dinsdag 25 oktober 2022

Oorlogskoorts

Oorlogskoorts is een schitterend pleidooi voor duurzame vrede. Het boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle parlementsleden. Er waren nooit meer argumenten om deze oorlog te stoppen. In de media horen we echter alleen de stemmen van oud-generaals en profeten als Jonathan Holslag die de oorlogslogica versterken en meer wapens als enig alternatief presenteren. De wapenindustrie maakt ondertussen mega winsten. Het is tijd voor Vredeskoorts', voor stemmen die ontwapening, bezinning en diplomatie als antwoord zien. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen,” schreef Mieke Vogels, voorzitster van de organisatie van ouderen binnen de Vlaamse partij Groen over het boek.

(Door Martin Broek, tekst gaat door onder illustratie.)

Een bekendere stem in Nederland is de schrijfster Kristien Hemmerechts. Ook zij prees het boek: “Oorlogskoorts is een boek waarvan je zou willen dat het vol leugens staat, maar waarvan je vreest dat het de ontluisterende waarheid vertelt. (…) Voor wie vreest zijn laatste illusies te verliezen, volgt aan het slot een hoopvolle noot.” Naast deze lof is ook de cover aantrekkelijk en schrikbarend tegelijk met de getekende bommen die op gestileerde huizen vallen. De mensen moet je er bij denken. Het is een boek om op te pakken.

Christophe Callewaert en Ludo De Brabander zelf stellen dat Oorlogskoorts gelezen moet worden als een aanklacht tegen oorlog, als een klein monument voor de slachtoffers én als een protest tegen potentaten als Poetin die denken dat de wereld een bord Stratego is en tegen allen die denken dat een klein beetje oorlog soms beter zou kunnen zijn. Tijdens het lezen bekruipt me na een paar hoofdstukken toch het gevoel dat dit niet helemaal gelukt is.

Vleugelslag
Het boek begint met verhalen die zijn opgepikt rond wereld en allemaal een persoon beschrijven die te kampen heeft met de gevolgen van de oorlog. Daarmee is de toon gezet. De oorlog in Oekraïne is geen lokaal fenomeen, maar geweld met gevolgen: voor mensen in Oekraïne – het eerste verhaal gaat over een slachtoffer wiens dromen werden platgewalst door de Russische oorlogsmachine die over zijn land rolde –; voor de vluchtelingen in de regio, waarbij mensen van kleur het moeilijker hebben dan de van origine Europese vluchtelingen; voor een journalist in Siberië; voor een boer in Kenia; voor de bakkers in Egypte met onbetaalbaar meel; voor de mensen aan de onderkant van de inkomenspiramide in West-Europa; of voor een inheemse in de Verenigde Staten die gekweld wordt door de zucht naar niet-Russische olie en aldaar milieuschade oplevert. Het is als de chaostheorie, waarbij de vleugelslag van een vlinder overal op de wereld gevolgen heeft. Als de lezer nog niet somber genoeg is na de voorbeelden, wordt erop gewezen dat de bevolking van India en Pakistan moet kampen met de ingrediënten van een dodelijk mengsel van oorlog en klimaatcrisis.

Dwang
Al snel duikt ook het protest op. Er is een Poolse die opvang voor mensen van kleur organiseert die de grens over kwamen. Of langer geleden Georg Grosz, een schilder die zich vanwege de eerste Wereldoorlog keerde tegen militarisme en later kapitalisme en nazisme. In 1917 schilderde hij Explosion, een schilderij dat de gruwel van de oorlog verbeeldt of tenminste daar dichtbij kwam aldus de auteurs. Zo is er zelfs aandacht voor de opvoedende kracht van kunst. Maar protest is niet waar de nadruk op ligt. In de eerste hoofdstukken wordt krachtig en met vlotte pen het ontstaan van de 'oorlogskoorts' geschilderd. Een wonderlijk fenomeen dat je dwingt mee te gaan met de dominante stoerheid en vijandschap om de boot niet te missen bij het aanschuiven aan de gesprekstafels van de media. Die koorts kan ironische gevolgen hebben. De Griekse econoom en ex-minister Yanis Varoufakis protesteerde tegen het vestrekken van een eredoctoraat aan Vladimir Poetin, het was 2001. Hij stond helemaal alleen. Twee decennia later werd hij weer de kop van jut. Hij had het gewaagd tegen de NAVO te pleiten en voor een onderhandelde oplossing. Zijn mening was al die jaren consistent, maar daar houdt de oorlogszucht geen rekening mee als die cool en mainstream wordt. Tot 2014 deed de Europese industrie graag en veel zaken met Rusland. Inclusief wapenleveranties. Maar nu worden dissidente stemmen die (een beetje) van het paadje afwijken het “slachtoffer van stemmingmakerij” en worden ze “gedelegitimeerd.” Het vrije debat wordt kortom ingeperkt.

Thermometer
Als je eenmaal die thermometer in de kont van de oorlog hebt gestoken dan zie je steeds meer verhoging, steeds meer oorlogskoorts. Voor de Rus maken barbarij en burgerslachtoffers nu eenmaal deel uit van hun mindset. Wij hebben voor precisie wapens gekozen. Bij ons wordt die barbarij niet meer geaccepteerd, zo citeren de schrijvers een kolonel b.d. die bij de NAVO werkte. Wij de goeden. Zij de slechten. Het zwart-wit is van alle oorlogen. Maar erger nog het zijn niet Poetin en zijn kliek, maar de Russen die barbaars worden genoemd. Het is door die oplopende temperaturen dat zelfs uitvoeringen van muziek van Stravinsky omstreden werden. Het is de waan die bij koorts opduikt. Maar ook de andere kant ijlt. Ze zien overal nazi's in de Oekraïne waarvan het land gezuiverd zou moeten worden. De koorts wordt ons opgedrongen door de media, ook de Nederlandse “doen weinig tot niets om de vrede te bevorderen,” schrijven Callewaert en De Brabander aan de hand van de Nederlandse filmmaakster Lidia Zelovic.

