dinsdag 29 juni 2021

Boekbespreking: generaals zonder kleren

In Newsweek stond onlangs een artikel van William Arkin (al een leven lang vorser naar en schrijver over Amerikaanse militaire ontwikkelingen) over het wegpoetsen van signalementen van personen van wat hij een geheim leger van 60.000 mensen noemde. Van dit leger opereert een groot deel onder een dekmantel in binnen- en buitenland, in uniform of burger tenue, in de digitale of analoge werkelijkheid.

Het gaat voor meer dan helft om speciale troepen (die bijvoorbeeld opereren achter de grenzen van Noord-Korea en Iran), gevolgd door inlichtingendiensten personeel, de derde, hard groeiende groep, zijn de mannen en vrouwen die altijd achter hun toetsenborden en monitors zitten en naar doelwitten zoeken of sociale media manipuleren. Het Amerikaanse Congres heeft er nog nooit een hoorzitting aan gewijd, terwijl het bestaan van dit omvangrijke leger implicaties heeft voor wetgeving, de Geneefse Conventies, militaire gedragscodes en aansprakelijkheid. Bovendien slorpen ze samen jaarlijks zo'n kleine € 750 miljoen aan overheidsgelden op.

Half april publiceerde, William Arkin, onder de titel Waarom kan Amerika zijn eindeloze oorlogen niet beëindigen een samenvatting van het boek dat hij (met onderzoeker E.D. Cauchi) dit jaar uitbracht: The generals have no clothes; the untold story of our endless wars. Het artikel rond het geheime leger dat gebruikt maakt van signature reduction is een knap staaltje speurwerk, maar is daarnaast ook een aanvulling op dit boek dat wijst op de gevaren van een militariserende samenleving. De generaals zonder kleren is een moetje voor mensen die hun begrip van de militaire ontwikkelingen van de afgelopen jaren willen vergroten. Het boek bevat veel herkenbare opmerkingen, zoals dat: geen land in het Midden-Oosten er momenteel beter aan toe dan is dan voordat de oorlog tegen het terrorisme twintig jaar geleden begon; geen president in staat is de eindeloze oorlog te stoppen; er $ 6.500 miljard is uitgegeven aan de militaire operaties in de afgelopen twintig jaar; er alleen al 11.000 Amerikanen (militairen en van private diensten) zijn gesneuveld en 53.000 de fysieke en/of psychische vernieling in gegaan sinds 9/11; en de Amerikaanse aanwezigheid en oorlogsvoering niet leidt tot minder, maar juist een groeiend aantal terroristen, en niet minder maar juist meer gevechten. Dit is bekend, maar waarom draait dit systeem dan toch door vraagt Arkin zich af. Het boek doet verslag van de zoektocht met een zee aan verhalend beschreven informatie. Al in de inleiding vat hij het antwoord bondig samen: “dit nooit eindigende gevecht houdt zichzelf in stand.” Maar hij steekt ook de hand in eigen boezem: “We hebben dit laten gebeuren, omdat het onze levens niet zou raken.”

Netwerk
Een belangrijk deel van zijn antwoord is dat militaire operaties worden ondersteund door een veel groter leger dan slechts gevechtstroepen. Die gevechtstroepen zijn juist minder belangrijk geworden. Dit is niet alleen omdat een groot deel van de taken is verhuisd naar speciale troepen en CIA-legertje of de semi-gevechtstroepen van Drugsbestrijding (DEA), Buitenlandse Zaken en FBI, waardoor conventionele militairen afnemen in belang, maar ook omdat ondersteunende activiteiten, waarbij private diensten een voorname rol spelen, een opmars maakten. Bovendien op iedere gevechtseenheid staat een veelvoud aan eenheden voor onderhoud, logistiek, beleid, kortom de hele santenkraam. De wapens zijn zo ingewikkeld dat er een legertje aan technici uit de militaire industrie mee moet om voor de militaire infrastructuur te zorgen. Bij de Amerikaanse landmacht is 1:19 iemand die schiet, zo rekent Arkin uit. Bij de speciale troepen ligt dit op 1:12.

Naast militairen zijn inlichtingendiensten een steeds belangrijker deel van de interventies. Zij verzamelen de informatie die nodig is voor het uitschakelen van tegenstanders. Er is een netwerk aan organisaties, maar ook een technologisch netwerk. Data laat zich door de netwerken gemakkelijk verspreiden en versterken die vervolgens weer. Ter illustratie een recent bericht uit een militaire publicatie stelde dat Amerikaanse mariniers net als mobieltjes beter gekoppeld moeten worden aan dit netwerk.

Troepen
Als er over terugtrekken wordt gesproken dan gaat het vaak over troops en dat zijn dan de gevechtstroepen, een deel van de militaire activiteiten kan bij de aftocht blazen toch doorgaan. Als er duizend man gevechtstroepen in een land zitten, dan is er een veelvoud aan ondersteunende militairen actief waarover bij voorkeur niet wordt gesproken. Terugtrekken is binnen het Amerikaanse militaire systeem, een mogelijkheid geworden die kan betekenen dat een militaire taak niet beëindigd wordt. Terugtrekken kan 'verantwoordelijk.' Dit diffuse systeem waar terugtrekken, toch blijven, kan betekenen, wordt gebruikt om zonder politieke schade in Washington stappen te zetten die het publiek graag ziet (minder troepen in het buitenland doet het goed in de VS) en ook naar tevredenheid zijn van Pentagon en machthebbers in het buitenland die willen dat de VS hun aanwezigheid handhaven. De interventie wordt er tevens wat minder zichtbaar door.

Bases
Er zijn opleiders, die taken op zich kunnen nemen, drones worden aangestuurd vanuit veilige landen in het Midden-Oosten (het commando voor de luchtmacht zit in Qatar, dat voor de marine in Bahrein en voor de landmacht in Koeweit), Europa of de Verenigde Staten zelf. Een dronepiloot in de VS kan de ene dag een onbemand vliegtuig boven Libië en de volgende dag boven Syrië of Nigeria laten opereren, en 's avonds thuis de kinderen in bed stoppen. Maar buitenlandse aanwezigheid is ook niet altijd wat het lijkt. Een uitzending naar de Verenigde Arabische Emiraten lijkt een interventie in het Midden-Oosten, maar de 155e panterbrigade ging er niet heen als deel van de Amerikaanse strijdkrachten in de regio, maar omdat er voldoende ruimte is om tankoperaties te oefenen als voorbereiding op oorlog met de Russen of Chinezen. Bijkomstig voordeel is dat de VS laat zien aandacht te hebben voor zijn bondgenoot op het Arabische schiereiland. O ja, militairen van de 155e gingen tijdens de uitzending wel naar 22 landen van Tadzjikistan tot Egypte en Oman. Het is daarmee ook een dekmantel voor andere militaire activiteiten.

Onzichtbaar
Slachtoffers vermijden is steeds belangrijker geworden; aan eigen kant, maar ook bij de tegenstander, want teveel slachtoffers leidt tot ongewenste aandacht vanuit het Congres, media, de bevolking of lokale overheden. Ongestoord en zo onzichtbaar mogelijk oorlog voeren is een doelstelling en de mensen die de beslissingen nemen en de uitvoerders blijven dan ook zo veel mogelijk buiten beeld. Obama beloofde meer openheid, maar “de wetgevende macht zou in plaats daarvan alleen nog geïnformeerd worden operaties in speciale landen in geclassificeerde documenten.” Het is al moeilijk een beeld te krijgen van de Amerikaanse militaire politiek, maar zo wordt het vrijwel onmogelijk. Nog moeilijker werd het omdat veel operaties niet onder de legale definitie van oorlog vielen en daarom het verplicht rapporteren omzeilden (denk aan de Nederlandse artikel 100 procedure). Zo konden speciale troepen ongestoord actief zijn op 97 plekken in op zijn minst 27 landen.

Informatienetwerk
Militaire operaties worden gesteund door een flexibel en betrouwbaar netwerk voor lucht, zee, land, ruimte, speciale operaties en cyber. Daarboven staan 880 admiraals en generaals. Daarvan zijn er zo'n honderd operationeel actief (de rest vecht zijn slagen in Washington met en tegen elkaar voor meer budget bijvoorbeeld). Het Amerikaanse militaire systeem heeft zich ontwikkeld sinds de oorlog van 1990-91 tegen Irak. In de afgelopen dertig jaar zijn enorme stappen gezet en heeft het zijn betrouwbaarheid meer dan eens bewezen, stelt de schrijver. Er zijn nieuwe wapens gekomen, zoals drones, er zijn autonome precisieaanvallen, een 24/7 totaalbeeld van de situatie, er is cyberoorlog en groeiend militair gebruik van de ruimte. Bommen zijn gerichter geworden en veel kleiner: dertig jaar geleden woog een vergelijkbare bom 2.000 pond, dat is nu 50 pond (er kunnen er daardoor veel meer mee met een vliegtuig of drone) en door de technologie is de efficiëntie ook gegroeid. Uitschakelen van tegenstanders is de hoofdtaak geworden binnen de wereldwijde Amerikaanse operaties.

Naaf en spaak
Er is vooral een verschuiving opgetreden naar informatie als wapen om aanvalsdoelen te bepalen, te bereiken, uit te schakelen en beslissingen te nemen. Hiertoe bestaat een wereldwijd netwerk dat weinig door het publiek wordt begrepen en onzichtbaar, veerkrachtig en efficiënt is. Een facet wat de schrijver hierbij aanhaalt is dat het Patriot luchtafweersysteem van het neutrale Zweden, niet kan werken zonder connectie met informatie uit het grote Amerikaanse systeem. Op het moment van schrijven zal Zwitserland mogelijk beslissen om hetzelfde Patriot raketsysteem van wapenreus Raytheon te kopen. Nog een onafhankelijk land in Europa dat afhankelijk wordt. Neutraliteit en soevereiniteit zijn binnen deze ontwikkeling van militaire systemen een lege huls geworden. Nog veel meer geldt die afhankelijkheid van het Amerikaanse datasysteem het leger van Saoedi Arabië. Riyad kan dan wel de grootste wapenimporteur ter wereld zijn, maar is toch niet meer dan een een knoop op een Amerikaanse jas en volledig afhankelijk van militair (technische) ondersteuning. In het boek wordt dit het naaf-en-spaak systeem genoemd dat alle losse onderdelen op aarde, in de ruimte en in cyber bij elkaar brengt.

Groter en wazig
Doorgaans gaat het bij de eindeloze oorlog, om de eindeloze oorlog tegen het terrorisme. Dat is niet wat hier gebeurt. Militairen houden zich ook steeds meer bezig met niet militaire kwesties en niet militaire organisatie maken in toenemende mate gebruik van militair ogende organisaties. Dat heeft altijd wel enigszins bestaan, maar is de afgelopen dertig jaar gegroeid. Homeland Security is een van die organisaties die gebruik maakt van een vaag legertje en dat de burgerlijke samenleving is binnengedrongen. Maar je kan ook denken aan de oorlog tegen de drugs, het CIA-lgertje e.d. Arkin toont aan dat tal van diensten en onderwerpen worden opgenomen in de grote amorfe veiligheidssector en de militaire infrastructuur nog groter maakt dan hij al is. Het zorgt er ook voor dat het vormen van een beeld van het netwerk nog moeilijker wordt, doordat het een waas legt, zelfs over wat wel en wat geen militaire taken zijn. Dat dit niet leidt tot positieve resultaten bij het bestrijden van wat het beoogt te bestrijden onderbouwt hij met cijfers.

Samenkomen
Taal is een terugkerend thema in het boek. Taal die verhullend is, of taal die als ze begrepen wordt juist onthullend werkt. Ook in de context van de verbreding van het militaire veiligheidsgebied wordt die taal gefileerd. Convergentie is het meest gehoorde toverwoord in verband met de oneindige oorlog en wordt gebruikt om het netwerk te verkopen. Zo komen opstandige en criminele dreigingen samen, en werden drugssmokkelaars in een handomdraai narco-terroristen. De dreiging bestrijden kan alleen als de betrokkenen een netwerkbewustzijn hebben. Bewust, maar wel met een taakomschrijving die zo vaag blijft dat alles er onder zou kunnen vallen en het succes of falen van de inspanningen niet te meten is. Wie anders dan de militairen hadden al een uitgebreide ervaring in het vormen van een netwerkaanpak. Dat leger is 'volhardend' in zijn strijd tegen het internationale netwerk van vijanden: van mensenhandelaar tot Chinese leger. Al met al werd zo ook wat eigenlijk binnenlands politiewerk was door het strooien met toverwoorden een militaire taak.

