

12 – 170318: As long as rockets continue to fall on Eastern Ghouta & Damascus, as fighting continues in Afrin, the ICRC is calling for: anyone selling weapons that could be used in violation of international humanitarian law to stop such sales https://independent.ng/icrc-calls-for-end-of-weapons-supplies-to-syrian-conflict-sides/

13 – 170318: More than 60 per cent of ISIS weapons examined by CAR came from Russia and China and more than a 1/3 from EU members states. And more info on arms fueling the conflict in the Middle East. https://www.thetimes.co.uk/article/the-bullet-tracer-isis-and-the-international-arms-trade-8d7wmpbnb


VS (zie ook 9)

14 – 140318: How Much Do America’s Arms Makers Depend on Foreign Metal? No One Seems to Know http://www.defenseone.com/business/2018/03/how-much-do-americas-arms-makers-depend-foreign-metal-no-one-seems-know/146579/ via @defenseone

DEFENSIE-INDUSTRIE

Airbus (zie 18)

Damen

15 – 120318: Damen Nakilat showcases maritime, naval expertise at Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (Dimdex) http://www.gulf-times.com/story/584804/Nakilat-showcases-maritime-naval-expertise-at-Dimd

16 – 130318: On German naval project MKS 180 (Damen). [In German] Werft-Betriebsräte beraten über Marineschiffbau https://www.welt.de/regionales/hamburg/article174446320/Werft-Betriebsraete-beraten-ueber-Marineschiffbau.html via @welt

17 – 160318: #Hamburg-based #Blohm+Voss this week lobbied lawmakers in favor of the #Damen-led consortium. While the Dutch firm would lead the design work, the ships would be built in Hamburg and secure jobs there. https://www.defensenews.com/naval/2018/03/15/shipbuilders-split-on-german-ness-of-new-combat-ship/


Fokker

18 – 160318: #Qatar signed at arms fair, DIMDEX, with the NHI consortium—which includes Airbus’ and Leonardo’s helicopter divisions and Dutch aircraft manufacturer #Fokker, which respectively hold 62.5%, 32% and 5.5% of the consortium—for the purchase of 28 NH90 and 16 H125 helicopters. http://www.helicopters.airbus.com/website/en/press/State-of-Qatar-signs-contract-for-28-NH90-multirole-helicopters_2184.html

WAPENS

Drones

19 – 170318: The U.S. State Department’s updated #drone export policy could be out as quickly as the next month, a top department official said Friday. Aim of new policy is to make it easier to sell the systems to partners abroad. https://www.marinecorpstimes.com/air/2018/03/16/updated-drone-export-policy-could-come-within-weeks/

Satellieten

20 – 130318: SpaceX’s most recent launch carried a secret military-funded experiment - https://spaceflightnow.com/2018/03/12/spacexs-most-recent-launch-carried-a-secret-military-funded-experiment/

21 – 150318: Defense Advanced Research Projects Agency #DARPA has taken an interest in small #satellites as an avenue to prepare for a more militarized space environment. The agency is currently working on several programs aimed at developing small satellite technology https://www.c4isrnet.com/newsletters/military-space-report/2018/03/14/why-industry-wants-the-pentagon-to-consider-small-satellites/

Wapenbeurzen (zie ook 8, 10, 15

22 – 120318: Besides Damen Nakilat also KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) and Mine Kafon (http://minekafon.org/index.php/history/) from the Netherlands are present at DIMDEX in Doha, Qatar. http://www.dimdex.com/en/exhibiting/2018-exhibitors.aspx#page=1


OVERIG

Onderzoek en activisme

24 – 120318: Fact sheet by SIPRI, TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2017. Top-10 arms exporters 2013-2017:
US 34%
Russia 22
France 6.7
Germany 5.8
China 5.7
UK 4.8
Spain 2.9
Israel 2.9
Italy 2.5

25 – 120318: Asia and the Middle East lead rising trend in arms imports, US exports grow significantly, according to NEW @SIPRIorg #ArmsTransfers data. Read the Fact Sheet: http://bit.ly/2FAtL7x

26 – 160318: Partnerships between universities and arms manufacturers raise thorny ethical questions http://theconversation.com/partnerships-between-universities-and-arms-manufacturers-raise-thorny-ethical-questions-93005 via @ConversationEDU

This is a selection from a larger amount of tweets. Tweets with a relation the Netherlands, arms trade and defence-industry weight heavier in the selection. If you want to have them daily see http://twitter.com/martinbroek

dinsdag 13 maart 2018

Dual use technology for China

In January 2018 17 percent of Dutch dual-use exports went to China. Is this an issue for arms control activists?

