zondag 23 december 2018

Gekte als vliegwiel voor Europese defensie-uitgaven

"Ik ben ervan overtuigd dat president Xi en ik in de toekomst, samen met president Poetin van Rusland, zullen spreken over een redelijke einde aan wat een grote en oncontroleerbare wapenwedloop is geworden. De Verenigde Staten hebben dit jaar 716 miljard dollar uitgegeven. Gekte!"
TweetDonald Trump 3 december 2018 

Misschien verdedigde de opportunistische vastgoedmiljonair Donald Trump hier zijn eigen financiële en electorale belangen, die niet altijd overlappen met die van het Amerikaanse leger. De tweet werd verzonden in het heetst van de strijd die de afgelopen maand woede over het vergroten van de Amerikaanse defensiebudgetten. De president kreeg een hele stoet vertegenwoordigers van het Pentagon en het Congres op bezoek om hem een besparing van $ 33 miljard op de Defensieuitgaven uit het hoofd te praten. Prominent in deze missie naar de President was de Minister van Defensie Jim Mattis. Deze havik ruimde afgelopen week het veld na een serie van conflicten met de president, waarbij in de analyses achteraf juist dit financiële meningsverschil nauwelijks genoemd wordt. Daar is Trump zelf misschien wel debet aan, als het er om gaat de troepen achter zich te krijgen belooft hij net zo hard weer een stijging van de Defenswiebegroting. Dat Staatszaken geen Trump-only-zaken zijn, wil er niet zo erg in. Patrick Shanahan, de opvolger van Mattis, heeft zowel een voorstel voor 700 als voor 733 miljard dollar op tafel gelegd.

De hoogte van de Amerikaanse militaire uitgaven en de solidariteit van de NAVO-begroting wordt vaak gebruikt als argument om ook de Europese defensie-uitgaven te verhogen. Onlangs zijn de Europese defensiebudgetten inderdaad begonnen te groeien. Europa zou zich ook kunnen richten tegen de gekte van steeds hogere budgetten, die ook de uitgaven elders in de wereld opdrijft.

De Nederlandse militaire uitgaven zijn een voorbeeld van deze Europese tendens (zie grafiek 2). Cijfers over de afgelopen drie decennia weerspiegelen politieke ontwikkelingen:
  • hoog tijdens de Koude Oorlog, gevolgd door afname na 1989,
  • groei veroorzaakt door de oorlog tegen het terrorisme;
  • afname na de economische crisis; en
  • weer groei door de magische NAVO-norm van 2% van het BBP (gerationaliseerd door de zogenaamde Russische dreiging).
De defensie-uitgaven zijn in absolute cijfers echter genormaliseerd naar niveaus van na de Koude Oorlog toen de uitgaven werden aangepast aan de krachtsverhoudingen na de implosie van de Sovjet militair industriële capaciteit. Tot op heden Rusland nog steeds slechts een schaduw van wat de USSR militair ooit was.

Naast de bekende '2% BBP-norm' voor defensie-uitgaven van NAVO-leden is ook een andere norm afgesproken, nl. dat 20% van de uitgaven geïnvesteerd moet worden in materieel, een beslissing die warm onthaald is door wapenfabrikanten. De nadruk op wapenaankoop binnen het budget onderstreept de verschuiving van weddes voor troepen naar uitgaven voor hightech-wapens. Om deze verschuiving snel te begrijpen, is het de moeite waard om even te kauwen op de vaak gebruikte afkorting C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Informatie is de sleutel tot moderne oorlogsvoering. Informatie moet worden verzameld, gecommuniceerd met commandanten en worden verzonden naar wapensystemen in lucht en ruimte, op het land en op zee. Het moet de greep op het slagveld vergroten en bommen, raketten, satellieten en drones richting geven. Juist deze moderne technologieën brengen enorme kosten met zich mee. Begrotingen verschuiven dan ook van troepen naar technologie, ten gunste van de wapenindustrie.

Voor Nederland gaan de grotere delen van het defensiebudget naar de verwerving van Lockheed Martin F-35 straaljagers. Afgelopen week kondigde het Ministerie van Defensie aan dat er nog 15 meer van zullen worden besteld. Is dit gerechtvaardigd door een dreiging vanuit Rusland? Het is de moeite waard om een onderzoeksrapport van Rand over de militaire machtsverhoudingen in de Baltische staten te lezen. Volgens dit rapport heeft de NAVO een overwicht op Rusland van 364: 0 op jachtvliegtuigen van de 5e generatie, zoals de F-35 (bij de oudere 4e generatie is ook vier maal zoveel, 5.094 : 1.251).

Het afschilderen van Rusland als een grote dreiging is niet conform de werkelijkheid. In een conflict tussen de kleine Baltische NAVO-leden en Rusland heeft Moskou een veel betere geostrategische startpositie en beschikt over een sterke interne transportinfrastructuur. Het zou waarschijnlijk ook de overhand hebben tijdens de eerste stadia van een conflict tegen de Baltische staten. Maar Rusland is zwakker en ook kwetsbaar in het Oosten, waar het dicht bij de grote Amerikaanse militaire bases in Korea en Japan ligt. Binnenvallen van de Baltische staten zou een duidelijke zelfmoordmissie zijn voor de Russen. Moskou is niet zo dwaas.