Zelf vond ik het bevreemdend dat een correspondent in Kyiv de schuilkelders gaat bezoeken om te kijken of men in de Oekraïense hoofdstad voorbereid is op een atoomaanval. Alsof dat een lokale kwestie is en niet op zijn minst een Europese. Het lijkt meer op absurdistisch theater dan op duiding. Immers zelfs als het begint met een klein strategische nucleair wapen is een wel heel hoog hek van de dam. Welke nucleaire schapen daarover gaan rennen is niet te voorspellen.

De schrijvers staan logischerwijs vooral stil bij de media in België, maar de opmerking dat de oorlog in Oekraïne maar een van de veertig gewapende conflicten was en de anderen veelal vergeten werden, is een universeel verschijnsel; evenals dat er gemakkelijker met slachtoffers van elders in de wereld wordt omgesprongen.

Bedeesde vrede
De schrijvers citeren een spreker bij het Franse TV-kanaal BFMTV: “We zijn in de 21ste eeuw. We zijn in een Europese stad en het regent raketten alsof we in Irak of Afghanistan zijn. Kun je je dat voorstellen?” Hetzelfde citaat werd ook gebruikt in de voorstelling Sons of Abraham van SahandSahebdivani en Raphael Rodan dan hoor je het uit de mond van mensen die komen uit de regio waar een mensenleven echt niet minder waard is. Dan komt het onverdraaglijke superioriteitsgevoel nog harder aan dan als het geciteerd wordt in een boek. Dit ontmenselijken – of racisme zo je wilt – is bijna een voorwaarde voor oorlog. Hier laten de schrijvers de Jonathan Holslag uit de woorden van Mieke Vogels opduiken. De man is een goed en gewild spreker (ook in Nederland), de schrijvers serveren hem af als de oorlogszuchtigste en meest gevraagde stem tijdens het mediarumoer rond de oorlog. Holslag vindt niet ontwapening, niet de bezinning en de diplomatie noodzakelijk, maar juist het omgekeerde. Maar hij brengt het zo erudiet en met zoveel gevoel dat het vriendelijk overkomt. Callewaert en De Brabander constateren dat de pleidooien voor vrede en diplomatie bedeesd klinken. De Nederlandse maandagavond bijeenkomsten in Amsterdam die begonnen bij het begin van de oorlog en nog steeds doorgaan zijn daar een mooi voorbeeld van. Een plek voor een wisselende groep van zo'n honderd personen om bij elkaar te komen en rustig anti-oorlogspoëzie, meningen, feiten en ontwikkelingen te delen. Inderdaad de vrede komt minder aan bod en wordt overstemd door de ijlende oorlogskoorts. Met deze conclusie eindigt het tweede hoofdstuk. Tot hier heeft het boek me meegezogen.

Nuchter analyseren
Nuchter analyseren, “wars van imperialistische sentimenten en patriottische leugens,” dat is waar het vervolgens om gaat. De oorlogskoorts herkennen en doorprikken. De analyse begint aan het eind van de Koude Oorlog bij de val van de muur. Er was destijds ruimte voor een andere verhouding tussen de landen van Oost en West. Maar de schrijvers laten zien dat de hoopvolle situatie verdween. Niet vanzelf, maar als gevolg van politiek beleid. Amerikaanse economen zorgden ervoor dat de uiteen gespeelde Sovjet Unie een keuze voor het neoliberalisme maakte. In een ruk werden 225.000 bedrijven geprivatiseerd. Aandelen werden door handige mensen met de middelen of connecties opgekocht en zo ontstond de klasse van apparatsjiks en oligarchen. Die shocktherapie verwoeste mensenleven, zo halen de auteurs het medische tijdschrift The Lancet aan. Verder werd Moskou vooral gezien als een verliezer van de Koude Oorlog die niet serieus genomen hoefde te worden. Die houding zou de constante worden in de relaties met Moskou met af-en-toe een opflakkering ten goede. Mogelijkheden tot toenadering maakte zo langzaam plaats voor revanchisme, constateerde de huidige CIA directeur in 2008. Hij was destijds werkzaam op de ambassade in de Russische hoofdstad. Georg Kennan uitte zijn zorgen al in 1998 rond ideeën dat de NAVO uit zou kunnen breiden naar het Oosten. Hij was de enige niet, maar wel een heel opvallende als 'architect' van de containmentpolitiek. De schrijvers laten de kwalijke Westerse stappen op hoofdlijnen zien, waarbij belangrijke spelers op het wereldtoneel worden aangehaald. Toch gaat er iets wringen. Zo lijkt deze nuchtere analyse steeds meer toe te schrijven naar: de schuld van de oorlog ligt niet bij de invallers, maar bij de voorgeschiedenis die de weg plaveide. Dat is zo als je de analyse in 1989 start, maar niets verbiedt het kijken naar wat er nu gebeurt en daar een oordeel over vellen. Dan is Rusland uiteindelijk de agressor.