In february Chinese president Xi Jiping aimed for a presidency without end. At the same time it was rumoured that a Chinese fleet sailed into the Indian Ocean as a show of military force towards India. The largest vessels mentioned, so-called 52C destroyers, are capable of firing missiles against planes and ships, torpedo's against submarines and are fitted with a 100mm cannon. It shows the struggle for influence in Asia and the growing Chinese assertiveness on the international stage.

Tabel 1: Arms exports from the top 10 largest exporters + Netherlands

2000-2004
2008-2012
2012-2016
United States
1
30,745
1
40,077
1
47,169
Russia
2
27,024
2
34,442
2
33,186
China
7
2,443
5
6,126
3
8,768
France
3
7,810
4
7,634
4
8,561
Germany (FRG)
4
6,187
3
9,812
5
7,912
United Kingdom
5
6,040
6
5,092
6
6,586
Spain
22
0
7
3,790
7
3,958
Italy
10
1,570
9
3,164
8
3,823
Ukraine
9
1,591
8
3,335
9
3,677
Israel
6
2,569
10
2,763
10
3,233
Nederland
11
0
12
0
11
2,748
Sweden
8
2,244
11
0
12
1,652
Others
7,48
13,87
12,585
Total
96,97
132,78
142.207
Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in millions

With a emerging superpower in the Asia the security environment is volatile and nations in the region arm themselves against greater costs than they ever did. Australia has announced a 80 percent increase of it its military expenditures by 2015. India is the major arms buyer on the international market with 13 percent of all global arms imports. The US wants to change the command structure of its air force for use against China. Japan is acquiring 25 extra F-35's.

If it is an arms race or not is up to debate but it cannot be denied that “total defense spending of ASEAN states doubled over the last 15 years in absolute terms, with countries like Indonesia and Thailand witnessing military expenditure growth rates of 10 percent on a year-by-year basis,” as Asia Sentinel recently stated. On March 5th the Chinese premier Li Keqiang announced to shrink its military forces by 300.000 soldiers but at the same time increases its budget with 8.1% to € 140.7 billion (1.1 trillion Yuan). Thus going more for advanced 'tech' and hardware.

EU Exports of military products to China 2004-2016 (in €)
Country
Licenses
Exports
France
4,390,411,791
1,181,615,559
UK
672,848,560
n.a.
Italy
191,679,696
74,123,346
Germany
107,907,663
n.a.
Czech Republic
38,492,535
19,276,857
Netherlands
31,821,784
34,984,526
Slovakia
7,895,230
1,295,067
Austria
3,573,821
1,315,621
Finland

1,029,400
329,790
Estonia
280,000
0
Spain
250,000
0
Slovenia
10,396
0
Latvia
9,207
6,837
EU Annual Reports on exports of military technology and equipment, searched with ENAAT European Union Arms Exports data bowser: http://enaat.org/eu-export-browser/

Chinese arms industry

Chinese weapons are not fully on par with Western weapons. 75 Percent of the capabilities for 50 percent of the price, as experts of the International Institute for Strategic Studies summarised. The gap is bridged at a fast rate. China becomes a superpower and develops a weapon industry to underline that position. And China is exporting its arms as well. Armed drones for example were sold to several countries including Egypt, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, the UAE and Myanmar.

Since the massacre on the Tiananmen square the European Union has an arms embargo against China. For a long time it was a thorn in the EU-China relations. But now its literally a footnote in an official overview of EU restrictive measures (sanctions) in force. The EU kept the sanctions in place in 2006 after pressure from human rghts campaigner sand from those fearing the Rise of the Middle Kingdom. But what the French Minister of Defence Charles Millon already in 1997 wanted: “cooperation in the technical, technological and infrastructure fields” is reinforced. The embargo should not hamper economic and political cooperation. At present the embargo isn't a real issue anymore, according to Mathieu Duchatel, deputy director of the Asia and China program at the European Council of Foreign Relations.