Diana Dean
Het hele idee om overal een veiligheidsstructuur voor op te zetten wordt eenvoudig lek geschoten met een verhaal dat Arkin verteld. De old school douanebeambte Diana Dean controleerde aan de Canadese grens een auto en de bestuurder maakte een verdachte indruk. Ze vroeg door, zocht en vond een bompakket. Ze deed wat ze moest doen. Geen speciale bevoegdheden, of middelen geen netwerk, maar ze lette op en deed haar werk. Ze wordt in De generaals zonder kleren terecht in het zonnetje gezet. Alle diensten die hun werk niet deden bij alle verdachte stappen in de aanloop naar 9/11 zouden vervolgens de sprong voorwaarts maken en zetten zichzelf in het middelpunt waarbij meer middelen en financiën nodig zouden zijn. Sterker nog niet zij, maar het Amerikaanse publiek had de fout gemaakt. Ze waren te zachtaardig, te week geworden, met teveel hang naar liberale vrijheden, en teveel beperkingen voor politie en inlichtingendiensten. Daardoor kwam het dat de aanslagen niet werden voorkomen. De Amerikanen hadden het aan zichzelf te wijten. Dat moest veranderen. Dat er te weinig Diana Deans waren die gewoon onder de geldende bevoegdheden deden wat ze moesten doen, dat verhaal lag al snel onder het tapijt. Vervolgens ging een groot deel van de vrijheden op de schop en de diensten werden er sterker van. De nabestaanden van de 911 slachtoffers werden gemarginaliseerd. “Het geld vloeide al naar de architecten van het falen,” zo stelt Arkin bondig.

Hotemetoten
Het netwerk wordt ondersteund door hotemetoten uit het wereldje van de veiligheidsexperts en voormalige generaals die vertellen hoe de Verenigd Staten verder moeten: “Zij veroorzaakten onze wereldwijde rotzooi,” stelt de schrijver, en ze “beweren dat niets moet en kan veranderen.” Dat netwerk is sterker dan de presidentiële bevoegdheid, zo hebben verschillende presidenten aan de lijve ondervonden. President Obama wilde een beperkte aanpak van de terroristen, zijn wens kon door het veiligheidsapparaat ingewilligd worden met drones en gerichte – op informatie gebaseerde informatie – en zo ging de technologie aan de loop met het beleid en werden clandestiene operaties steeds belangrijker en omvangrijker. Zijn opvolger Trump wilde weg van de oorlogen van Bush en Obama, maar hij was of niet bekwaam genoeg om een dergelijke politiek uit te voeren of had niet de steun die nodig was om de politiek van zijn voorgangers om te keren. Het terugtrekken van troepen werd zo vaak genoemd, maar was al lang niet meer waar het om ging bij de eindeloze oorlog. Ook als de gevechtstroepen werden terug getrokken dan bleven er trainingsmissies en zo behield de VS overal een militaire aanwezigheid, zelfs vanuit de Verenigde Staten zelf.

Briefing
Welke Regering – Democraat of Republikein – er ook verantwoordelijk was, voor het beleid maakte dat weinig uit. Het netwerk was gericht op uitbreiden. Elke kleine missie vroeg zijn nieuwe grote en noodzakelijke aanvullingen om hem veilig en mogelijk te maken. “Niemand overzag het geheel, en niemand staat echt aan het roer. Maar iedere onafhankelijke deelnemer draagt bij aan de grotere onderneming,” zo beschrijft Arkin dit netwerk. Het nationale establishment behartigt echt de gevestigde belangen en is “de dominante groep de macht in handen heeft en controle uitoefent over de samenleving.” De bureaucratie paste alle midden toe om zijn zin te krijgen: lekken, verbergen, overweldigen van de besluitvorming met technische informatie, vertragen van het proces en het toepassen van wisselende posities in het debat om de richting te bepalen. Maar ook het iedere dag vertellen hoe gevaarlijk de wereld is en hoe groot de bedreigingen, zijn deel van de beïnvloeding. We moeten wel doorvechten anders wordt het nog erger, stellen militaire deskundigen. Een groot deel van de vlag- en opperofficieren hebben in hun loopbaan geleerd hoe ze met Washington om moeten gaan. Zij bepalen vervolgens, meer dan diplomaten, de gang van zaken binnen de Amerikaanse buitenlandse politiek. Ze doen dat werk zo goed dat andere zaken die de veiligheid van burgers betreffen, klimaat, bestuur, voedsel en gezondheidszorg, zo goed als verdwenen zijn uit de dagelijkse briefing aan de president, zo stelde Arkin vermoedelijk al in een tekst voor het boek die voor maart 2020 was geschreven (aan het slot van het boek is een nawoord met veel aandacht voor de corona pandemie). De militaire werkelijkheid werd door de reële werkelijkheid ingehaald voor de schrijver van het boek, maar ook voor het idee over veiligheid in het algemeen.

Verschuiving
Er is wel een verschuiving gaande van oorlog tegen terrorisme naar oorlogsinspanningen richting Rusland, China, en Iran, zelfs Noord-Korea. De dreiging van Noord-Korea wordt gerelativeerd en gebruikt om te laten zien dat president Trump niet alleen maar waanzinnige dingen deed, maar dat ook hij door zijn militairen bij de haren hun kant op werd gesleept. Noord-Korea heeft een leger van ondervoede soldaten met wapens die grotendeels niet werken en die vijf kogels per jaar krijgen. De nucleaire capaciteit wordt dag en nacht in de gaten gehouden, kan niet onopgemerkt inzetbaar worden en het gevaar wordt schromelijk overdreven. Van de 21.000 stuks conventioneel geschut en raketlanceerinstallaties van Pyongyang zijn er 600 in staat Seoul te beschieten, maar bij hun eerste schot geven ze zichzelf bloot en worden vernietigd. Voor een Amerikaan misschien een overtuigend argument, denk ik dan, maar voor een bewoner van de Koreaanse hoofdstad misschien toch wat minder. Al hecht een groot deel van de Zuid-Koreaanse bevolking meer belang aan ontspanning tussen Noord en Zuid dan aan verdere opvoering van die spanningen. Het constant opvoeren van de druk kan juist wel eens tot een “use-it-or-lose-it” reactie leiden, zo wordt het hoofdstuk over Noord-Korea met een terechte waarschuwing afgesloten. De inspanningen richting China en Rusland komen in het boek herhaaldelijk aan de orde in verhalen rond andere kwesties en worden dan vooral genoemd als aangedikte gevaren om de militaire uitgaven en inspanningen te verkopen.

De burger
Aangezien oorlogen ver weg verhuld gevoerd worden, er geen dienstplicht is, en slachtoffers vooral aan de andere kant vallen, zijn er geen demonstraties tegen de eindeloze oorlog. Toch tovert de schrijver een beeld dat de kortzichtigheid hiervan laat zien. Aangezien het oorlogsnetwerk voor een groot deel naar de Verenigde Staten is gehaald, zijn daarmee ook de doelen voor (tegen)aanvallen binnen de grenzen komen te liggen. Het onderscheid tussen militair en civiel is bovendien vervaagd. De schrijver noemt een aantal mogelijk doelen: commandocentrales, maar ook datacentra. Je kan daar gemakkelijk ziekenhuizen en energiecentrales aan toe voegen. Artsen zonder Grenzen en Irakezen of Oekraïners hebben er ervaring mee. Het militaire machtsapparaat is een onderdeel van de civiele samenleving geworden. Dat is niet nieuw. Nieuw is de constatering dat dit ook in de VS werkelijkheid wordt of al is geworden. Oorlog is geen zaak van ver weg, voor de man en vrouw in uniform of private militaire dienstverlener, het wordt steeds meer een zaak voor de burger en die kan zich daar beter maar bewust van zijn en misschien zelfs in de pen klimmen, spandoeken schilderen of anderszins actief worden en militairen niet hun gang laten gaan.

Voorstellen
De schrijver doet drie voorstellen om een stok te steken tussen de spaken van dit vliegwiel van de eindeloze oorlogen. Dat zijn: het creëren van een Wereldwijde Veiligheidsindex, het raadplegen van civiele deskundigheid, en een bredere kijk op veiligheid.

Het idee van de Veiligheidsindex is geënt op een al bestaande complex systeem, dat van de Amerikaanse beurs. Hier wordt actuele informatie meteen omgezet in bruikbare informatie voor de handel. Dergelijke technologie zou gegevens moeten wegen, schikken en overzichtelijk aanbieden. Daarbij wordt gedacht aan politieke, militaire en economische aspecten van veiligheid, aantallen slachtoffers van aanslagen en oorlogen, incidenten, oefeningen e.d. Die informatie kan in geabstraheerde vorm worden verwerkt, waardoor het overstelpen met informatie wordt voorkomen. De index moet daarmee leiden tot inzicht waar, hoe en waarom de veiligheid toe- of afneemt, zowel globaal als plaatselijk. Het zou daarmee een meetpunt zijn voor de effectiviteit van de politiek. Nu kan die politiek gemakkelijk opmerken dat de wereld steeds onveiliger wordt, maar is dat ook echt zo – of creëren ze slechts angst – en waardoor dan? Niet alleen moet kennis uit de maatschappij worden aangeboord om een dergelijk systeem op poten te zetten. Het moet ook gebruikt worden om maatschappelijke deskundigheid te raadplegen in zaken van veiligheid. Militairen zijn nauwelijks te controleren, zelfs een door de wol geverfde politicus Bill Gates klaagde dat hij geen greep kreeg op de eindeloze oorlogswereld. Volgens Arkin moeten militairen geen voor en tegen afwegingen maken, een soort halve diplomaten worden, maar civiele deskundigen moeten ook de militairen niet napraten, die groep moet zich tegen de verleiding van de de toverwereld van convergentie en oneindige oorlog kunnen weren om zo snel mogelijk van oorlog en conflict de weg van vrede weer op te kunnen gaan. De eerste vraag die Arkin beantwoord zou willen zien is wat veiligheid is?

Veiligheid
De kwetsbaarheid van de Verenigde Staten wordt juist vergroot door teveel overheidsgeld en energie te besteden aan militaire systemen in plaats van aan behoeften van de burgersamenleving.” Zelfs Bernie Sanders vergeleek de corona pandemie met een oorlog, maar het was geen oorlog, zelfs niet in de verste verte. Het is een biologisch probleem, geen polemologisch. De taal van oorlog domineerde echter en het leek daarom ook logisch dat de krijgsmacht een voornaam onderdeel van de oplossing moest zijn. Er werd onder andere uitgebreid over de twee hospitaalschepen die werden ingezet. Tientallen berichten heb ik daarover ontvangen, maar de eindafrekening heb ik gemist. Die haal ik nu uit De Generaals zonder kleren. Hospitaalschip de Comfort dat in New York lag behandelde 161 patiënten in 28 dagen. Dit was nog geen druppel op de gloeiende plaat. Niet verwonderlijk, want het schip was in beginsel niet toegerust voor dergelijke ziekenhuistaken, maar voor optreden in conflict en oorlogssituatie om soldaten van het slagveld op te lappen zonder tussenkomst van het Rode Kruis om ze weer snel in te kunnen zetten. Een goed functionerende en gefinancierde gezondheidszorg zou de taak beter hebben gedaan. Het tegengaan van virussen is geen militaire taak. Dat geldt ook andere kwesties: klimaat, pandemie, het zijn wereldwijde en voor de hand liggende veiligheidsproblemen die niet militair van karakter zijn (wel met effecten op de krijgsmacht, zoals ook op andere delen van de samenleving). Bij de VS denk ik dan aan het belabberde wegennetwerk, afwezige verzekeringen en sociale voorzieningen. In Nederland bijvoorbeeld aan geld voor psychiatrische zorg die ontbreekt, maar wel naar onderzeeboten gaat.

Naïviteit
Generaals zonder kleren is een geweldig boek. Het geeft een satelliet visie op de Amerikaanse krijgsmacht en geeft een groot deel van het antwoord op de vraag die Arkin zich stelde. De organisatie en hoe ze werkt wordt duidelijk in beeld gebracht. De schrijver hamert er op dat de krijgsmacht er is om de veiligheid voor de Amerikaanse burgers en stabiliteit in de wereld te vergroten. Een positieve boodschap. Zeker nu dit niet gebeurt. “Nationale veiligheid” en “buitenlandse politieke belangen” zouden dit in een ideale wereld ook inhouden. Maar de wereld van de machtspolitiek is niet ideaal. In die context is het ook in het belang van de Verenigde Staten om op zo veel mogelijk plaatsen in de wereld een vinger in de pap te hebben om doelstellingen kracht bij te zetten of dit nu gaat om bijvoorbeeld toegang voor Amerikaanse wapens op de bijvoorbeeld de Zwitserse of Saoedische markt of juist het weerhouden dat landen Chinese producten aanschaffen. De schrijver lijkt er vanuit te gaan dat er een vooral een fout in het systeem zit en zoekt niet echt naar achterliggende belangentegenstellingen die toch ook tot het politieke domein behoren.