VS Defensie secretaris Mattis stelde: "We moeten de Amerikaanse krachtpositie herstellen." Maar Amerika's sterkte wordt alleen in het Pentagon zelf betwijfeld. Internationale betrekkingenspecialist Chris Ogden merkte bijvoorbeeld op dat Washington beschikt over een ongeëvenaarde mogelijkheid elders troepen in te zetten. Het Pentagon en zijn vrienden onderschatten het Amerikaanse leger om nog meer geld te krijgen. De National Defense Strategy Commission heeft in november een begroting voorgesteld van maximaal een biljoen (en dat is geen vertaal fout, maar 1.000 miljard) in de komende vijf jaar.

Het echte argument voor de hoge begrotingen van de VS en zijn bondgenoten wordt benadrukt door Bloomberg Opinion columnist Hal Brands: "Het is misleidend om eenvoudigweg de Amerikaanse en Russische militaire begrotingen - of de Amerikaanse en Chinese militaire begrotingen - één op één te vergelijken, omdat de Verenigde Staten wereldwijd opereren op een manier zoals geen van onze tegenstanders. Voeg daar nog aan toe dat we alleen uitwedstrijden spelen - we opereren in de buurt van de territoria van onze concurrenten, aan het einde van onze zeer lange bevoorradingslijnen, wat hen een groot geografisch voordeel oplevert - en we hebben gewoon veel meer militaire macht nodig om onze allianties geloofwaardig en onze invloed voelbaar maken." De toenemende kosten van hightech bewapening die het leger gebruikt om deze macht uit te oefenen, creëert nog meer vraag naar nog hogere budgetten.

Prominent veiligheids specialist Michale T Klare citeert de Nationale Veiligheids Strategie in december 2017 waarin wordt gesteld dat de Verenigde Staten tot in de verrre toekomst het de militair en technologisch overwicht tegen Rusland, China en alle andere potentiële uitdagers moet hebben, een zogenaamde overmatch. Binnen deze visie zit de VS alleen aan de top van de globale hiërarchie; er kan geen partnerschap tussen de grootmachten zijn.

De VS willen kortom de overhand op mondiaal niveau en de illusie van een unipolaire wereld overeind houden. Dit vereist een wereldwijde militaire dominantie van de VS, inclusief offensieve mogelijkheden. Europa volgt deze gevaarlijke illusie. Het is geen gekte. Er is een logica voor; deze militaire begrotingen moeten de economische belangen van de 1% ten koste van alles behartigen.
Geschreven voor Ravage-webzine (zie daar voor een geredigeerde versie)

donderdag 20 december 2018

Dutch transit of Czech ammo to Guatemala

a country sliding “towards becoming a dictatorial state”

In the largest harbour outside Asia, that of Rotterdam, remarkable things happen. Sometimes questions must be asked, like in the case of a large shipment of bullets to Guatemala, a country with a horrible past which is still a chilling part of the present.

Guatemala was the stage of a civil war from the sixties into the ninety-nineties. The war ended with a peace process and in 1994 a Commission for Historical Clarification was established. In February 1999 the Commission published a report which found that 200,000 people had been killed or had "disappeared" between 1962 and 1996, the vast majority of them indigenous Mayans.

The military, state-sponsored civil patrols and clandestine death squads were responsible for 90 percent of the grave human rights violations committed during the conflict, while the remaining 10 percent of the abuses were attributed to the guerrilla alliance. The influence of this conflict is still felt as“the same weapons are still in circulation and wreaking havoc” according to journalist Ana Campoy. That the military is still connected to the violence is a regularly heard complaint.

In August 2018 Guatemalan president Morales announced not to renew the mandate of the Agreement between the UN and Guatemala on the establishment of an International Commission against Impunity (CICIG), which will end in September 2019. Human rights organisations noted that this decision was taken by the president while an investigation against himself is carried out to alleged illegal financing of his election campaign.

They also observe a climate of intimidation and harassment against the main human rights organisations in the country and, specifically, against their leaders. Police seeks to locate them and monitors their offices, clearly to intimidate them. Morales policy is “a major blow to efforts to fight corruption, abuse, and impunity writes Human Rights Watch.

Seeking for justice is full of danger in Guatemala. UN experts expressed concern about attacks on victims, plaintiffs and members of the indigenous community who participated in court hearings, as well as threats and attacks targeting justice officials involved in transitional justice cases.

Juana Ramirez Santiago
In May this year Luis Arturo Marroquín was shot in the back by two men wearing hoods. Marroquín was a leader of a group of indigenous farmers defending people from evictions and pollution resulting from mines, hydro dams, logging, and palm oil and sugar cane plantations. The UK Guardian reports that the military and powerful political and financial figures with links to the drug trade, are behind the killing.