Van Jole

Op het discussie platform JOOPschreef Francisko van Jole een bespreking van het boek. Het was hem tegengevallen. Een paar punten:
– De auteurs stellen het onafhankelijke bestaan van de Oekraïne niet openlijk in twijfel, maar vinden wel dat het land niet iets moet doen wat de buurman niet zint.
– De auteurs zouden een beperkt idee van solidariteit zou hebben. Immers Solidariteit betekent dat je een ander de hulp biedt waar die om vraagt, niet dat je gaat uitmaken wat de ander moet vinden of doen. (Maar we hebben vanuit onze veilige luxe positie toch juist de kans om verstandige keuzen te maken? Of is deze opmerking bedoeld om de schrijvers nog verder aan de schandpaal te nagelen?)
– Als iemand die de gespannen situatie in de wereld ziet, vraag je jezelf af hoe gereageerd zou moeten worden, schrijft Van Jole. Terugslaan met nucleaire wapens? Troepen sturen? Of Oekraïne opgeven en in handen laten vallen van de Russen? Het zijn deze vragen die in het boek dat zich fixeert op de Verenigde Staten als boosdoener nauwelijks worden gesteld.
“Ja, we slaapwandelen misschien richting de Derde Wereldoorlog,” zoals de ondertitel luidt, “maar dit boek maakt je niet wakker, het neemt je alleen maar mee in de droomwereld van de auteurs,” sluit Van Jole af. De eindredacteur van Joop wijst erop dat bijvoorbeeld de beïnvloeding door de Russen van de Amerikaanse verkiezingen en het Brexit-referendum missen. Zelf mis ik de paramilitaire Wagnergroup – goed voor Russisch geweld vooral in Afrika – en een ijkpunt voor Nederlanders als ze kijken naar Oekraïne, de lucht geschoten MH-17 mist ook al. Maar zijn uitsmijter doet het boek geen recht. Het boek beschrijft – nogal eenzijdig inderdaad –, de gemiste kansen van de Westerse wereld en Oekraïne om de oorlog te vermijden. Dat geeft ook in het hier en nu stof tot nadenken.

Dienaars van het Volk
Er is een heel hoofdstuk over de opkomst van Zelenski, de verdeeldheid binnen de Oekraïense samenleving en binnen de economische en politieke elite. Het straatarme land (inkomen per hoofd vergelijkbaar met El Salvador) heeft die verdeeldheid niet op kunnen lossen. Zo werd ook een kans om uit de interne oorlog te komen, de Minsk-akkoorden, waarvoor Frankrijk en Duitsland zich hard maakten gesaboteerd door Oekraïense nationalisten en de Verenigde Staten. Later schrijven de auteurs dat de akkoorden nu een onhaalbare fantasie zijn geworden. Verder wordt de politieke situatie in Oekraïne niet erg rooskleurig afgeschilderd met veel aandacht voor rechts extremistische groepen. Dergelijke organisaties aan Russische kant of rechtsextremisten in Europa krijgen niet of nauwelijks aandacht (terwijl die ook een rol spelen, Wappies voor Poetin, Groot-Russische gedachten in Rusland zelf). Vervolgens gaat het over de andere dienaar van het volk. De terughoudendheid van Poetin wordt genoemd en geroemd. Dit ondanks zijn eveneens opgehaalde praktijken in Tsjetsjenië. Daar vormde hij het fundament voor zijn macht. Tijdens die oorlog, minstens even afschuwelijk als die in Oekraïne, waren die gevechten en beschietingen in het Westen nauwelijks een onderwerp. De Britse premier Tony Blair stelde: “Het is belangrijk dat we Rusland steunen in hun strijd tegen terrorisme.” Zo stapte de Britse premier bikkelhard over 100.000 burgerslachtoffers heen. Voor wat hoort wat. Poetin zelf ageerde niet tegen het Amerikaanse ingrijpen in Irak in 2003, omdat hij de banden met de Verenigde Staten niet wilde verzieken. Toch stapelde de onenigheid zich wel op en zette de verhoudingen op scherp tussen het Westen en Rusland. Het uit het antiballistische raketverdrag (ABM) stappen door de Verenigde Staten in juni 2002 opende de weg om een raketschild tegen Russische kernraketten te bouwen. Hoewel die bedoeling werd ontkent. Daarmee werd een eerste stap gezet die afstand nam van de wapenbeheersing die het einde van Koude Oorlog mede had gedragen. Vanwege het belang hiervan had het boek ook in 1987 in Reykjavik kunnen beginnen, waar havik Reagan en nieuwe Russische leider Gorbatsjov een verdrag tekenden over het verminderen van de kernwapens (INF). Binnen de verschuivende verhoudingen en een oprukkende oude vijand de NAVO zou het verdwijnen van het ABM-verdrag een steeds grotere rol gaan spelen in de onderlinge verhoudingen. Militair was het zeer ongunstig voor Rusland. Wapenbeheersingsgesprekken tussen VS en Rusland werden de volgende jaren verslonst. Gek genoeg wordt dit niet vaak genoemd als het gaat over de nieuwe kernwapens van Rusland en de hypersonische wapens. Terwijl het verband oogverblindend is.

2008
De relaties zouden blijven verslechteren. De sterke geruchten dat Georgië en Oekraïne lid zouden kunnen worden van de NAVO in 2008 was een volgende katalysator voor het afbrokkelen van de relaties. De Oranjerevolutie in Oekraïne en de Rozenrevolutie in Georgië hadden we toen al gehad. Het zou de Westerse krachten in beide landen versterken. Rusland zag de wisseling van de wacht aan zijn grenzen met lede ogen aan. Wederom een reden voor de auteurs om Moskou krediet te geven. Maar net zoals Midden-Amerika niet de achtertuin van de Verenigde Staten is, kan je de aanpalende landen van Rusland niet als buitengebieden van de regionale grootmacht in het Oosten van Europa zien. Maar goed, zoals al genoemd werd het uitbreiden van de NAVO naar het Oosten door Jan en Alleman op de allerhoogste posities binnen de Westerse alliantie afgeraden, maar werd toch door Bush als donderslag bij heldere hemel aangekondigd in Boekarest, april 2008. Het boek heeft het over protesten van Duitsland en Frankrijk, maar het protest zat volgens destijds secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer zelfs in de Amerikaanse leiding. Hij vertelde dit jaar over Bush: “Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat hij omgepraat is door Dick Cheney.” Een paar maanden later begon de oorlog in Georgië. Rusland kon niet anders, gedwongen door de president die met financiële hulp vanuit de Verenigde Staten aan de macht was gekomen en om de NAVO met gepaste munt terug te betalen. Het waren de machtspolitieke sprongen van een kat in het nauw. Het is de steeds terugkerende toon van het boek; begrip voor de Russische reactie, ook als die met vuur speelde. Het is een tegenwicht in de visie waarbij alle blaam naar Poetin wordt geschoven. Maar je kan het NAVO en Russische beleid ook beide op de korrel nemen. 