MIC
De krijgsmacht is een netwerk dat niet meer gebonden is aan plaats noch aan laarzen op de grond. De landmacht houdt wel aan vast aan deze achterhaalde visie en dat maakt dit krijgsmachtonderdeel zo duur. De luchtmacht kan met kleine bommen veel effectiever optreden. Dat mag kloppen, maar vervolgens stelt hij dat het daarom dan ook niet meer het Militair Industrieel Complex is dat de samenleving in zijn greep houdt. Een strijd tegen MIC is onzinnig en leidt af van de werkelijkheid en maakt controle van het Pentagon zwak. Hier wordt een soort redeneer hocus pocus toegepast: de landmacht slorpt nog steeds een groot deel van het budget op en wordt daarbij in Washington, gesteund door politici met lokale belangen en waarvan een steeds groter deel naar steeds duurder wapentechnologie gaat, maar dit is achterhaald. Misschien is er in zijn ogen geen logica voor, maar dat is wat anders dan de afwezigheid van die gebundelde belangenstrijd (inderdaad met interne fricties, zoals overal). Bovendien is er voor wapengiganten ook een goed belegde boterham te verdienen aan het uitgebreide netwerk in zes dimensies en niet alleen aan de landmacht, waarbij samenwerking met politici, deskundigen en militairen dagelijkse kost is en er een draaideur beleid is waarbij generaals de industrie of denktanks ingaan en bestuurders uit de wapenindustrie de politiek ingaan. Of waar de president, ook Biden, met zijn entourage, op pad gaat om wapens aan de man te brengen.

Libië
De Verenigde Staten traden in Libië op om burgers te beschermen, stelt Arkin. Dit was inderdaad de officiële visie, maar iedereen kon zien dat het bombarderen van posities van het Libische leger verder ging dan wat nodig was om de burgers te beschermen. Het is een optreden geweest dat allereerst de gevestigde macht aanviel. Het ging om het zogenaamde regime change. Het was zeker geen optreden binnen de voorwaarden die de Verenigde Naties had vastgelegd, zoals hij stelt. Arkin stelt nog wel dat er geen stabiliteit is gecreëerd. Het optreden heeft echter zowel voor de verhoudingen binnen de internationale politiek als voor de veiligheid in de noordwest hoek van Afrika – meer dan Libië alleen – tot nu voor veel ellende geleid.

Moeilijke taak
Ondanks deze kanttekeningen is het een boek dat goed geïnformeerd probeert een methode te vinden om het Amerikaanse militaire apparaat aan de ketting te leggen. Het erf bewaken is goed, maar voor andere taken zijn er civiele diensten, zo zou je zijn visie kunnen samenvatten. Om dit te onderstrepen biedt de actualiteit altijd wel een handvat: eind juni staat een groep 'gematigde democraten' op om te voorkomen dat een groep die minder aan het militaire apparaat wil uitgeven het voortouw neemt. Het niet willen beknibbelen op de enorme militaire uitgaven van de Verenigde Staten een gematigde politiek kunnen noemen, geeft aan dat spelruimte zwaar bevochten moet worden.

Arkin sluit zijn boek dan ook af met: “Nu komt de moeilijke taak om de machine te ontmantelen en het land weer meer civieler te krijgen en weg van de oneindige oorlog.” Niet militair meer, maar juist minder doen is daarbij de sleutel. Het internationale terrorisme wordt niet bestreden door te vechten. Dat leidt juist tot aanwas. Hij merkt eveneens op dat het altijd de andere kant is die gezien wordt als het probleem. Dit is geen excuus voor Rusland, stelt hij, “maar laten we ook eens kijken wat we zelf doen,” en de problemen in de VS oplossen. Een frisse kijk op de zaak.

Hoewel Europese landen een geringe rol spelen in zijn boek, valt daarop ook in Europa nog wel wat te winnen. Bij elkaar vormen de landen van de Europese Unie dan wel de tweede militaire macht in de wereld, maar dat is veel minder dan de omvang van de Verenigde Staten. Veel landen in Europa lopen wel achter de militaire buitenlandpolitiek van de Verenigde Staten aan, Nederland niet in de laatste plaats. Bovendien kennen wij ook gevaarlijke cyberoperaties, het pionieren met hacken en campagnes voor steeds meer geld voor Defensie, omdat men zegt niet meer te kunnen schieten, terwijl er gesproken wordt over aanschaf van nieuwe grote en dure wapensystemen en de F-35 straaljagers over het land razen.

donderdag 24 juni 2021

The business of sovereignty: French arms export policy book review

The French arms export policy is part of a policy developed to create a military sovereign France that can produce its own high-quality weapons. In order to keep production affordable, exports are needed to create economics of scale and spread the enormous development and research costs.

To this aim the French government has created a system in which arms export promotion is much better organised than arms export controls. In the past, France has even evaded United Nations arms embargoes, such as with deliveries to South Africa during the Apartheid era. Arms companies have bribed customers. And nowadays export depends on sales to brutal regimes like Saudi Arabia and Egypt. Lucie Béraud-Sudreau* filleted this policy in a book titled: French arms exports over the past sixty years; the business of sovereignty, published by the International Institute of Strategic Studies IISS, a think tank closer to the Military Industrial Complex than to its critics. That perspective doesn't make the book less interesting.

The state-owned enterprises established to support the French military
grandeur are still the foundation of the French arms industry and the State still has a big finger in the corporate pie. State aid included payments for equipment produced but not sold, a policy abolished in 2000. Not abolished is Article 90, providing loans for companies wanting to adapt weapons to the demands of a foreign customer, which only have to be paid back when deliveries are running.
Deliveries were given a noble label and supposed to be in the interest of a balanced North-South relationship. After all, France broke through the bi-polar Cold War model and Paris did not attach any patronizing conditions to deliveries.

The export policy proved successful: In 1960 8% of military production was exported, in 1990 this had increased to yet 31%. The entire system was set up for sales promotion; export control remained a neglected child. If, despite this, the system faltered, the Elysée could serve as a lubricating oil, as happened recently in two cases: François Hollande and Emanuel Macron both intervened when the Ministry of Foreign Affairs threatened to block arms deliveries to Saudi Arabia.

Arms manufacturers have anyhow far more opportunities to represent their interests than NGOs. The Dassault family, for example, has had good relations with important politicians for decades. In addition, the engineers who do the export control are trained at the same École Polytechnique as the engineers of the arms industry; cooperation is easy. On top of that, as bluntly put forward by a Defense Ministry official:
French parliamentarians don't give a damn” about controlling arms exports.

There are some short periods of policy improvement. This is encouraging, because it show that another arms export policy is possible. Even more hope giving is that the French anti-arms trade movement developed after the Cold War gained strength in recent years. A recent
survey by Amnesty International France shows that there is room for stricter peace and human rights scrutiny. The policy needs moral and ethical improvement.

But opposition is strong. Dassault pressed President Hollande to export Rafale fighter jets in order to hold up production lines for the French armed forces. If not, France should buy the fighter planes itself. So Hollande gave in. Béraud-Sudreau states: “
This is a good indication of how arms exports are a crucial factor of the French State's military budgeting; any shortfall in exports would end up being paid by the taxpayer.”

Three decades after the Cold War, the French arms export system still exists.
Under the successive presidencies of Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy and François Hollande the fundamental tenets of the policy were little changed – and Emanuel Macron, so far, has steered a similar course,” the author notes. Nevertheless, she sees the French arms export policy to be changing. Military industrial cooperation in Europe is expanding since last year supported by the European Defense Fund. Until now, France has always blamed Germany for disagreements over arms exports, but one could also argue that France's inflexibility” and lack of political debate on arms sales” are obstacles to further cooperation with Germany, writes Béraud-Sudreau.

In addition to more active control, the writer advocates more cooperation with European partners. There are also calls for cooperation from the military industry itself. R
ecently Lorenzo Mariani, CEO of MBDA Italia (MBDA is the European missile manufacturer) stated : No country or company has the capacity or economic power to deal with new technologies: collaboration, especially at European level, is a fundamental element, and the European Defense Fund will play an important role.” Better coordination is especially necessary in cross-border military-industrial cooperation. Which way this will go, towards the traditional French arms export promotion or towards the Northwest European tighter control, will be determined by politics.


Béraud-Sudreau points to the paradoxical situation that while French organizations were advocating for the ATT, control in France itself was on the decline. The French NGOs were mainly engaged in international campaigns for the ATT and did not follow concrete domestic policies. Their limited resources prevented them from targeting both. The French government's view on the European Code of Conduct on Arms Exports was not that it was intended to make arms deliveries subject to conditions, the author argues, but rather a means of creating a level playing field in Europe in arms exports. In addition, the European Intra Community Transfers (ICT) directive to simplify military exports within the European Union led to a decrease in French controls; from layered control to one-step control. The French chose to use the system not only for intra-European, but also for export to destinations outside Europe.

In the Netherlands, politicians of the
VVD argued in favor of abandoning a strict Dutch application of the EU arms export guidelines, because it is unfair as France does what it feels like and will be soon followed by Germany. France is used to sell a race to the bottom politics. It shows that what happens in France is important also for policies in other EU member states. In this book, packed with facts and analyses, Béreau-Sudreau indicates that France may be heading for a more mature arms export policy. Maybe not in the first place for ethical or moral reasons, but because cooperation with other parties in Europe makes this necessary. That the French opposition for an ethical arms export policy is growing, is an inspiration.

See also:
Parliamentary oversight of arms exportshaving an impact, a report by The Observatoire des armements.

* Lucie Béraud-Sudreau became director Arms and Military Expenditures Programme of SIPRI in February 2020 and argues
for strengtened cooperation of Europe's military industry.

Blog written voor Stop Wapenhandel
Nederlandstalige en uitgebreidere versie hier.

maandag 14 juni 2021

My tweets for June 2021

Latest on top (updated regularly):
(https://twitter.com/martinbroek)  

June 30

***
Er loopt een strafzaak tegen Zuma vanwege corruptie, het aannemen van steekpenningen en witwassen. Hij zou geld hebben aangenomen van de Franse wapenfabrikant #Thales. Dit proces begint waarschijnlijk volgende maand.
https://www.trouw.nl/buitenland/ex-president-zuma-van-zuid-afrika-veroordeeld-tot-15-maanden-cel~beb9137f/ Zit Thales niet ook in #Hengelo?

***
Grote wapenproducenten zijn - ten minste op papier - in Nederland gevestigd en gebruiken het als tussenstation of doorsluisland voor militaire activiteiten. Hoe verantwoordelijk maakt dat Nederland voor wapenleveranties aan dubieuze regimes?

De Groene Amsterdammer - 30 juni 2021

***
Greenpeace denounces that the Spanish Government again reported incorrect data in 2020 on arms exports. The export of 84 60mm mortars to Saudi Arabia does not appear anywhere.

"English" https://spainsnews.com/greenpeace-denounces-that-the-government-again-reported-incorrect-data-in-2020-on-arms-exports/

Original Spanish https://www.eldiario.es/politica/greenpeace-denuncia-gobierno-volvio-reportar-datos-incorrectos-exportaciones-armas_1_8085712.html

June 29

***
Vraag @NOSRadio1 7.36

Schrikt U van de conclusie van @CAATuk dat VK wapens levert aan 2/3 v/d landen die de mensenrechten schenden?

Antwoord @FrankSlijper

Ja en nee.

Ja, het is schandalig.

Nee, het gebeurt al jaren.

De politiek speelt een dubbel spel.

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/aaa8e7a5-0b1b-42d3-aff4-7f6551e9f763/2021-06-28-nos-radio-1-journaal

***
Shedding light on the possible US power politics behind the scenes to force #Switzerland to buy the Lockheed F-35 fighter jet instead of Fr. Rafale or Eur. EFA and Raytheon Patriot missile instead of SAMP/T of MBDA. It is about billions of €€€ or $$$.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-etats-unis-vont-ils-imposer-le-f-35-a-la-suisse-face-au-rafale-et-a-l-eurofighter-887769.html

***
Naval Group #NG reageert op kritiek ivm Australische onderzeebootbouw. Duidelijk is dat het NH-Dagblad een positie inneemt in de verwervingsprocedure, waarbij de Franse aanbieder de klos is. Zelfs in een bericht over het Australische 'debacle' speelt dit.
https://noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210628_27215681

Dit leidt af van een discussie over de wenselijkheid van de peperdure onderzeeboten. De krijgsmacht zegt PANG te moeten ropen, omdat de kogels te duur zijn, maar waarom zouden boten honderden miljoenen p.s. dan wel kunnen? Er zijn grotere bijdragen aan de veiligheid te bedenken.