September 2018 indigenous rights activist Juana Ramirez Santiago (54) was the 21st human rights activist this year in Guatemala. She was a midwife and member of the Ixiles Womens Network, which provides psychological counseling, social help and birthing assistance to women in rural areas.

Europe

In September 2018, over a million small arms bullets of 22 different types were exported from the Czech Republic passing the Dutch largest harbour of Rotterdam on its way to Guatemala. End users are not mentioned. But it is legitimate to question who gets hold of the ammunition and if it fits human rights and internal security considerations of both the Czech Republic and the Netherlands, the last country providing transport infrastructure to this arms export. The questions must be raised in the light of a worsening human rights situation and targeted killings in the country.

The Dutch government reported recently about its policy on the transit of arms (see answer 57, in Dutch). This policy consist of three elements: the transit control follows the policy of allies; arms transit permits are monthly published; and it is controlled if a consignment appears to change from its declared destination at the time the export license is isued.

But in the case of Guatamala the Netherlands cannot hide behind the back of its Prague ally. The destination of the ammunition is too sensitive. There is a number of extra possibilities in the official Export Control User Guide on Strategic Goods and Services to stop a transfer like this. Such as “when international law or related agreements so requires or when the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation deems it to be necessary in order to protect the essential interests of national security.”

And if willing, a Dutch Minister can even do more. In case of transition of ammunition to Saudi Arabia the former Minister of Foreign Trade Ploumen contacted Prague to report the Dutch dislike of such transits. It it worth considering repeating this line of action in the case of Guatemala. At least Ploumen's predecessor Sigrid Kaag should learn who received all those bullets.


Geschreven voor Stop Wapenhandel

Date license
No.
Description
Calibre
Country of
Mode of transport
Place of exit
origin
destination
14-9-18
1,000
bullets
.30-M1
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
3,000
bullets
.45 Colt
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
2,000
bullets
.357 Mag
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
6,000
bullets
10 mm auto
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
25,000
bullets
.38 Spec
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
4,000
bullets
.308 Win
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
1,200
bullets
.270 Win
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
3,600
bullets
.22 Hornet
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
2,000
bullets
7X57 mm
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
500
bullets
.243 Win
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
6,000
bullets
.410
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
1,500
bullets
.32 S&W
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
1,500
bullets
7,62X25 mm
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
1,200
bullets
.44 MAG
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
3,000
bullets
.357 SIG
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
980,000
bullets
9 mm Luger
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
10,000
bullets
.380 ACP
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
70,000
bullets
.40 S&W
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
15,000
bullets
.223 Rem
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
6,000
bullets
6,35 mm
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
10,000
bullets
.45 ACP
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
14-9-18
1,000
bullets
.45 GAP
Czech Rep.
Guatemala
Ship
Rotterdam
Total
1,153,500

maandag 17 december 2018

Tweede Kamerstukken over wapenexportbeleid (22054)