Gemakkelijk
Het beschrijven van de Westerse invloed op de verslechterde relaties is onvermijdelijk. Als er een vleug van ontspanning in de lucht lijkt te hangen, waarbij de relaties tussen de Poetin en Obama wat beter lopen dan ze onder Bush deden, dan duikt al weer de volgende steen op het pad op. In Libië breekt een opstand uit tegen de heerschappij van Kaddafi. De opstandelingen staan zwak en de vrees is dat ze met een paar goed geplaatste bombardementen kunnen worden vernietigd. In de Veiligheidsraad wordt een resolutie aangenomen dat ze mogen worden beschermd door buitenlandse luchtmachten. Die resolutie is dus niet verhinderd door China en Rusland. Maar ze wordt vervolgens zo ver uitgerekt dat ze in letter en geest wordt geschonden. De landen van de NAVO beschermen niet alleen, ze helpen ook de operaties van de opstandelingen en leveren in het geheim wapens. De kort daarvoor licht verbeterde betrekkingen zouden naar een nieuw dieptepunt gaan. De Russen gingen elders in de regio hun bondgenoot president Syrië Bashar al-Assad helpen onder andere door de inzet van bruut geweld. Ook hier is weer begrip voor het Russische optreden en worden als tegenwicht de bombardementen van de VS benadrukt. Die zijn echter geen tegenwicht, maar bommenellende elders in het land.

Ongemak
Het boek beschrijft het optreden van de Verenigde Staten als smeerlap in de wereld van de burgeroorlog in Griekenland tot de inval in Irak. De hele litanie. Veel lezers zullen hem kunnen dromen, want hij staat in veel kritische boeken om duidelijk te maken dat de morele superioriteit van de Verenigde Staten onterecht is. Dat mag zo zijn, maar dat hoeft niet zo uitgebreid. Interessanter is de structuur die het boek ook geeft om regime change operaties van de Verenigde Staten te begrijpen. De schrijvers verdelen deze in drie perioden: 1898-1930 in Zuid-Amerika; 1945-1991 om landen te behoeden voor de val naar het communisme; en de derde als campagne van de neoconservatieven.

Mij bekruipt een soort ongemak, dat ik bij alle boeken van De Brabander heb. Hij vaart in zijn boeken steeds een koers waarbij de Verenigde Staten de kwaaie pier is, en de wind uit het Oosten komt (de kwalijke meegevoerde luchtjes blijven vaak achterwege). Heus er staan opmerkingen in Oorlogskoorts tegen de Russische oorlog, ik heb er een paar genoemd, maar overwegend is de toonzetting anders. Poetin reageerde met zijn troepenopbouw aan de Oekraïense grens op de escalatie door de Oekraïne en het Westen. Hoe je dat halverwege 2022 als vredesactivist nog steeds kan beweren? Zelfs als dat zo was, dan nog is het door die actie-reactie gierend uit de klauwen gelopen. Als Kyiv de havenstad Sebastopol wil innemen dan is dat agressie, stellen de schrijvers. Aangezien deze havenstad voor de Russische vloot op het Oekraïense schiereiland Krim ligt dat in 2014 door Rusland is ingenomen zou je dit ook met zelfs grotere logica kunnen omdraaien. Een dergelijke inzet was niet in lijn met de Minsk-akkoorden, voegen de schrijvers toe, dat is juist. Daar zou de situatie in het Donetsbekken gescheiden worden van de Krim om eerst het conflict in het Oosten op te kunnen lossen. Inderdaad een weg die veel nationalistische en Amerikaanse tegenstand ontmoette, maar de machtspolitieke ontplooiing van Rusland als een soort gedwongen ontwikkeling afschilderen doet het lijken alsof Rusland een soort slachtoffer is. Die slachtoffers zijn beschreven in het eerste deel van het boek en die leven tot ver van de oorlog vandaan. De kliek uit Moskou is dat niet.

Vragen
Het is goed dat de schrijvers wijzen op het Russische voorstel uit december 2021 dat de NAVO geen bases op zou mogen richten op staten van de voormalige Sovjet Staten die nog geen lid waren van de NAVO, dat de NAVO niet langs de grenzen zou mogen opereren met raketten en andere wapens waarmee Russische doelen geraakt zouden kunnen worden en de NAVO niet verder naar het Oosten uit zou mogen breiden. Het is een keus die de NAVO kan maken. De Verenigde Staten wilden daar niet op ingaan en Poetin vond dat “de Russische bezorgdheden werden genegeerd.” En dan trek je op naar Kyiv. Dat zet het verzoek om zo'n neutrale zone eerder op grotere afstand dan dat het hem dichterbij brengt. Beide heren stellen de vraag of de oorlog vermeden had kunnen worden. Antwoorden daarop liggen gedeeltelijk in de geschiedenis die het boek vertelt en die aantonen dat onder leiding van de VS steeds verder werd geëscaleerd. Frankrijk en Duitsland stonden alleen in hun diplomatieke inspanningen. De vraag is nuttig. Nu nog schrijvers die de Russische missers daarbij op willen schrijven.

De vraag hoe stoppen we de oorlog nu hij is begonnen is nijpender. Misschien halen we antwoorden daarvoor ook uit dit boek. We leven in steeds gevaarlijker tijden, waarin de wereld de aanpak van de klimaatcrisis en de nucleaire dreiging nodig heeft en geen oorlogskoorts. Landen moeten een balans voor onderlinge verhoudingen zoeken en investeren in relaties met anderen en afspraken maken over het inperken van bewapening, zo stellen Cristophe Callewaert en Ludo De Brabander. Die boodschap is duidelijk. Maar om alle hoop meteen weer de boden in te slaan (en om te laten zien dat de VS onherstelbare schade heeft aangericht?) beweren ze dat de terugkeer naar de grenzen van voor 24 februari een droom is en de Minsk-akkoorden een onhaalbare fantasie. Met een dergelijk uitgangspunt voor een oplossing van het conflict loopt het diplomatieke voertuig gelijk al vast in de modder. Wie bepaalt dat Rusland wel beloond mag worden met een stukje Oekraïne? Was het niet om neutraliteit en wapenbeheersing begonnen. Constateerden de auteurs zelf niet dat al in 1991 “met een opkomst van 84 procent stemde 90 procent van de bevolking voor onafhankelijkheid, ook in Donbas en Charkov,” een niet mis te verstane keuze al konden de auteurs ook hier het niet laten – tekenend voor het boek – de 92,3 procent naar beneden bij te stellen.