Het leidt er ook af dat Australië teveel eigen defensie-industrie wil voor de hoeveelheid gekwalificeerd personeel. Daar hebben meerdere bedrijven last van. De Australian noemt, NG, Lürssen Australia, ASC, Austal, Saab, Navantia Australia, en Lockheed. https://www.theaustralian.com.au/nation/defence-industry-faces-critical-skill-shortage-placing-future-submarine-and-frigate-programs-under-threat

***
Moderate? In the upcoming US budget debate, a group of moderate Democrats are trying to set a floor for 2022 defence spending before progressive Democrats try to push it lower. https://www.defensenews.com/congress/2021/06/28/moderate-democrats-rebuke-defense-budget-cuts/

June 28

***
#Greece
investigates the possibilities to particiapte in the #FCAS and for budgetary reasons needs to include funds by the European defence Fund #EDF in the process, because of budget cap limitations.

Would such a step diminish tension with Ankara? https://www.onalert.gr/eksoplismoi/fcas-ti-eipe-o-yetha-gia-tin-entaxi-elladas-sto-programma-machitikoy-6is-genias/422479/

***
While in earlier decades the U.S. was a major supplier of weapons to military regimes in Latin America, China now has the advantage by offering low prices for weapons with few strings attached. https://www.eurasiareview.com/28062021-arms-iron-ore-and-electricity-boost-chinese-influence-in-latin-america-analysis/

Addition: SIPRI said on Latin America: "While Mexico had no notable open deals for major arms at the end of 2020, Brazil’s outstanding deliveries included 35 combat aircraft from Sweden, 5 submarines from France and 4 frigates from Germany." Strings attached? https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020_v2.pdf

***
"It’s time to end all US military support to that regime {Saudi Arabia] as leverage to get it to end its unconscionable and unacceptable conduct, both internally and in the broader Middle East," wrote @WilliamHartung in the NYT (last letter). https://www.nytimes.com/2021/06/24/opinion/letters/republicans-dialogue.html

***
Major US arms sale to the the Philippines of F-16 Block 70/72 Aircraft and related equipment for an estimated cost of $2.43 billion. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/philippines-f-16-block-7072-aircraft

Addition: US House members co-sponsored a bill to suspend arms sales to the Philippines: "until violence against dissident ceases and accountability against the perpetrators commences." https://www.upi.com/Defense-News/2021/06/25/philippines-arms-humanrights-wild/2991624639198/

***
BBC reports that: Several Arab media outlets have picked up on reports that the United Arab Emirates has reportedly asked Italian troops to leave a key military base in the country in response to an arms embargo by Rome. BBC Monitoring 27 Jun 21

***
Jeune Afrique reports on the powerful defence-industrial lobby of the French Minister for FA/Europe Jean-Yves Le #Drian and especially for companies in Brittany & active support for Malinese biometric passport production by Oberthur Technology now #Idemia. https://www.africa-press.net/mali/homepage-french/enquete-mali-france-jean-yves-le-drian-a-t-il-fait-pression-sur-ibk-2-2

***
The new Future Combat Air System #FCAS is neither be a Rafale nor a upgraded European Fighter Aircraft. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/dirk-hoke-airbus-defense-space-le-scaf-ne-sera-ni-un-rafale-ni-un-eurofighter-ameliore-1327302 The program will be carefully watched by the SPD, and surrounded by armed drones which are already splitting the German Greens https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/24/l-avion-de-combat-du-futur-s-invite-dans-le-debat-politique-allemand_6085486_3210.html

June 27

***
Fury as £700k of Scots taxpayers’ cash given to arms giants supplying nations accused of bombing raids

The Scottish Government jobs quango Scottish Enterprise has been criticised in the past for giving grants to defence and munitions companies. https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scottish-enterprise-arms-companies-pay-24405796

***
Was this gunboat diplomacy? Following the controversy generated by HMS Defender route, documents found at a bus stop confirm that passage through the TSS was a calculated decision by the UK to make a show of support for Ukraine, despite the risks involved. https://www.bbc.com/news/uk-57624942

***
So that's why others continue delivering, to have free exercise space? UAE is evicting Italian aircraft & personnel from a key military base in retaliation for an arms embargo on the UAE by Rome since January, an Italian politician has told Defense News. https://www.defensenews.com/global/europe/2021/06/25/italian-forces-kicked-out-of-middle-east-base-over-uae-arms-embargo-lawmaker-says/

***
Betekent een VS-terugtrekking uit Afghanistan ook een stopzetting van de bombardementen? https://vrede.be/nl/nieuws/betekent-een-vs-terugtrekking-uit-afghanistan-ook-een-stopzetting-van-de-bombardementen

***
Retweet @MichaelStone: Airbus offers to assemble Eurofighter in Switzerland to win $6.5 bln deal -report https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-offers-assemble-eurofighter-switzerland-win-65-bln-deal-report-2021-06-27/

***
For the first three days of June, thousands of engineers, public servants and business moguls involved in the global arms trade packed the Brisbane Convention & Exhibition Centre for the Land Forces 2021 exhibition. https://redflag.org.au/article/protesting-against-war-profiteers-brisbane

***
To make the world a safer place for all?

£17bn of UK arms sold to rights’ abusers

Weapons licensed for export to two-thirds of states on ‘not free’ register, including Libya, Saudi Arabia and Turkey

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/27/17bn-of-uk-arms-sold-to-rights-abusers

June 26

***
Middle East: An Emerging Market for Chinese Arms Exports. But somewhere halfway article: "the United States accounting for 79 percent of its total imports in 2016-2020." And given SIPRI source states: "Russia and China both saw their arms exports falling."

https://thediplomat.com/2021/06/the-middle-east-an-emerging-market-for-chinese-arms-exports/

***
#Sweden involved in developing US hypersonic vehicles? Johns Hopkins Applied Physics Laboratory #APL Boundary Layer Transition #BOLT said so. The team is targeting a late-June launch of the vehicle from the Esrange Space Center #SSC in Kiruna, Sweden. https://www.jhuapl.edu/PressRelease/210622-BOLT-experiment-readies-for-final-flight-Sweden

***
UK Supreme Court has ruled that protests can be a “lawful excuse” to block roads, as the government pushes for new laws to limit peaceful demonstrations. Most senior judges said so in case of protesters who blockaded the #DSEI arms fair in London, 2017.
https://www.msn.com/en-gb/news/uknews/supreme-court-backs-protesters-and-rules-blocking-roads-can-be-lawful-way-to-demonstrate/ar-AALr8ls

***
The U.S. State Department has approved the potential sale of F-16 fighter jets, as well as Sidewinder and Harpoon missiles, to the Philippines in three separate deals with a combined value of more than $2.5 billion, the Pentagon said on Thursday.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-state-dept-approves-possible-sale-f-16-fighters-missiles-philippines-pentagon-2021-06-24/

***
Who is the mystery buyer of Airbus C295 aircraft?

It is likely to be Vietnam, 1 of the 3 Souteast Asian countries already using the plane: Indonesia, the Philippines & Vietnam (Thailand will be added in the region). Globally there are 28, including Egypt. https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/06/24/who-is-the-mystery-buyer-of-airbus-c295-aircraft/

***
Syria's Dep. FA Minister Jaafari confirmed Sedat Peker's claims about arms shipment & illicit trade between Turkey & armed groups in Syria. Peker said that SADAT, a private contractor, had been sending weapons to "terror" groups, including the Nusra Front.
https://m.bianet.org/english/world/246225-syria-s-deputy-foreign-minister-confirms-sedat-peker-s-claims-on-arms-shipment

***
US CONGRESS HAS THE POWER TO STOP ARMING HUMAN RIGHTS ABUSERS

Congress can and must act to improve oversight of US security assistance.

(This a bit more than arms trade related, because it stresses the power of politics instead of its incapability.)

https://inkstickmedia.com/congress-has-the-power-to-stop-arming-human-rights-abusers/

June 25

***
Another blow for the most expensive weapon system ever. High costs of supporting F-35s & a failure to quickly integrate the MBDA Meteor missile to the jets could slow British plans to buy more of them, UK defence secretary Ben Wallace warned June 23. https://www.defensenews.com/global/europe/2021/06/23/two-reasons-britain-could-slow-its-purchase-of-the-f-35/

June 24

***
Thales omzet komt voor 66% voort uit export. In 2020 maakte het € 45 miljoen winst. Het bedrijf is een van de voornaamste producenten van militaire producten in Nederland en dus een echte wapenhandelaar.

De overheid heeft 1% van de aandelen in handen. Zo wordt het geïnformeerd over het reilen en zeilen. Het bedrijf wordt dan ook beschreven in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 (net als bijvoorbeeld het #UCN). #ThalesNederland https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/23/aanbieding-jaarverslag-beheer-staatsdeelnemingen-2020

***
HLD militarises. In 2018 it acquired 60% in Rafaut, supplier of the Rafale. Now there's the scheduled €370m takeover of the night vision producer Photonis. Article states it is contrary to the trend to leave military business as to harmful for reputation. http://lirelactu.fr/source/challenges/01a511c8-ad92-4da7-bc14-04f3d12a5f57

***
A little more light on French arms exports, but teh creation of a parliamentary delegation for arms control on the model of that dedicated to intelligence is seemingly a bridge to far. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/exportations-darmes-le-gouvernement-fait-une-encoche-au-secret-defense-1325955

***
European cooperation in armaments is fascinating, Les Echos states. Even a project that seemed obvious like that of the Eurodrone, to provide Germany, France, Italy and Spain with a drone of medium altitude and long endurance (Male) fails to materialize. Even though a budget of €500m is reserved by the #EDF for this military program. Even though states are obliged to buy US or Israeli in order to equip themselves and despite the fact that a single military operation does not do without such intelligence equipment. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/nouveaux-nuages-sur-leurodrone-1326339

***
After months of suspense, German members of the Budget Committee gave on Wednesday, on the last day of the session before the summer break, their green light for the €4.5bn financing of a prototype of the European Air Combat System of the Future #SCAF. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/scaf-les-feux-enfin-au-vert-pour-le-futur-avion-de-chasse-europeen-132622

***
The creation of a new branch in the European Commission – DG Defence Industry and Space (DEFIS), long resisted by Britain – has been the most recent attempt to put a European stamp on the emerging domain. https://www.euractiv.com/section/outer-space/news/eu-reaches-for-the-stars-as-new-space-programme-lifts-off/

***
Canadian government is due to protect Canada's minerals industry, as China tightens its grip on supplies of rare earths and other crucial materials, a new Parliamentary report says. So that "defence industry...not starved of these important materials. https://nationalpost.com/news/federal-government-needs-to-protect-critical-minerals-industry-as-china-tightens-grasp-report-says

***
NIDV-magazine (Dutch military and security industry lobby) is advertising the Barak MX missile of #Israeli Aircraft Industries. It may point to lobby by #IAI to Dutch MoD. There is a strict export policy, but not for imports from the Apartheid State. (https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2021/06/NIDV-Magazine-2021-2-DEFINITIEF-web.pdf)

***
Jane’s reports that the #Indonesian Ministry of Finance has given the green light to seek foreign loans up to $700 million for the acquisition of two aerial tankers for the Indonesian Air Force. It considers buying a #Airbus KC-30A (A330) MRTT. https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesia-approves-usd700-million-in-foreign-loans-for-aerial-tanker-buy

***
Saab has signed a contract for the delivery of live training systems and services to the Dutch armed forces. The order comprises the supply of new equipment and functionality at $85.1m, with a 10-year support contract with an annual value of $7.8m. https://www.saab.com/newsroom/press-releases/2021/saab-to-deliver-combat-training-solutions-to-the-netherlands


***
Ukraine is on course to rebuild the capabilities of its navy with the help of a possible deal with British warship builder and support-services company Babcock International. https://www.defensenews.com/global/europe/2021/06/22/british-shipbuilder-babcock-to-help-beef-up-ukraines-navy/

***
#Argentine defense minister Rossi is furious with the #UK for having blocked the purchase deal of several #Korean manufactured training jet fighters FA-50 to re-equip the Air Force. "A new display of imperial arrogance", Rossi described the incident. https://en.mercopress.com/2021/06/23/argentina-s-purchase-of-korean-fighters-falls-through-uk-s-arms-embargo

***
EU Commission Publishes Summary After Public Consultation on EU Compliance Guidance for Research Involving Dual-Use Items https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159653.pdf

***
While much of the economy is still reeling from the pandemic, the #Swiss arms industry has posted record exports figures. Yet it often deals with disreputable business partners. Parliament (pressured) is seeking to tighten the screws on weapon exporters. https://www.swissinfo.ch/eng/the-controversial-lucrative-business-of-swiss-arms-deals/46725694

June 23

***
According Akkerman of @CTWnl, author of several studies by @CentreDelas & @TNInstitute on equipment used in the control of refugees, use of biometric data demonstrates a clear strategy by the EU to intercept refugees befor they even reach Europe. https://www.rfi.fr/fr/technologies/20210620-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-biom%C3%A9trie-tout-au-long-du-chemin