Nr.
Omschrijving
Publicatie datum
link
304
>2m brief Mexico
23 November 2018
303
Brief Minister Blok met overzicht van de Nederlandse inzet tijdens de jaarlijkse vergadering rond 'Chemische wapens verdrag' (CCW)
13 November 2018
302
Brief Ministers Kaag en Blok over de levering van aceton aan Syrië
11 oktober 2018
301
Lijst van vragen en antwoorden
21 september 2018
300
>2m brief Indonesië
13 juli 2018
299
Verslag van een Algemeen Overleg
6 juni 2018
298
Brief Ministers Kaag en Blok over motie Karabulut en Van Oijk over Nederlandse communicatie apparatuur voor Saoedische tanks
1 juni 2018
297
Aanbiedingsbrief wapenexportrapport 2017
17 mei 2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844180.pdf
296
>2m brief C3 Egypte
14 mei 2018
295
Brief Minister Kaag: Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)-rapport https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2017
23 april 2018
294
2e hands brief Jordanië (vrachtwagens, pantservoertuigen 25mm kanon)
18 april 2018
293
Brief Minister toezeggingen wapenexportbeleid: gender based violence, Myanmar, Oekraïne, EU-rapportage
4 januari 2018
2018
( moties), brieven, AO's en Lijst vragen en antwoorden.
292
Lijst van vragen en antwoorden (Jordanië)
27 maart 2017
291
Brief 2e hands Jordanië 15 F-16's
15 oktober 2017
290
Motie Kuzu (Denk) noodzaak embargo tegen Myanmar
5 oktober 2017
289
Motie Diks (GL) en Karabulut, toetsen inzet wapens bij mensenrechtenschendingen
5 oktober 2017
288
Motie Karabulut (SP) opchorten leveranties aan Turkije
5 oktober 2017
287
Verslag van een AO
22 september 2017
286
Aanbiedingsbrief wapenexportrapport 2016
9 juni 2017
nederlandse-wapenexportbeleid-in-2016/Jaarrapport+2016.pdf
285
>2m brief Maleisië
26 april 2017
284
>2m brief Thailand en Indonesië
27 maart 2017
2017
9: 3 moties (stemmingen, 4 brieven, 1 AO en 1 Lijst vragen en antwoorden.
283
Brief ministers BuZa & OS over Jemen en Tsjechië
Bijlage: Lijst met sinds 2004 uitgevoerde goederen naar Saoedi-Arabië, Jemen, VAE, Qatar, Jordanië en Egypte
2 december 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-791393.pdf
282
>2m brief Jamaica
16 november 2016
281
Motie De Roon geen wapens naar OIC-landen
10 november 2016
280
Verslag van een AO
10 november 2016
279
Lijst van vragen en antwoorden
7 november 2016
278
Correctie jaarrapport
11 oktober 2016
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-785270.pdf
277
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2015
13 juli 2016
276
Brief regering met toezeggingen AO
27 juni 2016
275
>2m 2e hands Jordanië
24 mei 2016
274
Verslag van een AO
31 maart 2016
273
Motie Servaes strikte toepassing wapenexportbeleid
9 maart 2016
272
Motie Van Dijk over diensthonden Israëlische leger
9 maart 2016
271
Motie Van Dijk/Sjoerdsma embargo Saoedi Arabië
9 maart 2016
270
Lijst van vragen en antwoorden
12 februari 2016
269
Toezeggingen Minister Ploumen
10 februari 2016
268
Brief Ploumen exportcontrole honden
10 februari 2016
267
Brief Ministers Ploumen en Koenders, toezeggingen
26 januari 2016
2016
17: 4 moties, 7 brieven, 2 >2mbrieven, 2 AO's en 2 Lijsten vragen en antwoorden.
266
Brief Ploumen over brief Amnesty verzekeraars investeren in Clusterwapens
4 december 2015
265
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2014
23 november 2015
264
>2m brief Oman
2 september 2015
263
>2m Egypte via Frankrijk
2 september 2015
262
>2m 2e hands Jordanië
26 augustus 2015
261
>2m 2e hands Peru
30 juni 2015
260
>2m 2e hands Jordanië
10 maart 2015
259
Verslag van een AO
16 februari 2015
2015
8: 1 brieven, 1 AO, 5 >2mbrieven, 1 rapportage
258
Motie van Dijk leveringen Oekraïne
22 december 2014
257
Motie Van Dijk maandoverzichten
22 december 2014
256
>2m VAE
15 december 2014
255
>2m 2e hands Peru
13 november 2014
254
>2m 2e hands Jordanië
13 november 2014
253
>2m 2e hands Peru
5 november 2014
252
>2m Trinidad & Tobago
22 oktober 2014
251
Verslag van een AO Glycol Syrië
18 augustus 2014
250
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2013
11 augustus 2014
249
Aanpassing Dual-use verordening
29 juli 2014
248
Brief Minister Timmermans ATT goedkeuring
1 juli 2014
247
Brief Minister Ploumen Australië Groep
20 juni 2014
246
Export Corrosiepompen blg
Glycol blg
Chemicaliën Syrië blg
Lijst van vragen en antwoorden
20 juni 2014
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-246.html
245
Brief Minister Ploumen leveringen Syrië
29 april 2014
244
>2m Maleisië
18 april 2014
243
>2m Turkmenistan
24 maart 2014
242
Verslag van een AO
19 maart 2014
241
>2m Tanzania
18 maart 2014
240
Brief over alle in 2012 verstrekte dualuse vergunningen
25 februari 2014
239
>2m 2e hands Jordanië
7 februari 2014
2014
2 moties, 5 brieven, 2 AO, 9 >2mbrieven, 2 rapportages
238
Brief Ploumen verzoek openbaar maken brief Syrische chemische wapens
24 december 2013
237
Rapportage Nederlandse bedrijven bij Syrische chemische wapens
16 december 2013
236
>2m 2e hands Gill Finland
12 december 2013
235
Brief Minister Timmermans ATT
3 december 2013
234
>2m Levering Indonesië via Zuid-Korea
29 november 2013
233
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2012
15 november 2013
232
>2m 2e hands Jordanië
1 oktober 2013
231
>2m Levering Algerije via China
15 augustus 2013
230
Verslag van een AO
9 augustus 2013
229
>2m aanvullende info Taiwan
6 augustus 2013
228
>2m Taiwan
1 augustus 2013
227
>2m Singapore
23 juli 2013
226
Motie Leegte en Mulder over gelijhk speelveld
8 juli 2013
225
Motie van Dijk en Van Ojik opschoten onderhandelingen leverantie Jordanië
8 juli 2013
224
Brief Minister Ploumen Glycol / Syrië
26 juni 2013
223
>2m levering Indonesië
18 juni 2013
222
Brief Minister Ploumen Glycol / Syrië
6 juni 2013
221
>2m Levering Algerije via VK
22 mei 2013
220
Brief Slotconferentie ATT
17 mei 2013
219
>2m Oman
25 april 2013
218
Brief 2e Hands Jordanië
16 april 2013
217
Brief Ministers Ploumen en Timmermans afstoting overtollig defensie materieel
15 april 2013
216
Verslag van een AO
5 april 2013
215
Lijst van vragen en antwoorden Tanks naar Indonesië
15 maart 2013
214
>2m Egypte
13 maart 2013
213
>2m Oman
26 februari 2013
212
Brief Deelname slotconferentie ATT
22 februari 2013