Geluiden voor een diplomatieke oplossing hebben een bazuin nodig of ze nu uit Turkije, India, de vredesbeweging of bijvoorbeeld de Financial Times en Congres komen. Deze oorlog gaat ten koste van ons allen in de wereld. Stookkosten hier, honger in Afrika, repressie in Rusland en dood en destructie in Oekraïne. Met nog meer gevaar op de loer. We kunnen het ons niet veroorloven niet te streven naar een oplossing. Het internationale Peace News was onlangs in een paar tweets duidelijk met de oproep terug te keren naar de situatie van voor 24 februari, veiligheid te garanderen zonder NAVO en het terugkeren naar de Minsk-akkoorden. Deze vredesactivisten tonen daarmee aan over meer realiteitszin te beschikken dan velen ind e wereld, en de auteurs. Die laatsten komen overigens wel een zee aan prettig geschreven informatie over de aanloop naar de oorlog.

Geschreven voor GlobalInfo.

donderdag 13 oktober 2022

Boekbespreking: War Virtually

Het boek War Virtually: The Quest to Automate Conflict, Militarize Data and Predict the Future van Roberto J González beschrijft nieuwe wapens; de wapens van deze eeuw. Niet die met grote explosieve kracht en enorme reikwijdte, maar militaire technologie gebouwd op rekenkracht en met data als de brandstof waarop oorlogen zullen draaien. De “hoogwaardige technologie kan oorlogen verergeren,” aldus de schrijver.

Het gaat om (semi)-autonome wapens, van gericht afluisteren tot de inzet van killer robots. In deze militaire toepassingen wordt veelal kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt. De voorstanders zullen er op wijzen dat militaire technologie met AI ook ingezet kunnen worden om onderzeese kabels te beschermen of om mijnen te ruimen na een conflict. Maar anderzijds inzet (op afstand) tegen geradicaliseerde minderheden in landen zoals Pakistan, Jemen, Somalië, Afghanistan, Irak en anderen vergroot de kloof tussen overheid en die groepen. Ook daar wordt AI gebruikt om doelen te bepalen. Het verminderd het geweld niet maar verdiept het. Het maakt de wereld dus onveiliger. Het ingaan op lokale grieven, het versterken van lokaal bestuur en cultuur zou beter werken dan die inzet, zo haalt de schrijver professor internationale relaties en veelzijdig en invloedrijk schrijver Akbar Ahmed aan.

Misschien is het verminderen van conflicten niet de reden dat er al zoveel miljarden in de ontwikkeling is gestoken, maar gaat het vooral om het achter de horizon opdoemende – en schijnbaar niet te vermijden – conflict met China. Als dit zo is dan veranderd ook de inzet van de technologie in het politieke debat. Dan wordt het eten of gegeten worden; als eerste toeslaan of te laat komen. Von Clauzewitz noemde als het tweede principe van strategische planning 'snelheid van handelen', en daarbij niet dralen zo stelde hij. (On War, boek acht, hoofdstuk 9) In die zin alleen al is AI een geschenk voor militairen van de groot- en supermachten in de voorbereiding op een oorlog. We zien die ontwikkeling al. Recentelijk werd de productie voor de Oekraïne van killer drones opgevoerd. De Switchblade 600, brengen moderne techniek en AI samen, de drones zijn in staat automatisch doelen te herkennen
. De andere kant gebruikt ze ook, uit Iran. De ontwikkeling is geen toekomst model, maar het begin is al gemaakt.

Wapenwedloop
We stevenen af op een AI-wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en zijn tegenstanders. Die ontwikkeling is groter dan alles wat we tot nu toe hebben gezien. Alleen al het gegeven dat de CIA organisatie voor investeringen in technologie bedrijven, het zogenaamde In-Q-Tel in 2014 325 bedrijven financierde die voorheen geen band met de militaire en inlichtingen organisaties hadden, wijst hier op. In 2019 gaf de Verenigde Staten al 9,7 miljard dollar uit aan de ontwikkeling van robotsystemen (evenveel als de militaire uitgaven van België en Denemarken samen). Het gaat er niet om of door AI-wapens er komen, maar hoeveel autonomie er zal zijn. Tussen helemaal niets en volledig liggen honderden mogelijkheden. Velen dringen aan op een verbod van volledig autonome wapens. Dat is nog lang niet genoeg. Duidelijke afspraken op een terrein waar bijvoorbeeld geschoven kan worden met een begrip als 'betekenisvolle menselijke controle' zijn er nog niet en tussen die controle en het wapen volledig autonoom laten opereren staat vaak alleen een opdracht, vergelijkbaar met het omzetten van een hendeltje. Dat kan niet goed gaan. Die afspraken moeten er komen.

Hoop of zwartkijken
Het boek van González werpt dystopische ideeën ver van zich en sluit juist af met een positieve noot, er is veel verzet binnen de wereld van de technologiereuzen tegen medewerking aan militaire projecten. Zonder protest en verzet wordt de zogenaamde onvermijdelijkheid van AI-toepassingen en robotwapens een zich zelf vervullende voorspelling, stelt de schrijver. Hij geeft een ellenlange opsomming van activiteiten tegen de wapens. Het is niet moeilijk hier wekelijks een of meerdere nieuwe protesten aan toe te voegen. Overigens moet je daar ook wel een beetje doorheen kijken. Begin oktober stuurden zes tech bedrijven een brief waarin ze vroegen hun producten niet te bewapenen. Een week later verschijnt in de Military Times een artikel waarin dit beleefde verzoek op zijn waarde beoordeeld wordt. In het artikel wordt er fijntjes op gewezen dat een robot van een van de zes al bewapend is.