***
Vechten voor vreemden, Elsevier Magazine utigebreid over private military companies #PMCs.
https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2021/06/vechten-voor-vreemden-238493w/

***
French technology - French executives face torture charges for selling spy gear to Libya, Egypt
https://www.rfi.fr/en/france/20210622-french-executives-face-torture-charges-for-selling-spy-gear-to-libya-egypt-amesys-nexa-human-rights

***
Turkish national charged with wire fraud and illegally exporting defence items to Turkey.
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/turkish-national-charged-wire-fraud-and-illegally-exporting-defense-articles-turkey

***
India abstained June 18, at the UN General Assembly #UNGA, when a resolution calling upon the Myanmar Military to reverse its suppression of democracy was put to vote for minor formal reasons.
https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-indias-abstention-at-the-un-on-myanmar-vote/385912

***
The German-Norwegian classification society DNV Group (
https://www.dnv.com/) will play a key role in the implementation of the most important armaments project of the German Navy the four F-126 frigates (formerly MKS-180) https://www.thb.info/rubriken/maritime-sicherheit/detail/news/dnv-mit-schluesselrolle-bei-f-126.html

***
Thierry Breton does not let go. He insisted on endowing Europe with a third great spatial constellation and will bring together most of the political and industrial decision-makers in the space, defence and aeronautical sectors.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/thierry-breton-veut-pour-l-europe-une-constellation-de-connectivite-multi-orbitale-887375.html

***
The German Audit Office #FAO has flagged the #FCAS project in which Germany is partnering with France & Spain. The auditors are also critical of the construction of a prototype in Germany and recommend an analysis of the economic viability.
https://www.defenseworld.net/news/29855

In English: Damen and DNV sign F126 frigates classification and verification contract https://www.naval-technology.com/news/damen-and-dnv-sign-f126-frigates-classification-and-verification-contract/

***
EU Contract Award: Thales Polska Sp. (consortium leader), Thales AVS France SAS, Ruag Defense France win EU Contract worth 71,302 485,00 PLN (€ 15.8m) for 'Tactical battlefield simulation systems'.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311474-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***
Royal Navy as military sales agent in Turkey: HMS Defender hosted a UK Industry Day event June 10th organised by Department for International Trade (DIT) of the UK Government to foster further economic growth both in the UK and Turkey, from seas to space.
https://www.defenceturkey.com/en/content/hms-defender-d36-hosted-dit-s-uk-industry-day-event-in-istanbul-4609

***

When you want to sell military products to one of the most repressive regimes in the world make sure you do not miss the Egypt Defence Expo.

Retweet Egypt Defence Expo - EDEX 2021 @visitedex: Spaces on the #EDEX2021 floor plan are filling up fast, with only 5 months to go until the second edition of the event opens in Cairo. Contact the team today to secure one of the remaining prime stand locations: https://www.egyptdefenceexpo.com/stand-enquiry #defence #egyptdefenceexpo

***
Protest against military fair in the UK: The Three Counties Campaign Against the Arms Trade (3CCAAT) has delivered an open letter to the Three Counties Showground asking it to reconsider hosting the Three Counties Defence and Security Expo on July 7 and 8. https://www.malverngazette.co.uk/news/villages/19390233.peace-campaigners-call-malvern-arms-expo-cancelled/

***
5 US citizens are charged in a plot to send export-controlled military thermal scopes, night vision goggles & weapon sights to Russia without a license over a 4-year period. They falsely used the name of guitarist @JohnMayer as sender of the shipments. https://taskandpurpose.com/news/russia-thermal-scopes-nighti-vision-john-mayer/

June 22

***
4 times as many US troops and vets have died by suicide as in combat, study finds. “There are clear contributors like high exposure to trauma, stress and burnout, the influence of the military’s hegemonic masculine culture, co...,” according to the report.
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/06/21/four-times-as-many-troops-and-vets-have-died-by-suicide-as-in-combat-study-finds/

***
Dutch military industry complains it has difficulties obtaining financial services.
https://www.nidv.eu/nieuws/enquete-nidv-toegang-financiele-diensten-steeds-moeilijker/

***
ENAAT & RLS would like to warmly invite you to join the launch of the booklet:

A militarised Union – Understanding and confronting the militarisation of the European Union, 30.06.21 at 18h00.

https://www.rosalux.eu/en/topic/23.events.html?id=1248

***
The #USAF Warfighting Integration Capability #AFWIC office has drawn up a new future fighter roadmap that would cap Lockheed Martin F-35A deliveries at "about 1,050 jets" representing a 720 aircraft reduction. #F35 https://armadainternational.com/2021/06/beginning-of-the-end-for-f-35/

***
Two main German churches criticised the Federal Government's licensing practice for arms exports. Figures from the arms export report contradict the German government's claim that it is pursuing a "restrictive" arms export policy, they said. https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2021-06-21/kritik-ruestungsexporten-kirchen-beanstanden-genehmigungspraxis-fuer-waffenausfuhren

***
At the arms fair #DEFEA2021 in Athens the Greek MoD General Directorate of Defense Equipment & Investments will organize the European Defense Fund #EDF Info Day with the central theme: "The opportunities that EDF creates for the industry". https://www.onalert.gr/eksoplismoi/defea-2021-ayto-einai-to-programma-tis-ekthesis-amynas-kai-asfaleias/422071/

***

Spanish export statistics for defense material, other material and dual-use products and technologies, year 2020. It is those who should be blocked which are the main buyers. Flag of Saudi Arabia Flag of Morocco

Retweet @JonInarritu Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2020. Precisamente a quienes no tendrían que vender munición por estar inmersos en conflictos son los principales compradores.

***
Did Turkish combat drones ‘autonomously’ attack soldiers in Libya?

It is said this was the 1st AI-based autonomous killing. Turkish producer STM denied the use of autonomous tech to attack targets, stressing upon “a manual operator pressing a button.” https://eurasiantimes.com/did-turkish-combat-drones-autonomously-attacked-soldiers-during-the-libyan-civil-war/

June 21

***
Uurtje met gevechtsvliegtuig F-35 op pad kost (inde VS) $33,000. #F35
https://aviationweek.com/defense-space/budget-policy-operations/how-2852-sum-threatens-lockheeds-f-35a-cost-saving-plan

***
Houthi's in Yemen claimed Sunday to have downed an American ScanEagle spy plane while it was carrying out hostile actions in the airspace west of Marib, spokesman Yahya Saree said on Twitter, without elaborating on the hostile actions.
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-rebels-claim-to-down-us-spy-plane/2279999

***
Egypt has unveiled a new local-made version of the French-made Sherpa Light 4x4 armored vehicle. https://www.armyrecognition.com/defense_news_june_2021_global_security_army_industry/egypt_develops_new_local-version_of_french_sherpa_light_4x4_tactical_vehicle.html

***
French Le Temps expects Swiss will choose an European fighter aircraft in its € 5.5bn acquisition program, which only got 50.1% of Swiss voters behind it. It would make the 'neutral' Switzerland more European as many EU member states buying in the USA. https://www.letemps.ch/opinions/ne-se-tromper-davion-combat

June 20

***
Egypt has unveiled a new local-made version of the French-made Sherpa Light 4x4 armored vehicle.
https://www.armyrecognition.com/defense_news_june_2021_global_security_army_industry/egypt_develops_new_local-version_of_french_sherpa_light_4x4_tactical_vehicle.html

***
An end to perpetual war?

Would improve security in the world!

The socialist Left party has adopted its policy platform for Germany's September general election. Internationally, it is calling for NATO to be replaced and an end to troop deployments. https://www.dw.com/en/germanys-left-party-plans-to-scrap-nato-end-troop-deployments/a-57973017

***
Thales Alenia Space and Telespazio win Italian deal to develop SICRAL 3 https://satelliteprome.com/news/thales-alenia-space-and-telespazio-win-italian-deal-to-develop-sicral-3/

(Sicral is Italy’s satellite system for military communications, boasting unprecedented flexibility and versatility. https://www.leonardocompany.com/en/products/sicral)

June 19

***
In #Niger, Africa, a few men from Franconia make the business of their lives. Under the seal of secrecy, they organize the supply to a foreign missions of #German elite soldiers. Now there are allegations of #fraud. How is the Ministry reacting? https://www.welt.de/politik/plus231927439/Betrugsvorwuerfe-Im-Schatten-der-Bundeswehr.html

Retweet @investigativ_de: Im Auftrag der Bundeswehr machen ein paar Männer aus Franken das Geschäft ihres Lebens. Nun gibt es Betrugsvorwürfe gegen die Firma, hat @IbraNaber mit @ChSchweppe von @ThePioneerDe recherchiert. Wie reagiert das Ministerium? @welt

***
'When the Rafale enters Greek service..Turkey will have a serious problem in the balance of power vis-a-vis Athens. And if the US embargoes spare parts for their existing F-16s, then the problem will become extremely serious, at least for the medium term,' http://www.thenewathenian.com/2021/06/in-arms-race-for-air-superiority-russia.html

***
Turkey’s national defense minister said Thursday that he had a "constructive" meeting with his German counterpart in the capital Ankara, where the two defense chiefs discussed a wide range of issues, including the fight against terrorism. https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-german-defense-chiefs-discuss-fight-against-terrorism

***
An initial draft UN resolution on Myanmar included stronger language calling for an arms embargo. Nine South-East Asian countries wanted that language removed. The compromise text "calls on all member states to prevent the flow of arms into Myanmar". https://www.abc.net.au/news/2021-06-19/un-official-warns-myanmar-at-risk-of-large-scale-civil-war/100228250

***
A kabar buruk. Indonesia reportedly signed a ‘Coming into force’ contract with France/Dassault Aviation for 36 Rafale jets on June 7 which will go into effect in December 2021. https://www.airspace-review.com/2021/06/10/kabar-baik-kemhan-dan-dassault-sudah-tandatangani-kontrak-awal-36-rafale/

***
Why are sanctions against Belarus not more effective? https://www.dw.com/en/why-are-sanctions-against-belarus-not-more-effective/a-57931877

***
What a remarkable connection: National Association of Smallholders of Malaysian palm oil producers wants the government to flex its muscles by leveraging the huge multi-billion dollar military contracts with EU countries against palm oil exports. https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/06/18/use-eu-defence-deals-to-save-palm-oil-industry-says-smallholders-body/

***
All the drone companies in China — a guide to the 22 top players in the Chinese UAV industry. https://supchina.com/2021/06/18/all-the-drone-companies-in-china-a-guide-to-the-22-top-players-in-the-chinese-uav-industry/

***
Er zijn mensen die straaljager gebulder wél als muziek in de oren klinkt en het zou de sound of freedom zijn?

Retweet @dennisluyt: We realiseren ons als @Kon_Luchtmacht dat ‘t geluid van onze vliegtuigen boven NL niet voor iedereen als muziek in de oren klinkt. We proberen altijd de overlast te beperken, maar dat kan nooit 100%. Alle reacties hieronder toch wel hartverwarmend #eenandergeluid #soundoffreedom

June 18

***
Some loose their keys, or wallet, but US military lost a large number of weapons, like rifles and pistols, even a rocket launcher. This may have serious consequences, like when they are used in the streets, as AP found.

https://apnews.com/article/government-and-politics-business-gun-politics-crime-army-6caba27108d05a8b7c1860959d1ae130

https://www.statista.com/chart/25084/missing-or-stolen-us-military-weapons/

***

Some loose their keys, or wallet, but US military lost a large number of weapons, like rifles and pistols, even a rocket launcher. Mis may have serious consequences, like when they are used in the streets, as AP found.

https://apnews.com/article/government-and-politics-business-gun-politics-crime-army-6caba27108d05a8b7c1860959d1ae130

https://www.statista.com/chart/25084/missing-or-stolen-us-military-weapons/

***
Boeing and Airbus could find themselves duking it out as early as next year to provide aerial refueling aircraft to the US Air Force, reigniting a bitter battle between Boeing’s KC-46 and Airbus’s A330 Multi Role Tanker Transport. https://www.defensenews.com/air/2021/06/16/another-boeing-airbus-tanker-war-is-coming-soon/

***
Airbus is expecting permission from the United States to deliver US-made parts for the Angolan communication satellite AngoSat-2, Vladimir Terekhov, the head of Airbus Defense and Space in Russia and Belarus, told Sputnik on Wednesday.
https://www.urdupoint.com/en/technology/airbus-asked-us-to-allow-delivery-of-parts-fo-1278879.html

June 17

***
Some do if it is fixed already, but the FCAS: The European fighter plane has yet to convince German MPs, French Les Echos states. It is the €4.5 bn budget for the prototype which makes them hesitant. But how about the erosion of German arms export policy?
https://www.lesechos.fr/monde/europe/lavion-de-chasse-europeen-doit-encore-convaincre-les-deputes-allemands-1324307

***
Thanks to Dutch #Damen: #Nigerian Navy launched a new Landing Ship Tank-100 at Damen Shipyard, Sharjah, UAE. It would boost the navy’s sealift capabilities, enhance the transportation of troops, military hardware, vehicles
https://www.thisdaylive.com/index.php/2021/06/16/bolstering-the-navys-sealift-capability/

See also: https://broekstukken.blogspot.com/2021/05/dutch-naval-and-maritime-protection-of.html

***
Greek FA Minister Dendias said on Wednesday that Greece is “disappointed, to say the least” by the German Social Democratic Party’s decision to vote against a bill banning submarine exports to Turkey, the Athens-Macedonian News Agency (ANA-MPA) reported.
https://www.ekathimerini.com/news/1163028/spd-s-stance-on-arms-embargo-to-turkey-disappointing-says-greek-fm/

***
The Real Welfare Cheats Are War Profiteers.

Unlike actual citizens, US arms manufacturers seem entitled to ever-increasing government subsidies—welfare for weapons. https://tomdispatch.com/social-security-versus-national-security/

Addition: “"Or, to put it another way, which would you rather be entitled to: food, housing, education, and healthcare, or your personal share of a shiny new hypersonic missile?"