211
Brief Minister Timmermans inzet ATT
20 februari 2013
210
Lijst van vragen en antwoorden
25 februari 2013
209
Rapportage 1e helft 2012
18 febuari 2013
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-209.html
208
>2m 2e Hands Jordanië
13 februari 2013
207
Brief Minister van Dfensie, Hennis, Verkoop leopards Kraus Mafei Wegeman (Indonesië)
11 januari 2013
2013
33: 2 moties, 11 brieven, 2 AO, 2 lijst vragen en antwoorden, 13 >2mbrieven, 3 rapportages
206
Brief Worldwide investment in cluster munitions
11 december 2012
205
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2011
1 november 2012
204
Brief Hervatten leveringen aan Egypte
17 oktober 2012
203
Verslag van een AO
8 augustus 2012
202
Brief Minister Rosenthal onderhandelingen ATT
2 augustus 2012
201
Brief Ministers Rosenthal en Hillen over verkoop tanks aan Indonesië
30 juli 2012
200
Verslag van een AO over verkoop tanks aan Indonesië.
25 juli 2012
199
Brief Minister Rosenthal en stssec Bleker over wapenleveranties Egypte
12 juli 2012
198
Motie Timmermans en El Fassed over uniforme uitleg EU regels
11 juli 2012
197
Motie Peters en El Fassed overzicht dual-use leveringen
11 juli 2012
196
Motie Peters en El Fassed over internetfiltertechnologie
11 juli 2012
195
Brief Minister Rosenthal over ATT onderhandelingen
18 juni 2012
194
Brief Ministers Hillen en Rosenthal verkoop tanks aan Indonesië
9 mei 2012
193
Brief stssec Bleker SIPRI factsheets wapenhandel
18 april 2012
192
>2m naar Thailand
17 april 2012
191
Brief Ministers Rosenthal en Hillen bezoek Indonesiërs tanks voor Indonesië
14 maart 2012
190
Verslag van een AO
1 februari 2012
2012
17: 3 Moties, 9 brieven, 3 AO, 1 >2mbrieven, 1 rapportages
189
Brief aanbieding rapport MENA
28 december 2011
188
Brief Rosenthal CCW conferentie
29 december 2011
187
Motie van Vliet geen wapens naar OIC
23 december 2011
186
Motie Voordewind Nee tenzij voor Midden-Oosten
23 december 2011
185
Motie El Fassed en Voordewind over richtlijnen toetsing
23 december 2011
184
Motie Voordewind geen leveranties aan Egypte
23 december 2011
183
Motie El Fassed over ATT
23 december 2011
182
Motie Fassed over ad-hoc vergunningsplicht intemetfiltertechnologie
23 december 2011
181
Motie Fassed drempelwaarde >2m
23 december 2011
180
Rapportage 1e heflt 2011
16 december 2011
179
Brief Rosenthal en Bleker reactie moties Van Dijk 173 en El Fassed 172
13 december 2011
178
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2010
30 september 2011
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-131431.pdf
177
Verslag schriftelijk overleg inzake wapenexportbeleid
11 juli 2011
176
Motie Verhoeven/El Fassed over niet-verbodscriteria
4 juli 2011
175
Motie Van Dijk over toetsing criteria
4 juli 2011
174
Motie Van Dijk moratorium wapenexport Midden-Oosten en Noord-Afrika
4 juli 2011
173
Motie Van Dijk landen waar mensenrechtenscheningen plaats vinden
4 juli 2011
172
Motie El Fassed wapenexport Saoedi Arabië
4 juli 2011
171
Motie El Fassed verleende vergunnign wapenexportMotie Van Dijk
4 juli 2011
170
Motie El Fassed alg. Vergunning doorvoer
4 juli 2011
169
Motie El Fassed export- en doorvoervergunningen
4 juli 2011
168
Motie El Fassed dremplewaarde >1m
4 juli 2011
167
Motie El Fassed rapporteren vergunningen
4 juli 2011
166
Brief stssec Bleker IKV-brief clustermunitie
21 juni 2011
165
Brief Bleker en Rosenthal aanpassingen wapenexportbeleid
21 juni 2011
164
Verslag van een AO
20 april 2011
2011
27: 17 moties, 5 brieven, 2 AO, 2 rapportages, 1 schriftelijk overleg
163
Rapportage 1e heflt 2010
17 november 2010
162
Motie El Fassed over het afdwingen van garanties
23 september 2010
161
Motie Van Dijk over afdwingen geen investeringen in clustermunitie
23 september 2010
160
Lijst van vragen en antwoorden
11 augustus 2010
159
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2009
24 juni 2010
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-70178.pdf
158
Brief reactie De Jager en Donner motie 155 clustermunitie Van Velzen en Van Dam
7 april 2010
157
Lijst van vragen en antwoorden
30 januari 2010
155
Motie Van Velzen Van Dam investeringen clustermunitie
29 januari 2010
2010
8: 3 moties, 1 brieven, 2 rapportages, 2 lijst van vragen en antwoorden
156
Motie van Velzen en Van Dam drempelwaarde >1m
22 december 2009
154
Verslag van een AO
26 november 2009
153
Aanbiedingsbrief 1e heflt 2009 (overzicht zelf onvindbaar)
19 november 2009
152
Motie Van Velzen om voornemens tot wapenexport ter inzage te leggen voor Tweede Kamer
3 november 2009
151
Motie Van Velzen en Peters geen dual-use chemicaliën voor Israël
3 november 2009
150
Motie Van Velzen investeringen clustermunitie
3 november 2009
149
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2008
13 oktober 2009
148
Brief Heemskerk uitstel rapport wapenexportbeleid 2008
9 juli 2009
147
Brief Jack de Vries verkoop Leopards aan Duitsland
22 mei 2009
146
Lijst van vragen en antwoorden
18 mei 2009