Antropologie
De schrijver heeft een technische opleiding gevolgd, maar voelde zich daarna toch beter thuis bij een studie antropologie. Niet vaak kom je zoveel antropologen tegen in een boek over militaire technologie als hier. Ze vervullen twee rollen. Allereerst om de bijzondere wereld van de militair-industrieel-politiek-wetenschappelijkcomplex (MISC) stam te bestuderen. Anderzijds zijn antropologen ook deel geworden van de militaire industrie. Dat loopt uiteen van de leiding van grote projecten binnen het wetenschaplijkstudiecentrum voor de krijgsmacht van de Verenigde Staten, het Defense Adanced Research Projects Agency (DARPA), door Adam Russell (de rugbyer die bijna een heel hoofdstuk vult en sociale wetenschappen acceptabel maakte in de omgeving van harde techneuten) tot een ingehuurde kracht, Scott Attran, die uitzoekt waarom mensen zich inlaten met geweld en radicaliseren. Andere sociale wetenschappers houden zich bezig met het menselijk lichaam. Dat kan gaan om prestatie verhogende activiteiten of aanpassingen aan het menselijk lichaam. (Over dat laatste schreef ik in een andere bespreking al eens. Een VPRO-zomergast, psychiater en filosoof vertelde in 2015 hoe hij er voor had bedankt mee te werken aan het veranderen van het brein binnen een DARPA programma.) González verwacht evenwel dat de werving van sociale wetenschappers door het MISC steeds krachtiger zal worden aangepakt.

Kennis als dual-use
Het boek gaat niet over explosieven, zelfs niet over chips, transistoren, chemicaliën en andere producten van de industrie. Het gaat enigszins over hightech, maar toch vooral over kennis als product. Zelfs cultuur wordt gezien als een bruikbaar fabricaat in de geciteerde woorden van antropoloog Kerry Fosher, werkzaam in militaire kringen. Opvallend is dat González de term dual-use (producten voor tweeërlei gebruik: militaire en civiel) hanteert voor veel van wat in Silicon Valley wordt ontwikkelt, én ook voor kennis. Een virtuele bril kan je gebruiken om spelletjes te spelen, maar ook als piloot of infanterist. Sociale wetenschappen kunnen ingezet worden om mensen te beïnvloeden of manipuleren, maar ook als een effectief middel om polarisatie te verminderen. Meestal is het middel niet goed of fout; het gaat er om hoe je het inzet. Het zijn de intenties van ontwikkeling of aanschaf wat de beoordeling of beperkingen moet bepalen.

Inmiddels is er een militarisering van de sociale wetenschappen gaande. Opgegroeid met tanks, marineschepen, bommenwerpers en chemische wapens is het nog steeds geen gesneden koek om zo over militaire productie en dual-use te denken. Het is wel noodzaak het blikveld te verbreden, want dat is de realiteit van de militaire ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om programma's die data opslurpen en op grond daarvan de toekomst voorspellen, 'de sociale radar' genoemd. De wereldwijd gegenereerde data voedt controle- en observatiesystemen en dat is al routine. Dat de gemiddelde mens ruim drie uur per dag het mobieltje gebruikt, is alleen maar handig bij het in kaart brengen van mensen om dreigingsanalyses voor de toekomst te maken. Er zijn al vele honderden miljoenen dollars in deze glazen bol gestoken, de heilige graal voor veiligheidselite, maar er is nauwelijks bewijs dat ze werkt. Toch gaan die investeringen door.

Deze ontwikkelingen zijn gedreven door toegenomen militarisering en techno-optimisme. Het internet smeed deze beide delen aaneen. Militarisme is volgens de schrijver: “een wijdlopig proces waarin de culturele normen, beleid, dominante ideologieën, en instituties binnen de samenleving zich richten naar militaire macht en worden gevormd door oorlog.” (Hier een andere omschrijving.) Techno-optimisme “is het idee dat wetenschappelijke en technologische verbeteringen ingewikkelde sociale, economische en milieuproblemen op zullen lossen,” aldus de auteur van het boek. Hij voegt daar aan toe dat het vooral de belanghebbende ondernemers en wetenschappers zijn die dit naar voren schuiven. In de Verenigde Staten speelt nog een ander idee een drijvende kracht. Dat is het idee dat het land fundamenteel anders is en superieur ten opzichte van andere staten. Daarom mocht het Westen onomstreden, onder hoede van Washington, ook als eerste een cyberinterventie uitvoeren, drones met kunstmatige intelligentie inzetten en zelfs voor het gooien van atoombommen was een rechtvaardiging (maar dat laatste is een categorie apart).

Onderscheid
Het boek behandeld een zeer breed terrein. Van het oogsten van sociale media gegevens om doelgericht mensen te beïnvloeden, tot de inzet van drones met raketten. AI en big data zijn de overkoepelende elementen, maar toch is psychologische oorlogsvoering wat anders dan het doelgericht vermoorden van tegenstanders op basis van een door algoritmen bepaald dreigingsbeeld, of het benaderen van groepen om voor Trump, de Keniaanse president Kenyata of Brexit te kiezen. Dit had de schrijver duidelijker kunnen onderscheiden. Dit had ook het zicht op de overeenkomsten versterkt. Het verband wordt wel beschreven in zin als deze: “De raakvlakken tussen Cambridge Analytica/SCL en de kampioenen van van het Pentagon in opstandsbestrijding op basis van data en cyber-oorlog leidde tot verontrustende vragen toen dit aan het licht kwam.” De verschillende elementen vullen elkaar aan en het uit elkaar trekken is voor bestudering zinnig, maar in de realiteit zijn het toch verschillende kanten van een zelfde ontwikkeling.