Or why growing military expenditures has every reason to be opposed.

***
The right facts, but the wrong angle. Indonesia isn't shifting to Europe for naval weaponry. It's shifting from a surface fleet supplied for decades (corvettes, frigates) by Dutch State & Damen towards EU country Italy for the next batch of frigates.
https://www.asiasentinel.com/p/indonesia-turns-to-europe-for-arms

***
#Finish arms export licneses 2020: In euro the #UAE were the alrgest recipient (€139m). This is mainly because of two export licenses for various vehicle components, VALID FOR SEVERAL DECADES.

https://valtioneuvosto.fi/en/-/annual-report-on-export-of-defence-materiel-2020-published

https://www.defmin.fi/en/topical/press_releases_and_news/annual_report_on_export_of_defence_materiel_2020_published.12047.news#5d9a15fb

***
Germany approved fewer arms exports last year than the average over 2016-2020. The German arms export licenses for 2020 valued € 5.82 billion the Ministry of Economics stated in its arms export report 2020.

http://www.finanztreff.de/news/deutsche-ruestungsexportgenehmigungen-fallen-2020-um-38-prozent/25041942

***
MEP on €7.6bn military fund: Throwing billions into the arms industry is politically wrong, not least because this money could be used to tackle the economic, ecological and social crisis. Instead, we're developing equipment to fuel violence and war. #EDF
https://www.express.co.uk/news/politics/1450544/EU-news-European-Defence-Fund-law-suit-Germany-constitutional-court-Ozlem-Demirel-MEP

For those who have(understandable) problems with this paper, here the original source: https://www.guengl.eu/european-defence-fund-immoral-illegal/ Thnx to @_ENAAT .

***
How Nigerien Arms Supplier Ran Off With Funds In 2014 "As time goes by without a big name conviction, there are doubts about whether a significant dent will be made in #Nigeria’s culture of #corruption."
https://niyitabiti.net/2021/06/aboubakar-hima-how-nigerien-arms-supplier-ran-off-with-funds-in-2014/

***
While the total number of nuclear weapons in the world decreased in 2020, the estimated number of nukes deployed with operational forces increased, along with modernization and expansion programs, #SIPRI reported in its latest analysis.
https://menafn.com/1102293754/Growth-of-nuclear-arsenals-a-worrisome-sign

***
Azerbaijan and Turkey have strengthened ties during Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s visit on Tuesday. Azerbaijan was the 2nd-largest buyer of Turkish weaponry, valued $117.3 million between January and April 2021. https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-turkey-show-solidarity-in-new-joint-shusha-declaration-2021-6-16-0/

Addition: Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced on Thursday that a Turkish military base could be created in Azerbaijan under the recently signed bilateral Shusha Declaration, aimed at strengthening defense partnership. https://eurasiantimes.com/turkish-military-base-in-azerbaijan-may-be-established-under-shusha-declaration-erdogan/

June 16

***
Het leveren van industriële producten, materialen en diensten aan het Amerikaanse ministerie van Defensie (en de daaraan gelieerde defensie-industrie) wordt makkelijker. Dat gebeurt op basis van de Netherlands Defense Priorities and Allocations System (NL-DPAS). De ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid hebben daarvoor vanmiddag hun handtekeningen gezet. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/16/overheid-steunt-bedrijven-bij-leveringen-aan-amerikaanse-defensie

***
The Police Service of Northern Ireland is facing fresh scrutiny over its long-standing ‘public order’ and security training of Omani police, following last month’s suppression of protests in the country. https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-06-16-northern-irish-police-trained-gulf-regime-ahead-of-crackdown/

***
Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: Identifying Limits and the Required Type and Degree of Human–Machine Interaction. SIPRI Publication: 16 June 2021 https://sipri.org/sites/default/files/2021-06/2106_aws_and_ihl.pdf

***
The US commits "to work towards an Administrative Arrangement for the #US with the #EDA, with discussions, including on modalities and conditions for a closer and mutually beneficial cooperation in this framework, beginning as soon as possible."
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/

Addition: See also the not on this by Euroactive: See also on how the EU and the US are considering a deal to further strengthen EU-US defence cooperation, which could entail the US starting to cooperate with the European Defence Agency #EDA on more military projects than the one recently sealed.
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/leak-eu-us-to-mend-trade-ties-align-on-russia-china/

***
On US arms export: will they willing to drastically changing their "economy so that Yemeni and Palestinian parents who put every ounce of love into raising their children do not have to live in fear that their whole world could be taken in an instant?" https://consortiumnews.com/2021/06/14/arms-sales-what-americans-know-about-bombs-dropped-in-their-name/

June 15

***
Large #ammo (5.56-76mm) #exports passing #Rotterdam by ship. From/to

Bosnia/US
Brazil/Letland
Canada/Greece
Czech/Peru, South Africa, US
Finland/Ireland
Hungary/US
Italy/South-Africa, US
South Korea/Austria, Poland
Serbia/US
US/Ireland, Norway, Swiss

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-doorvoer-militaire-goederen

By the way large ammo transito (500+) going through Rotterdam harbour in the monthly report totals 50 million pieces of ammo; in March and April 2021 only.

***
1. Dutch dual use exports in April. Remarkable: Large sale of image intensifiers, wafersteppers inspection equipment (and high frequency equipment for radar) to Israel. ../2

2. Information security technology is exported to a wide array of countries, but alsoto Libya (final destination) after it had gone to UAE (destination).

Tech for Info Security is also exported to destination "High Seas”. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-use-vergunningen

***
Dutch monthly reports on military exports March-April. Remarkable:

€ 170 million aircraft component exports (heli's €60m and aircraft €111m)
Two exports to Egypt (sonar cables via Germany €1.4m and military communication systems €2m)https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-uitvoer-militaire-goederen

***
Netherlands based Thales Nederland BV Fire Control Cluster F124/LCF has bagged contract from Bundesamt fur Ausrustung, Informationstechnik for Pre-feasibility study and technological demonstration. The value of the contract is not disclosed.
https://www.gpcgov.be/en/show-public-tender/773164/2021s-107-283316

***
Civil-military industry #Thales and tech giant #Google strengthen their partnership to improve the confidentiality and privacy protection capabilities of Google Workspace.
https://www.thalesgroup.com/en/group/journalist/press-release/thales-and-google-expand-partnership-support-enhanced-privacy-and

***
After Copernicus and Galileo, #Europe and its Commissioner @ThierryBreton are actively working to launch a 3rd major European #space project. The project should compete with foreign mega-constellation projects, in particular led by Amazon and SpaceX.
https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-06-14/spatial-et-souverainete-la-constellation-breton-au-coeur-des-debats-a-toulouse-886647.html

***
Airbus is engaged in intense negotiations with the French DGA to renew the complete fleet of Army, Air and Navy helicopters.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-helicopters-mise-son-avenir-militaire-sur-une-mega-commande-francaise-1323565

***
Biden administration wants the UAE to remove Huawei equipment from its networks within the next 4 years before it is scheduled to get the F-35, Bloomberg reported.

Security? It's not bombing Yemen, but Cold War with China which is backbone of US policy. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-11/biden-prods-uae-to-dump-huawei-sowing-doubts-on-key-f-35-sale

***
Defence #Turkey, a news outlet covering Turkish military developments, reported that the Pakistani Navy had opted to use a surface-to-air missile, the Albatros NG, developed by European defence behemoth #MBDA, instead of the HQ-16.
https://www.theweek.in/news/world/2021/06/14/pakistan-dumps-chinese-missile-for-new-warships-chooses-european-weapon.html

https://www.defenceturkey.com/en/content/pn-milgem-corvettes-to-be-equipped-with-albatros-ng-nbad-system-4601

***
Will #ASEAN turn to #China to put pressure on #Myanmar?
https://www.theonlinecitizen.com/2021/06/15/will-asean-turn-to-china-to-put-pressure-on-myanmar/

***
An extensive German arms export ban has been in place for Saudi Arabia since 2018. However, the federal government is still allowing certain deliveries. In the past few months, these have totaled more than € 30 million.
https://www.stern.de/politik/deutschland/trotz-ruestungsexportstopp-ruestungsgueter-fuer-ueber-30-millionen-euro-fuer-saudi-arabien-30572046.html

***
"Heel interessant allemaal, ook door het moment van al die openhartigheid: nu Amerika en Iran proberen het nucleaire akkoord nieuw leven in te blazen."

Retweet @roelants_c: Israel announces further liquidations and explosions in Iran. My column about a remarkable interview. https://nrc.nl/nieuws/2021/06/14/the-Mossad-warns-iran-ourLiquidations-going-through-a4047177

***
De een noemt het veiligheidsbeleid. De ander zijn lieve leven wordt er door verpest en vergald. Geluid F-35 maakt lesgeven in Marsum soms onmogelijk: "Het went eigenlijk nooit echt" Of wel: It lûd fan de #F35 makket it lesjaan yn Marsum somtiden ûnmooglik. https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1066766-geluid-f-35-maakt-lesgeven-marsum-soms-onmogelijk-het-went-eigenlijk-nooit-echt

June 14

***
At its General Assembly last week, European shipbuilders and equipment suppliers’ trade body SEA Europe appointed former Damen CEO René Berkvens as the association’s new Chair for a period of two years.
https://shipinsight.com/articles/sea-europe-appoints-rene-berkvens-as-chair/

***
Exercise African Lion will take place in #Morocco over 2-weeks. 3 US C-130J from the 86th Airlift Wing are participating. The crews will train their Moroccan counterparts --illegally occupying Western Sahara --, in airdrop, airlift & evacuation capacities.
https://www.usafe.af.mil/News/Press-Releases/Article/2652904/c-130js-arrive-in-morocco-for-african-lion/

***
NRC over #Damen-werf in #Amsterdam. Ze moet verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Verstandig, vragen planologen.