145
Brief van Heemskerk actualisering wapenexportcijfers
26 maart 2009
144
Brief Minister Verhagen invoering 2008/944/CFSP


17 februari 2009


2009
12: 4 moties, 4 brieven, 1 AO, 2 rapportages, 1 Lijst vragen en antwoorden
143
Lijst van vragen en antwoorden
5 december 2008
142
Aanbiedingsbrief 1e heflt 2008 (overzicht zelf onvindbaar)
5 december 2008
141
Brief Minister Verhagen over verruiming verkoop overtollige defensievoertuigen
3 oktober 2008
140
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2007
16 september 2008
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-140-b1.pdf
139
Lijst van vragen en antwoorden
16 mei 2008
138
Brief Van Heemskerk doorvoer 7 lidstaten
18 februari 2008
137
Motie Van Velzen Van Dam ad-hoc vergunningplicht
15 februari 2008
136
Verslag van een AO
1 februari 2008
135
Motie Van Velzen Van Dam over actueel houden maandrapportages
30 januari 2008
134
Motie Van Velzen Van Dam ad-hoc vergunningplicht
30 januari 2008
2008
10: 3 moties, 2 brieven, 1 AO, 2 rapportages, 2 lijst vragen en antwoorden
133
Lijst van Vragen en Antoorden
Study on the effects of a EU defence industry and market
Overzicht deelname EDA projecten
17 december 2007
13 december 2007