Wat ook mist zijn militair praktische zaken. Is een verdediging tegen heel snel van over de horizon inkomende raketten of zwermen drones vergelijkbaar met het zelf afvuren van een zwerm killerdrones die op basis van een programma doelwitten kiest? Dit nog los van de context; verdedig je de eigen middelen tijdens een offensieve operatie of is het anderzijds een defensieve actie.

Militair onderzoek
Het internet is een vinding gefinancierd door het ARPA (destijds nog zonder de D van Militair). Dit directe verband helpt bij het begrijpen waarom big data – inclusief vangst op de sociale media – zo makkelijk een wapen is geworden. Het is niet alleen het militaire establishment, maar ook Silicon Valley dat belang heeft bij de ontwikkeling van autonome wapens. González laat zien dat de vermeende en vaak genoemde kloof tussen Big Tech en Pentagon niet op feiten berust maar veeleer een kunstmatig onderscheid is. Niet voor niets heeft het Amerikaanse leger vestigingen in de regio. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Defense Innovation Unit Experimental (DIUx), bedoeld om werving en nauwe samenwerking te organiseren.

Overigens is het niet alleen in de Verenigde Staten zo dat de militaire industrie zich op deze technologie richt. Ook het Nederlandse leger opent vestigingen bij technische universiteiten om zo de jonge deskundigen binnen te halen, het zogenaamde Military INnovation by Doing (MIND) program gestart in Rotterdam uitgebreid naar de universiteiten van Enschede en Eindhoven (en op Delft en Leiden is het nog even wachten.)

Naast het Pentagon zit ook Lockheed Martin in de Valley; het is er zelfs de grootste werkgever, dus niet een bedrijf als Apple, maar de met afstand grootste wapenfabrikant van de wereld. Je kan er op wachten dat Amazon Raytheon koopt, schrijft González.
Overigens ook hier zetelt Thales dicht bij de studenten van de drie technische universiteiten.

Het bouwen van een wereld als een scheepje in een fles, het Worldwide Integrated Early Warning System (W-ICEWS) is voorlopig het grootste systeem dat werd opgezet in 2006 en al snel onder leiding kwam te staan van Lockheed Martin. Een bizar project onder de magische mantel van de wetenschap. Je kan er over grappen, maar het is kennis die met al zijn falen wordt ingezet om doelgericht mensen uit te schakelen, te doden, te vermoorden.

Problemen
Er kleven nogal wat problemen aan de technologisering van oorlog. Er is het bekende voorbeeld van dronepiloten die vanuit hun gevechtsacties naar huis rijden als hun 'werk' er op zit. Ze komen dan thuis bij partner en kinderen. Van het doden van tegenstanders op 16.000 km afstand naar de eettafel met grapjes, smalltalk en afspraken over de was en boodschappen. Het is voor vele piloten niet te behappen. Maar er is veelheid aan psychologie gerelateerde problemen rond de nieuwe wapens. Militairen vertrouwen niet vanzelfsprekend op hun robotwapens; sterker nog dat vertrouwen creëren is een enorm ingewikkeld proces. Doen die wapens wel wat militairen van ze moeten kunnen verwachten of juist niet zoals de semiautonome raketten die tijdens de Golfoorlog (2003) eigen vliegers neerhaalden. Hoe groot is de kans dat ze door de tegenstander gehackt worden? Zijn ze niet vooral extra ballast die ook nog eens een paar ogen en handen binden die je dan tijdens een gevechtsmissie kwijt bent? Sociale wetenschappers zijn noodzakelijk om dergelijke weerstanden te lijf te gaan. Bedieningsgemak maakt dat (killer)robots eerder geaccepteerd worden, zo bleek bijvoorbeeld. Het boek bevat ook een voorbeeld van een robot die bermbommen ruimde tot dat hij er een teveel tegenkwam. Boomer, zijn bijnaam, werd ter aarde besteld alsof het een mens met persoonlijkheid was. Dat is niet nieuw. Mensen geven voorwerpen al veel langer menselijke trekken, zoals kano's en voertuigen en dat geldt zeker civiele robots, een vorm van techno-animisme. Maar weerstand is er niet alleen in militaire kringen, maar ook in de maatschappij. De Nederlandse militaire kennis- en onderzoeksinstellingen (TNO, Marin, NLR) hebben een programma rond maatschappelijke acceptatie van Kunstmatige Intelligentie. zo vertelde Minister van Defensie Ollongren onlangs tijdens het debat rond autonome wapens (zie video).

Video Tweede Kamer van debat Autonome wapens, 5 oktober 2022.

Dodelijke fouten
Machines en de software zijn niet foutloos. Soms zijn die fouten marginaal, maar vaak ook groot, ook in de meest geavanceerde systemen. Toch gaat de ontwikkeling door alsof er niets aan het handje is. Als een fout in de software wordt geschreven kan het jaren duren voordat dit tot een falen leidt. Spoken in de machine heet dit treffend. Is het niet de techniek dan zijn het de gebruikers ervan die een foute inschatting maken, eigen troepen als vijand zien, een feest als verzameling tegenstanders etc. Dat is te verwachten. De techniek versterkt het gevoel dat je alles ziet, alles hoort, alles weet, en dus de juiste beslissingen neemt. Maar het tegenovergestelde is eerder het geval, de fog of war wordt dikker, aldus González. Burgers zijn heel vaak het slachtoffer. Drones van de Verenigde Staten doodden tussen de 8.500 en 12.000 mensen in Afghanistan, Pakistan, Somalië, en Jemen, waaronder 1.700 burgers (400 waren kinderen), zo haalt de schrijver het Bureau for Investigative Journalism aan. Je hebt geen psycholoog, socioloog of antropoloog nodig om te begrijpen dat dit de politieke situatie niet kalmeert, maar dat het de kans op een oplaaiende veenbrand van woede veel groter maakt.