Je kan je ook bedenkingen hebben bij het militaire werk dat op de werf gebeurt (of bij onderhoud aan zeer vervuilende cruiseschepen). https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/11/is-er-in-de-stad-nog-plek-voor-industrie-of-krijgen-woningen-prioriteit-a4046995

***
5,000 kg of ammunition was offered for shipment at the end of May at the Dutch airport in Beek. But because the papers were not in order, customs were called in and confiscated the cargo. No further information was provided. https://limburger.nl/cnt/dmf20210611_95198838

Aanvulling: Vijfduizend kilo munitie werd eind mei ter verscheping aangeboden op het vliegveld in Beek. Maar omdat de papieren niet in orde waren, werd de douane erbij gehaald. Die nam de lading in beslag. De douane wil helemaal niets kwijt over de munitievondst. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210611_95198838

***
What? #Canadian Waterbury Farrel has announced the launch of a joint project with Canadian GL Munitions INC, #Ukroboronprom & #Artem to set up in #Ukraine a company producing ammunition for small arms. Ukroboronprom on Facebook. May be Ukraine propaganda. https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/3826477204142314

***
Italy keen to invest in Indian defence industry; India-Italy-Japan trilateral meet for Indo-Pacific next week according to Italian envoy to India Vincenzo De Luca. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/italy-keen-to-invest-in-indian-defence-industry-india-italy-japan-trilateral-meet-for-indo-pacific-next-week-envoy/

***
Some UK FOI requests go to a "Clearing House" in the Cabinet Office, which centralizes decisions on how to handle each request. Documents sent in error to POLITICO identify where requests came from — like the Campaign Against Arms Trade. https://www.politico.eu/article/uk-trade-department-referred-to-information-watchdog-over-data-breach/

***
South African weapons export to Saudi Arabia, UAE may be breaking international law. Weapons from South Africa have been found at scenes of civilian attacks, according to the two non-profit organisations. #Rheinmetall #RDM https://www.msn.com/en-za/news/other/sa-weapons-export-to-saudi-arabia-uae-may-be-breaking-international-law/

***
It is not only by delivering weapons to Egypt that Paris strengthens its relationship with the brutal regime in Cairo. France agrees to €1.8bnin financing for Egypt, the metro (Thales?), power generation and water management in this case. https://www.sharenet.co.za/views/views-article.php?views-article=669080

***
Beleid maken op basis van een zwart gat is een colunm in het AD waar F-35 cq. #JSF, de geheime #Fokker-deal, Papendrecht, militaire industrie, evaluatie, gemeente financiën en Investeringsfonds #Melrose bij elkaar komen. https://www.ad.nl/dordrecht/welkom-in-papendrecht-waar-ze-beleid-maken-op-basis-van-een-zwart-gat~a583730c/

***
British backing for Israel helps to sustain the unbearable status quo. Diplomatic and military support – and a thriving arms trade – make the UK complicit in the oppression of Palestinians. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/13/british-backing-israel-unbearable-status-quo-palestinians

***
Israel has made itself central to the international arms and homeland security industry by exporting cutting-edge military equipment, technologies and tactics to other countries. Israel exports to an estimated 130 countries worldwide – see graph. https://truthout.org/articles/israels-arms-and-security-industry-is-reshaping-state-violence-everywhere/

June 13

***
Ligt nu ook Thales Hengelo dwars als het gaat om het plaatsen van windmolens? Liever wapentechnologie dan schone energie? https://www.ad.nl/hengelo/college-hengelo-twee-windturbines-en-zonnevelden-in-de-oksel-van-de-a1-en-de-a35~a739cb3d/

***
Next step in Greek € 5 billion frigate order. Germans and Spanish no longer in the race. Naval Group (France) and Damen (Netherlands) into next phase. https://newpost.gr/amyna/60c30582337e58db54938a6f/fregates-pn-kras-test-belhara-kai-sigma-galloi-kai-ollandoi-epistrefoyn-drimyteroi-i-stasi-ton-ipa

***
Damen Shipyards Mangalia employees protest over announced layoffs in front of Ministry of Economy. Romanian State is majority shareholder and management is delegated to Damen. https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/06/11/problema-concedierilor-colective-de-la-santierul-naval-damen-shipyards-mangalia-va-fi-discutata-la-nivelul-guvernului-afirma-ministrul-economiei--729813

***
The US DoD announced a Saudi contract valued $78.35 million to Boeing for 36 Stand-Off Land Attack Missile #SLAM despite oppositon in Congress aiming at pressure on Saudi Arabia to end its blockade tactics in war-torn Yemen. https://www.defenseworld.net/news/29780/Boeing_Secures__78M_Saudi_Contract_for_SLAM_ER_Missiles

***
Parliamentary initiatives by Die Linke and Bündnis 90/Die Grünen on a halt to arms exports for Turkey and Algeria and the militarisation of the EU and French German defence industrial cooperation were rejected by the Bundestag inclueded the SPS on June 10. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-waffenexporte-stoppen-843430

***
Greenpeace protests against arms exports

Greenpeace protestiert gegen Rüstungsexporte

https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft/frieden/mit-strassenmusik-gegen-waffenexporte

***

Oped in Süddeutsche Zeitung: NATO and its member states are by far the most heavily armed states in the world ... And it is also the NATO states, including Germany, that are responsible for over two thirds of global arms exports. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/bundeswehr-viel-wandel-viel-kritik-1.5318799

***
Airbus Defence and Space GmbH secures contract for Procurement of Galileo Transition Satellites. The contract is valued approxmately € 699,589,608. https://spacenews.com/esa-airbus-sign-long-delayed-galileo-contract-after-court-ruling/

***
According to NATO's draft summit communiqué, the EU & US are considering a deal to further strengthen defence cooperation, which could entail the US cooperation with the European Defence Agency #EDA on more military projects than the one recently sealed. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/global-europe-brief-special-edition-transatlantic-summitry-cheat-sheet/

June 12

***
@ministerBZ Sigrid Kaag D66 is duidelijk: "Zoals u weet is de #NAVO een nucleaire alliantie. Zij zal dat ook blijven zolang er nog kernwapens bestaan." https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/25515

Kortom al is er nog maar één: hij zal v/d NAVO zijn. Deel van vertrouwenwekkende maatregelen #CBM's?

***
Report on US amphibious vessels. LHA's maybe equipped with AV-8B Harrier II, F-35B's. Although their designation is otherwise they may be regarded as middle seized air craft carriers (they stay mostly out of comparisons with inventories of other nations). https://assets.documentcloud.org/documents/20805931/navy-lpd-17-flight-ii-and-lha-amphibious-ship-programs-background-and-issues-for-congress-june-10-2021.pdf

***
Continuing delays from COVID-19 disruptions mean it will take longer than expected to make up the backlog of F-35 jets stemming from the pandemic, said Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager for the fighter. https://www.airforcemag.com/lockheed-f-35-production-covid-longer-than-expected/

***
Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:206:TOC

***
Book on drones & power. "In 2020, DARPA went looking for a network that could coordinate everything. The Israelis already had it in something called a “glass battlefield” being built for the Germans, which would network all [battlefield] units together." https://www.defensenews.com/opinion/2021/06/11/drone-wars-new-book-wonders-who-will-be-the-next-drone-superpower/

June 11

***
Palestinian rights activists occupy Israeli drone factory in Cheshire

The activists claim that the factory is a “key supplier” of drone components to Elbit Systems — Israel’s largest private arms firm. https://morningstaronline.co.uk/article/b/palestinian-rights-activists-occupy-israeli-drone-factory-in-cheshire

***
Israel-Palestine: The EU does not lack leverage. It prefers not to use it

The EU has deliberately, gradually and steadily tied its own hands in all matters concerning the Middle East conflict

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-eu-leverage-lacks-political-will

***
New anti-arms protest against Instro Precision over Israel link. There will be two anti-arms protest gatherings this Saturday in Sandwich, and at Discovery Park, Ramsgate Road, where Instro Precision is based. https://www.kentonline.co.uk/sandwich/news/double-action-by-anti-arms-activists-248800/

***
Fincantieri has signed to sell six FREMM frigates to Indonesia, a deal which CEO Giuseppe Bono said allowed the Italian yard to “assume global leadership” in the surface ships sector. https://www.defensenews.com/global/europe/2021/06/10/indonesia-orders-six-fremm-frigates-from-fincantieri/

June 10

***
Myanmar resistance fighters from Chin state had procured weapons from India and from the Arakan Army, an ethnic militia in Myanmar’s Rakhine region, fuelling a clandestine arms trade in the Indian border region.
https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-politics-india-border/india-frets-as-myanmars-pro-democracy-fighters-cross-border-idUSKCN2DM138

***
“Onder een sluier van objectiviteit kregen raketten die op Israël werden afgevuurd - en significant minder schade aanrichtten - net zoveel media-aandacht als Israëlische aanvallen op medische faciliteiten en het vernietigen van volledige wooncomplexen."
https://www.villamedia.nl/artikel/verslaggeving-rond-israel-moet-fundamenteel-op-de-schop

***
Oped in Singapore's Straits Times: Asean, EU and the swing-state perception; Geopolitical circumstances and interests are pushing the two closer together. Maybe concluding remarks overestimating Europe, but opinions are thought provoking.
https://www.straitstimes.com/opinion/asean-eu-and-the-swing-state-perception

***
The Friends Committee on National Legislation (FCNL) joined more than 100 national organizations in signing a letter to President Joe Biden urging him to block the delivery of $735 million in weapons to Israel.
https://www.fcnl.org/updates/2021-06/national-coalition-calls-biden-halt-weapons-sales-israel

***
Wow the largest arms trader in the world, the United States, opposes arms trade to its enemies. "US warns Venezuela, Cuba to turn away Iranian ships believed to be carrying arms." Joe clean-up your own kitchen as well.
https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3136716/us-warns-venezuela-and-cuba-turn-away-iranian-ships

***
Yadanar Maung, of Justice for Myanmar, a research activist group, called on the EU to push for a global arms embargo on Myanmar. The UN earlier introduced a non-binding resolution for an arms embargo. However, the ASEAN bloc has opposed the UN resolution.
https://www.dw.com/en/myanmar-eus-third-round-of-sanctions-raises-eyebrows/a-57826141

***
Der Spiegel unleashed a murderous tackle last weekend on the agreement signed by Berlin, Madrid & Paris on the Future Air Combat System based on a report by BAAiNBW, the Federal Office for Equipment, Information Technology and Support for the Bundeswehr.
https://www.titrespresse.com/22280552102/scaf-allemagnea-bundestag-defense-contraires-validation-accord-programme-rapports-ministere-allemand

***
Korean LIG Nex1 will soon showcase its advanced close-in weapons system, or CIWS, developed for the South Korean Navy which for long is using a Dutch CIWS by Thales Netherlands called Goalkeeper. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210608000995

June 9

***
#MBDA-Germany & Krauss-Maffei Wegmann #KMW start to cooperate on the construction of a modern missile launcher. It is designed to fire small cruise missiles with a range of more than 300 kilometers from tracked or wheeled vehicles. by @GeHegmann
https://www.welt.de/wirtschaft/article231679345/Mini-Cruise-Missiles-So-soll-die-Bundeswehr-duellfaehig-werden.html

***
#UAE refused #Italian military plane (Boeing 767) with journalists en route to Afghanistan use of its airspace. "Diplomatic relations with the UAE became tense after the Italian...decision on an arms embargo for that country due to its bombing of #Yemen."
https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2021/06/08/italian-fm-summons-uae-ambassador-keenly-disappointed_b023a565-6778-4457-ae49-71061d260be7.html

***
A call to arms for the EU by German CDU MEP @davidmcallister. The EU as a force fot the better is quickly eroding.
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-wakeup-call

***
The Take-Back-Control UK government prefers US missile (Lockheed's JAGM) over UK made missile (Brimstone by MBDA UK).
https://industry-update.com/uk-confirms-jagms-choice-over-apaches-brimstone/37774/

***
#Indian government invited #Swedish firms to invest in 'defence corridors' in Uttar Pradesh & Tamil Nadu, saying that they can benefit from the unique incentives being offered by the State governments & the presence of a highly-skilled Indian workforce.
https://www.thehindubusinessline.com/

***
Terwijl de politiek zich druk maakt over het chronische financiële wanbeheer bij het Ministerie van Defensie (zie Rekenkamer overzicht) maakt de militaire industrie zich vooral druk over het investeringsklimaat, ze willen nog meer steun van de overheid. https://www.nidv.eu/nieuws/nederlandse-investeringsklimaat-onder-druk/

***
Norway’s reputation as a force for peace and good has come into question

The nation’s foreign ministry has been accused of exporting weapons to the UAE despite ‘harbouring suspicions’ they were being used in Yemen

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/norways-reputation-as-a-force-for-peace-and-good-has-come-into-question/

***
Answers by Sigrid Kaag @ministerBZ on questions by @JaspervanDijkSP concerning Dutch arms exports to Brazil. Government doesn't see a single problem supplying the country with military technology of a Dutch company (confident, but Thales) valued at € 20m. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=05bcad12-6063-4bc9-b1e1-c72fc50628a9&title=Antwoord%20op%20vragen%20van%20het%20lid%20Jasper%20van%20Dijk%20over%20het%20verlenen%20van%20een%20wapenexportvergunning%20voor%20Brazili%C3%AB.docx

***
View from the UK political right: Frontex is a step towards a European army and away from Anglo influence. NATO, "an agglomeration of individual national armies" is preferred and will be weakened by relocation of resources. https://www.express.co.uk/news/politics/1446772/eu-army-news-frontex-border-agency-military-brexit-news-ben-habib-nato

***
It is encouraging when a report on the change in technology at a military producer (here BAE Systems) also includes views of anti-arms trade groups. Because sales are no numbers on a spreadsheet, but "potentially deadly." https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/19356802.bae-systems-lancashire-firms-factory-future-plans

June 8

***

Retweet @NIDVnews: The First Malaysia-Netherlands Defence Industry B2B Dialogue on Maritime Operations started off today with 20 companies participating from Malaysia and the Netherlands. @NlinMalaysia @MINDEFMalaysia

***
Retweet @FrankSlijper: Turkish companies Aselsan, Roketsan a.o. work on upgrading German-origin Leopard 2A4 tanks

@IsmailDemirSSB: KKK envaneterindeki #Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında @roketsan’daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık.