13 december 2007

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-133-b1.pdf
132
Brief verkoop Leopards aan Portugal
13 november 2007
131
Brief Heemskerk beantwoording vragen
12 november 2007
130
Brief verkoop HAWK PIP II luchtverdedigingssyteem aan Israël
29 oktober 2007
129
Brief stssec Van der Knaap over YPR-voertuigen en enig ander materieel aan Chili
18 oktober 2007
128
Brief stssec Van der Knaap over Leopard tanks aan Canada
18 oktober 2007
127
Brief verkoop HAWK PIP II luchtverdedigingssyteem aan Israël
18 oktober 2007
126
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2006
18 september 2007
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-126-b1.pdf
125
Verslag van een AO
7 september 2007
124
Brief stssec Heemskerk over informeren rond afstoting overtollig materieel
27 augustus 2007
123
Motie Van Dam rond eindbestemmingsverklaring componenten
23 juli 2007
122
Motie Van Dam rond vergunningsplicht alle doorvoer
11 juli 2007
121
Motie Van Dam, Vendrik, Van Velzen
rond eindbestemmingsverklaring componenten
11 juli 2007
120
Motie Van Velzen herstellen waarschuwen Kamer bij leveranties overtollig materieel
11 juli 2007
119
Motie van Velzen geen leveringen aan kazachstan
11 juli 2007
118
Motie van Velzen verbod doorvoer clusterwapens
11 juli 2007
117
Lijst van vragen en antwoorden Compensatiebeleid
13 april 2007
2007
16: 6 moties, 7 brieven, 1 AO, 1 rapportages, 2 lijst vragen en antwoorden
116
Vertrouwelijke brief wapenexportbeleid ter inzage
22 december 2006
115
Aanbiedingsbrief 1e helft 2006
21 december 2006
114
Verslag AO korvetten naar Indonesië
27 november 2006
113
Brief Ministers Bot en Van Ardenne over samenwerking SALW in Afrika
27 oktober 2006
112
Brief Ministers Bot en Van Ardenne over SALW programma VN
14 september 2006
111
Brief stssec Van Gennip over arms brokering
14 juli 2006
110
AO over herzieningsprogramma VN SAWL
10 juli 2006
109
Brief over over herzieningsprogramma VN SAWL
6 juli 2006
108
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2005
3 juli 2006
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-108-b1.pdf
107
Brief Miniser Bot over herzieningsprogramma VN SAWL
12 mei 2006
106
Brief Van Gennip over exportkredieten
10 mei 2006
105
Verslag van een AO
18 april 2006
104
Motie Blom vergunning bij levering componenten
12 april 2006
103
Motie Blom vergunning bij doorvoer
12 april 2006
102
Motie Blom komen tot wapenhandelverdrag
12 april 2006
101
Motie Van Velzen en Karimi tegen exportkredietfinanciering
12 april 2006
100
Motie Karimi en Van Velzen mogelijk maken vervolging brokering
12 april 2006
99
Motie Karimi en Van Velzen eindbestemming van bedrijf eisen.
12 april 2006
98
Overzicht van een schriftelijk overleg, veel onderwerpen onder andere catch all
15 maart 2006
2006
19: 6 moties, 7 brieven, 3 AO, 2 rapportages, 1 schriftelijk overleg
97
Aanbiedingsbrief 1e heflt 2005
16 december 2005
96
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2004
26 september 2005
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-96-b1.html
95
«Zicht op de economische effecten van het Nederlandse exportcontrolebeleid»
13 juli 2005
11 juli 2005
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22054-95-b1.pdf
94
Brief Van Gennip relatie tussen de exportkredietverzekering (EKV), sondages en wapenexportvergunningen
28 juni 2005
93
Brief Minister Bot m.b.t. Motie Blom, Karimi over ATT
2 mei 2005
92
Motie Blom en Karimi rond ATT
21 april 2005
91
Motie Van Velzen om af te zien van leveranties aan Indonesische luchtmacht
21 april 2005
90
Motie Van Velzen over intrekken exportkrediet fregat Hadjar Dewantara
21 april 2005
89
Motie Karimi naar export componenten door vijf grootste exporteurs
21 april 2005
88
Motie Karimi en Van Velzen over instellen vergunningstop India en Pakistan
21 april 2005
87
Verslag van een AO
7 april 2005
86
Verslag van een schriftelijk overleg
9 maart 2005
85
Brief Van Gennip over uitvoer India en Pakistan
5 januari 2005
84
Brief Minister Bot over uitvoer India en Pakistan
5 januari 2005
83
Brief Van Gennip n.a.v. 2Vandaag uitzending over WMD exporten
9 februari 2005
2005
12: 5 moties, 5 brieven, 1 AO, 3 rapportages, 1 schriftelijk overleg
82
Brief Minister Bot en stssec Van Gennip over wapenexport rapport 2003
25 oktober 2004
81
Notitie Bot en Van Gennip leverantie marineschip Indonesië
16 februari 2004
80
Brief Minister Bot uitvoer naar Indonesië
21 januari 2004
2004
3 brieven


79
Verslag van een AO
22 december 2003
78
Motie Van Velzen onderzoek inzet Indonesische marine
8 december 2003
77
Motie Karimi, Blom, Van Velzen uitbreiding vergunningsplicht doorvoer
8 december 2003
76
Motie Karimi, Van Velzen uitbreiding vergunningsplicht doorvoer
8 december 2003
75
Aanbiedingsbrief 1e helft 2003
27 november 2003
74
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2002
24 september 2003
73
Brief Van Gennip rond wederuitvoer
24 juli 2003
72
Brief Minister De Hoop Scheffer met huidige stand van zaken exporten India en Pakistan
16 juli 2003
2003
8: 3 moties, 2 brieven, 1 AO, 2 rapportages,
71
Brief Wijn met antwoorden op vragen CtW
12 december 2002
70
Motie Karimi, Van Velzen, alleen afgeven importvergunning als eindbestemming bekend is
10 december 2002
69
Motie Karimi, instellen onderzoek doorvoer problematiek
10 december 2002
68
Motie Karimi, Van Velzen, Koenders, De Graaf vergunningsplicht doorvoer instabiele regio's
10 december 2002
67
Brief Wijn met antwoorden op vragen in AO
4 december 2002
66
Verslag van een AO
20 november 2002
65
Aanbiedingsbrief 1e helft 2002
4 november 2002
64
Brief vertrouwelijk overzicht wapenexportvergunningen
4 november 2002
63
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2001
10 juli 2002
62
Brief Van Aartsen tegengaan verspreiding SAWL
18 juni 2002
61
Verslag van een AO
8 februari 2002
2002
11: 3 moties, 3 brieven, 2 AO, 2 rapportages, 1 overig
60
Aanbiedingsbrief 1e helft 2001
12 december 2001
59
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 2000
26 juli 2001
58
Verslag van een AO
13 februari 2001
57
Motie Vos en Van Bommel handhaven embargo India en Pakistan
30 januari 2001
56
Motie handhaven embargo China
30 januari 2001
55
Motie Apostolou, De Haan en Hoekema om alleen te leveren voor reparatie en onderhoud aan India en Pakistan
30 januari 2001
54
Brief Ybema over schending NPV door Nederland
26 januari 2001
2001
7: 3 moties, 1 brief, 1 AO, 2 rapportages
53
Brief Ybema rond vergunningstop
19 december 2000
52
Aanbiedingsbrief 1e helft 2000
20 november 2000
51
Lijst van vragen en antwoorden
11 juli 2000
50
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 1999
10 juli 2000
49
Brief Van Aartsen over spanningsgebiedencriterium
24 mei 2000
48
Brief Ybema over Wassnenaar Agreement
27 maart 2000
47
Brief Van Aartsen en Ybema nw criterium: deelname VN-register
24 februari 2000
2000
7: 4 brieven, 2 rapportages, 1 lijst van vragen en antwoorden
46
Verslag AO kleine wapens
6 december 1999
45
Aanbiedingsbrief 1e helft 1999
5 november 1999
44
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 1998
6 september 1999
43
Verslag van een AO
1 februari 1999
1999
4: 2 AO, 2 rapportages