China has its own arms industry, building planes, drones satellites, naval vessels etc. A Chinese aircraft carrier with nuclear propulsion may soon be built. The fabric of the world is technologically progressing, also its arms industry. The need has shifted from just military items towards advanced dual use technology for the range of weapons China produces and needed for the development of a new range of arms. According to Duchatel: “What takes precedence today is access to critical technologies to overcome specific bottlenecks, but also to create the conditions for innovation and leadership for the next generations of arms.” This is not only supported by the sales of arms and dual use but also by research cooperation and investment in hi-tech firms. According to You Ji – in his interesting book on the Chinese military transformation – China embarked on the revolutionary route to improve technology after the wars in Iraq (1991) and Kosovo (1999). Relaxed political atmosphere opened the doors to global military science and technology, Ji wrote.

This relaxation showed of in a recent story on Chinese exports of turbine blades for jet enigines from China to Germany. Those blades can be used for fighter aircraft. Exports to a country known for its high-quality products would improve the international image of China’s manufacturing industry. And it may also want products in return: “It can be either hardware or technology. The Germans are very good at the design and engineering of compressors [which send fresh air into the combustion chamber],” said a researcher involved in the negotiations. US restrictions may still obstruct a deal on dual-use technology. Another example: When UK company Dynexs was bought by Zhouzhou for 8 million pounds it also acquired the technology to improve its electric rail gun capacity and electromagnetic catapults for its new aircraft carrier.

Dutch dual use trade

Since 2004 the Dutch government publishes individual dual use exports with information on item, end user and value. The average share of China in the value of all dual-use exports used to be below one percent. But it is more significantly present in 2012, 2013 and especially 2018 with 17 percent for January figures (see table 3).

Table 3: Exports of Dutch dual use items to China and Hong Kong
Year
All
China
%
2004
4.914.784.684
4.027.482
0,08
2005
5.957.378.730
23.761.997
0,4
2006
2.368.720.953
16.082.511
0,68
2007
2.969.750.541
16.661.324
0,56
2008
10.843.211.793
30.397.895
0,28
2009
4.284.675.094
24.646.129
0,58
2010
4.500.452.552
24.306.668
0,54
2011
11.760.486.058
17.136.470
0,15
2012
8.415.319.841
205.082.730
2,44
2013
11.670.591.808
238.119.595
2,04
2014
28.425.230.647
29.595.363
0,1
2015
5.633.535.874
17.257.439
0,31
2016
7.320.420.032
19.817.828
0,27
2017
10.617.620.487
30.369.680
0,29
2018
675.970.029
115.592.018
17,1
Total
120.358.149.123
812.855.129
0,68%
Source: Cumulatiefoverzichtduvergunningen 2004-2018 (Jan)

In 2012 and in 2013 Dutch dual use exports mainly consisted of Uraniumhexafluoride (U-235 < 5%, value respectively €80 million and € 200 million) and products for the aircraft industry (both years € 25 million). In 2012 also equipment, software and technology for the protection of information was sold. In 2017 the most expensive exports were on the same IT-items for protection of information (€ 114,8 million). This kind of IT-technology is exported to many countries and according to the Dutch Government meant for service providers in the private sector and “and potential human rights violations are carefully considered.” (q&a 35) One may wonder however how civil Chinese security of communication is.

For the Netherlands the high figures at the start of 2018 may be an exception, but the Czech Republic reports important dual use exports to China in 2015 (largest number) and 2016 (2nd). Even Norway, with its high standards, reports dual use sales to China in its arms sales report for 2016.

Late February 2018 UN Secretary-General António Guterres noted arms control programs are abandoned and military power glorified, a development the UN wants to counter. Probably East Asia is the region for most concern. For Chinese president Xi at the Communist Party Congres in October it was clear: “technology is the core combat capability.” And imports are the easy way to expand capabilities. The viewpoint of Guterres may give direction, but the road map isn't laid out by those words. It puts eg. a difficult question on the table: how to limit exports used to strengthen the Chinese military and repressive infrastructure without creating a Cold War atmosphere?

According to Mathieu Duchatel the European arms export control is created from human security perspective rather than an ambition to shape the global strategic balance. A strategic viewpoint on exports of strategic goods should be shaped by arms control and conflict resolution. Not by fanning the ambers of fire by selling to all parties which play a role in the Asian strive for dominance, from the smaller ASEAN countries to such big players as Japan, Australia and India and superpowers US and China as is currently happening. To start with restricting arms and military dual use exports may lead to a more balanced view. But most of all: the policy should not be driven by economic interests.