***
Retweet @_ENAAT: Germany warns: AI arms race already underway https://p.dw.com/p/3uOTE?maca=en-Twitter-sharing "It's a reality at the heart of the struggle for supremacy between the world's greatest powers (and) a multi-trillion dollar question"

***
After the arming Ukraine remark Green leader Habeck corrected herself. The election manifesto: "We are campaigning ... to end European arms exports to war and crisis areas and to autocrats with restrictive export controls ." Nobody wants to change that. https://www.fr.de/hintergrund/und-jetzt-die-offenen-grundsatzfragen-90792460.html


***
Four decades on, the Israeli attack that may have fuelled Saddam's #nuclear ambitions. https://www.independent.co.uk/news/world/israel-iraq-nuclear-osirak-military-b1861255.html And FOIA documents https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iran-nuclear-vault/2021-06-07/osirak-israels-strike-iraqs-nuclear-reactor-40-years-later

On role of #TIVC in Amsterdam intercepting Italian info in preparation of the bombing. https://books.google.nl/books?id=KaR5O4PKNAoC&lpg=PA273&ots=MEAxJ-zb7i&dq=%22TIVC%22%201981%20Iraq%20Wiebes&pg=PA273#v=onepage&q=%22TIVC%22%201981%20Iraq%20Wiebes&f=false

***
Letter to president Biden by 63 National Security Leaders: We urge you to demonstrate U.S. openness to including missile defenses in strategic stability talks with Russia and China. https://livableworld.org/63-national-security-leaders-urge-president-biden-to-put-missile-defense-on-the-table/

***
Interview with spokesperson of French MoD, on 1st assessment of "unprecedented plan" Action PME. This was aimed to make MoD more attractive to businesses. Fully military companies digested the Covid-crisis better as those military & civil production. https://www.optionfinance.fr/entreprises-finance/communaute-financiere/nous-sommes-tres-soucieux-de-faire-grandir-les-entreprises-avec-qui-nous-collaborons.html

***
Article in Die Welt on Turksih drone development, production, acquisitions and export. "It is remarkable that Turkey alone has about 140 armed drones, while Great Britain, for example, has only ten armed models." https://www.welt.de/wirtschaft/article231640723/Bayraktar-TB2-Warum-die-tuerkische-Killerdrohne-zum-Exportschlager-wird.html

***
#BAESystems is one of the major partners in the creation of #F35 fighter jets, which the Israeli military recently confirmed are part of the aircraft they use in the bombing of ##Gaza.

How about other participants in the program? #Netherlands, #Italy, etc. https://www.lancs.live/news/lancashire-news/thousands-descend-bae-systems-stop-20757148

June 7

***
#Turkish military & aviation exports to the US have surged by 56% during Jan-Apr 21. Turkey has experienced a major sales increase of semi-automatic pistols, semi-automatic rifles & shotguns. The movement in the US regarding civilian armament is a target. https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-arms-exports-to-us-jump-56-as-gun-control-looms

***

HALDAG-Class fast patrol boat, built by Israel Shipyards Limited (ISL)

#Damen vessel for the #Nigerian navy @CTWnl reported on when construction started (https://broekstukken.blogspot.com/2019/12/damen-to-help-nigerian-military-to.html) is launched today at Damen Shipyard, Sharjah, UAE. https://guardian.ng/news/nigerian-navy-launches-new-warship/

The ship will be used for a wide array of military tasks. (Not ship pictured in article.)

***
A Turkish rogue killer drone 'hunted down' a human target in Libya without being instructed to, UN report says.
https://www.businessinsider.com/killer-drone-hunted-down-human-target-without-being-told-un-2021-5

***
broekstukken:

Boekbespreking: French arms exports; the business of sovereinity door Lucie Béraud-Sudreau https://broekstukken.blogspot.com/2021/06/boekbespreking-french-arms-exports.html

***
French offers line of credit for Rafale jets proposal to Ukraine. Is this true?
https://www.globaldefensecorp.com/2021/06/02/french-offers-line-of-credit-for-rafale-jets-proposal-to-ukraine/

***
US #MIC alive & kicking. US DOD leaders are asking for a record amount of money next year -nearly $122bn- to fund tech development in microelectronics, hypersonics, artificial intelligence #AI, cyber security, & similar high-priority military capabilities.
https://www.militaryaerospace.com/defense-executive/article/14204506/dod-budget-military-research-technology-development

***
Dutch pilots got medal for air operations over Syria.
https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2021/21/03_air-medal_21 But was it something to celebrate or see also also the negative effects? My thought on it was influcenced by Patrick Cockburn's War in the Age of Trump. Here my review: https://broekstukken.blogspot.com/2020/12/bespreking-war-in-age-of-trump-door.html

***
Retweet @ClareDalyMEP: With the "European Defence Fund" #EDF in place, the talk in Brussels is now about reeling in member states with no history of arms production & bringing them further into the "defence industrial" complex. How's this supposed to work out in the case of neutral Ireland?

***
Meer over Fox-IT en dual-use export op gelinkte site.

Retweet @keesamok: Inhoudsopgave Observant #76 / juni 2021 Fox-IT in Rusland https://burojansen.nl/fox-it/inhoudsopgave-observant-76-juni-2021-fox-it-in-rusland/

June 3

***
GMV https://www.gmv.com/en/Sectors/BusinessICT/IA_Big_Data/ has won new European Defence Agency #EDA contracts, for #AI tech. GMV announced June 2 that it will work on 2 projects, SAFETERM & Artificial Intelligence in Guidance, Navigation and Control for Aerial Applications (AI-GNCAIR).
https://www.satellitetoday.com/government-military/2021/06/02/gmv-wins-2-ai-focused-european-defence-agency-contracts/

***
EU is committed to strengthening cooperation on #IRINI with like-minded organisations, including

#NATO, within the framework of the relevant UNSC resolutions on the arms embargo on Libya, in

order to best pursue the objectives set out in those resolutions. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000733-ASW_EN.pdf

***
Question by MEP @OezlemADemirel to provide an overview of weapons confiscated under EUNAVFOR MED #IRINI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001265_EN.html and https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001266_EN.html

Jointly answered: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001265-ASW_EN.pdf

***
While the US failed destroying a ballistic missile (
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/05/30/military-weapon-system-test-fails-to-intercept-target/, the combination of Dutch/US tech was successful. https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2639860/uss-paul-ignatius-ddg-117-successfully-intercepts-ballistic-targets/ But the US military doesn't buy the best product for the lowest price, but products of the own weapon producers.

***
US Defense Department agencies are working with a who's-who of military contractors, commercial satellite operators, and technology companies to finally demonstrate the feasibility of a proliferated constellation of satellites in Low Earth Orbit (LEO).
https://www.sda.mil/us-military-places-a-bet-on-leo-for-space-security/

***
The Bahamian government signed a 3-year service agreement with #Damen Shipyards for training of marines and officers in vessel maintenance. Valued approximately $5.6 million. The #Bahama Ministry of National Security operates Damen vessels.
https://thenassauguardian.com/government-signs-5-6-million-contract-with-damen-shipyards/

***
Best opmerkelijk dat Nederland 'n groot marineschip laat bouwen bij Damen in Roemenië. Boekarest zelf wil niet dat Damen schepen voor Roemenië bouwt in Roemenië. Ze heeft liever de concurrent van Damen uit Frankrijk. Van mij mag het, maar het blijft apart. https://maritimetechnology.nl/kiel-legging-combat-support-ship-bij-damen-naval-in-roemenie/

June 2

***
#UAE firm Beacon Red and US-based #Quali announced an agreement to work together to deliver #cyber training and testing environments to Gulf Cooperation Council #GCC countries.
https://www.c4isrnet.com/industry/2021/05/28/uae-us-companies-partner-to-provide-cyber-ranges-in-gulf/

***
In March 2021, the EU Council established the ‘European Peace Facility’ #EPF with a provision allowing the EU to arm non-EU actors. This is the first time that the EU will be able to directly supply military coalitions and national armies with arms.
https://www.e-ir.info/2021/06/01/gunning-for-peace-the-european-peace-facility-and-the-legitimation-of-european-arms-exports/

***
Retweet @ElluinA: "The Minister of the Armed Forces Florence Parly indicates in the report to have" started to integrate the proposals "of the deputies. The report thus specifies that Paris refused a total of 47 licenses of exports in 2020, in great majority bound for countries of Asia . " And the Middle East?

***
Canadian report says this decrease in export value was largely attributed to the lower value of military exports to Saudi Arabia. Saudi Arabia was the largest non-US destination of Canadian military exports, accounting for $1.311bn or 67% of sales.

https://www.kamloopsthisweek.com/news/canadian-military-goods-exports-dropped-last-year-as-sales-to-saudi-arabia-fell-1.24325610

***
How helpful

Israeli Arms Exports Spiked by 15% in 2020, State Data Shows.

Rise mostly due to ammunition and armaments sales, but increase in exports to Europe also registered ■ Gulf states bought $800 million worth of Israeli defense technologies.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-arms-exports-spiked-by-15-percent-in-2020-state-data-shows-1.9864916

***
Activists protest Australia's role in arms trade, human rights abuses. #Thales #BAESystems supply of armed vehicles and fighter-bomber jets to the Indonesian military and its special forces, Kopassus, implicated in the torture and murder of West Papuans.
https://www.greenleft.org.au/content/activists-protest-australias-role-arms-trade-human-rights-abuses

***
BAE Systems helps manufacture jets used by the Israeli military has been condemned by campaigners as putting "profits ahead of Palestinian lives," protesters stated in front of the aerospace giant sites. https://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/19340692.bae-systems-lancashire-firm-condemned-supplying-israeli-jets/

June 1

***
Retweet @SIPRIorg: In this @EU_NonProlif paper, SIPRI Associate Researcher Nivedita Raju provides an overview of past destructive anti-satellite (ASAT) tests and argues that destructive ASAT testing requires urgent policy intervention https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-04/eunpdc_no_74.pdf

***
Can one become business lawyer when his former position was anti-#corruption magistrate at French Parquet National Financier #PNF? Can he join the law firm which defended #Airbus in criminal proceedings, and he as a prosecutor, signed the deal in the case? https://www.lepoint.fr/societe/la-liberte-conditionnelle-d-un-ex-procureur-du-parquet-national-financier-31-05-2021-2428909_23.php

***
Space: Thierry Breton would like to get the green light from the EU Member States to launch a 3rd major European space infrastructure this winter. Not satisfied with the industrialists' proposals, he wants to consult the start-ups in the sector.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/spatial-thierry-breton-veut-un-nouveau-projet-de-constellation-europeenne-1319572

***
Brasil is flooded with small arms, and there is hardly any other country where so many people die from police bullets. This is also due to German and Swiss exports.

Die tödlichsten Waffen kommen aus Europa

https://www.sueddeutsche.de/politik/brasilien-polizeigewalt-herkunft-der-waffen-1.5308540

***
Tarmo Ranisoo, manager of the Estonian Defence Industry Association, said major German investment in Estonia-based robotics and autonomous systems developer Milrem Robotics will provide the military industry better access to the global military market.

Baltic News Service 31 May

***
The Land Forces 2021 International Land Defence Exposition will be the largest land defence event ever held in Australia, and may indeed be the first exposition of its type in the world since the Covid-19 pandemic began in early 2020.
https://theaustralian.com.au/special-reports/armys-threeday-industry-expo-will-be-largest-ever/news-story/a2d3d12486dde15d2d524218a7f45eeb

Addition: + protest against it: https://www.abc.net.au/news/2021-06-01/qld-weapons-protest-brisbane-land-forces-rally/100180604

***
Retweet @FrankSlijper: “The survey we are releasing today is a reminder that the arms trade is not a business like any other and that the government must be held to account on this issue. The French people are asking for it": @ElluinA @amnestyfrance https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/most-french-uninformed-about-the-arms-trade-want-public-debate/

***
Information on German armament projects: sea, land and air (like drones, FCAS, MGCS, MKS 180 or 126 class).
https://www.bmvg.de/resource/blob/5087624/36a242084736fe0766e88e45f888893a/R%C3%BCB%20Fr%C3%BChjahr%202021%20Teil%201.pdf

***
The UK's new legal battle over the Saudi arms trade
https://english.alaraby.co.uk/analysis/uks-new-legal-battle-over-saudi-arms-trade

***
Small arms sales in Syria, April 2021. It was possible to identify the national origin of 210 of the 271 sales. Turkish weapons were the most common (24%). Czechoslovakian (11%), Chinese (11%), and Russian (8% including Soviet) weapons were next. For more:
https://armamentresearch.com/analysing-the-online-arms-trade-in-opposition-controlled-syria-april-2021-update/

***
Relations between South Africa, Saudi Arabia and the UAE are on the up – a source of shame for the South African state. These relations are deeply linked to the arms and military trade for the Arab nations involved in the war on Yemen. https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/6/20427/South-Africa-One-of-the-Biggest-Arms-Suppliers-to-Saudis-in-Yemen-War