42
Motie Vos, Van Ardenne handhaven vergunningstop China
31 december 1998
41
Motie Apostolou, Van Ardenne, Hoekema en Vos handhaven vergunningstop India en Pakistan
31 december 1998
40
Brief Van Aartsen, Herfkens en Ybema nw. accenten wapenexportbeleid
10 december 1998
39
Aanbiedingsbrief wapenexport rapport 1997
7 oktober 1998
38
Aanbiedingsbrief 1e helft 1998
6 oktober 1998
37
Verslag van een AO
19 juni 1998
36
Brief Van Mierlo uitstel geaggregeerde exportcijfers 1997
16 juni 1998
35
Lijst van vragen en antwoorden M483A1
24 april 1998
34
Motie Apostolou en Van den Doel export- en doorvoercontrole
23 april 1998
33
Motie Sipkes intrekken vergunning M483A1
23 april 1998
32
Aanbiedingsbrief 2e heflt 1997
23 april 1998
31
Brief Van Mierlo EU CoC
23 april 1998
30
Brief Minister Van Mierlo, stssecs Van Dok-van Weele en Gmelich Meijling rond openbaarheid
17 maart 1998
29
Brief Van Mierlo rond M483A1 Eurometaal Turkije
13 februari 1998
1998
4 moties, 5 brieven, 1 AO, 3 rapportages, 1 lijst van vragen en antwoorden
28
Aanbiedingsbrief 1e helft 1997
11 november 1997
27
Verslag van een AO over Nederlandse wapenexporten en opgave VN-register
3 november 1997
26
Brief Minister Van Mierlo met overzicht totaal waarde in 1996 verleende vergunningen
4 juni 1997
25
Verslag van een AO
13 maart 1997
2007
1 brief, 2 AO, 1 rapportage
24
Motie Van den Doel, Houda, Van den Bos informeren over alle toegestane leveranties
19 december 1996
23
Motie Van Ardenne informeren over alle toegestane leveranties
19 december 1996
22
Motie Sipkes over toetsingscriteria vergunningen
19 december 1996
1996
3 moties
21
Brief stssec Van Rooy immateriële dienstverlening
6 april 1994
1994
brief
20
Brief stssec Van Rooy COCOM
17-december 1993
1993
brief
19
Motie Weisglas strafbaarheid uitvoer goederen WMD
17 april 1992
18
Motie van Weezel en Van Gijzel verandering In- en Uitvoerwet
17 april 1992
17
Brief Van Rooy
7 april 1992
16
Motie Weisglas strafbaarheid uitvoer goederen WMD
2 april 1992
15
Motie van Weezel en Van Gijzel verandering In- en Uitvoerwet
2 april 1992
14
Motie van Gijzel over informatievoorziening
2 april 1992
13
Motie Rosenmöller over jaarlijks rapport wapenexporten
2 april 1992
12
Motie Rosenmöller over einbestemmingsverklaring
2 april 1992
11
Motie Rosenmöller aanleggen zwarte lijst
2 april 1992
10
Motie Rosenmöller mensenrechtencriterium zonder onderscheid inzet
2 april 1992
9
Brief Minister BuZa en stssec EZ Exportbeleid
27 februari 1992
8
Brief van den Broek, totaalcijfers NAVO, niet-NAVO
11 februari 1992
1992
9 moties, 2 brief, 1 rapportage
7
Brief Van den Broek antwoord op vraag Eurometaal
31 oktober 1991
6
Brief van den Broek over transparantie
4 november 1991
5
Brief van den Broek, totaalcijfers NAVO, niet-NAVO
10 oktober 1991
4
Lijst van antwoorden
14 juni 1991
3
Lijst van vragen
16 mei 1991
2
Nota Wapenexportbeleid
28 maart 1991
1
Aanbiedingsbrief nota
28 maart 1991
1991
7: 4 brief, 2 lijsten, 1 nota