Techniek met een geschiedenis
Algoritmes zijn bovendien geen neutraal technologisch product. Ze zijn gebed in de culturele en sociale bagage van samenlevingen met een geschiedenis en dus ook met misvattingen en vooroordelen. Als je ze inzet is de kans niet denkbeeldig dat je fouten maakt. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een donkerder gezicht vaker als verdacht aangemerkt worden dan met een lichter gekleurd gelaat. Onderklasse, vrouwen, en etnische minderheden lopen grotere risico's dan de dominante witte mannen uit de middenklasse, blijkt uit onderzoek. Er is een verband tussen geschiedenis, data, cultuur en algoritmes. Het wordt pas een probleem als je niet wilt zien dat hier geen sprake is van objectieve feiten en formules. Dit wordt nog problematischer als je deze technologie los laat op situaties in landen die je slecht kent, zoals
“steden en sociale verbanden in Afrika, Latijns-Amerika, Azië of het Midden-Oosten.” En onthoud alsjeblieft “mensen zijn niet gewoonweg een verzameling van data stippen,” het zijn wezens met oneindig veel mogelijkheden en eigenaardigheden. Dat kan onhandig zijn voor de verwerking in programma's, maar het is wel wie we echt zijn. Ergens in het boek wordt het handelen van financiële deskundigen opgevoerd, die allerlei producten ontwikkelden, die ingewikkeld leken en pas toen de financiële crisis van 2008 zich ontrolde werden bestudeerd. We moesten wel. Maar toen zaten we al in de prut. Zo moeten we ook nu niet denken het is te ingewikkeld, anders zitten we straks opgescheept met de techniek van deskundigen die niet kunnen of willen begrijpen hoe schadelijk hun producten kunnen zijn. En dat geldt niet alleen voor China, maar ook voor het Westen.

Hindernis
De schrijver stelt dat een verbod op autonome wapens door de Verenigde Naties wenselijk is. In de Nederlandse Volkskrant stond een voorstel waarom en hoe dit aan te pakken (overigens was ook Salima Belhaj van D66 tijdens een debat over autonome wapens duidelijk over een route). Het is een aanpak die de methode van de campagne tegen anti-personeelsmijnen volgt van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en de evengoed of minder geslaagde campagnes tegen omstreden wapens die volgden. De hindernis daarbij wordt in het boek wel eens genoemd. De techniek is als koren op de militaire molen. De Chinese en Russische dreiging wordt gebruikt om het dringende en onvermijdelijke van dergelijke wapens te bepleiten. Daarmee wordt het militaire establishment in brede zin een machtige tegenstander.
De autonome wapens maken een verschil op het slagveld en je kan je moeilijk een digitaal Pearl harbour veroorloven door ze buiten te sluiten. Om met de woorden van VVD en CDA defensiewoordvoerders Valstar en Boswijk tijdens het debat over autonome wapens te spreken:
Als wij roomser zijn dan de paus, kan dat desastreuze gevolgen hebben.” De Nederlandse Minister van Defensie Ollongren ziet ook voordelen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wil niet voor de troepen uitlopen en dan de Amerikanen te hulp roepen als we ze nodig hebben. Allen benadrukken dat ze zich wel aan eht internationaal recht zullen houden. Het is een redenering die te volgen is, maar juist omdat de ontwikkeling zo ingrijpend is, is het nodig dat er verboden komen op autonome wapens vergelijkbaar met die voor NBC-wapens en beperkingen op het gebruik van niet volledig autonome wapens vergelijkbaar met die op omstreden wapens. We moeten dan wel zoeken naar een wereld met meer samenwerking in plaats van een wereld met meer polarisatie. Anders gaat het inderdaad niet lukken. Makkelijk zal dit niet zijn.

Zo lang autonome wapens een militair voordeel op kunnen leveren, hoge militaire uitgaven noodzakelijk maken (wat een schare aan goed betaalde lobbyisten oplevert) en de spanningen tussen Oost en West met de dag verder worden opgejaagd, zal een campagne tegenargumenten opleveren,* wat bramen weg vijlen, maar een kant op gaan waar al die campagnes goed geïnformeerd tegen strijden. Wetenschappelijke ontwikkelingen vallen immers niet te stoppen, zoals de Nederlandse Minister van Defensie stelde. Wat dan? Er is niet één antwoord. De antropologische invalshoek van Virtual War en de manier van vertellen geven veel stof tot nadenken. Op grond van de ideeën van González lijkt een verbreding van de samenwerking tussen sociale en technische disciplines, tussen regio's, sociale lagen, tussen een Myanmarese vrijheidsstrijder, een Russische deserteur, een moeder uit Charkov, een klimaatvluchteling uit Kiribati, een Koerd uit Syrië en een student uit Eindhoven van groot belang. Luister naar elkaars kritiek om het leven op deze planeet te verbeteren. En inderdaad geautomatiseerde oorlog past daar niet in. We zijn niet gediend met een wapenwedloop 3.0. Ontwapening en ontspanning, diplomatie en verzet tegen ontwikkelingen die slechts de belangen een elite in Oost en West en Noord en Zuid dienen zijn de noodzakelijke ingrediënten. Goed geïnformeerd dat wel, maar slechts een technocratische aanpak zal mislukken. Net zoals de landmijnen bleven liggen daar waar men dat nodig vond ondanks het verbod. Hier zullen dergelijke lacunes oneindig veel schadelijker zijn.


* Alleen al in de afgelopen week kwamen twee boek aankondigen in mijn virtuele omgeving voorbij: Christopher Sabatini, 'Reclaiming Human Rights in a Changing World Order,' en Thomas Reinhold & Niklas Schörnig (red) 'Armament, Arms Control and Artificial Intelligence. The Janus-faced Nature of Machine Learning in the Military Realm'.

zaterdag 1 oktober 2022

My tweets for September 2022

 Latest on top (updated regularly):
(https://twitter.com/martinbroek)

September 30

***
French MoD has unveiled a 2023 budget worth billions more than the previous year to launch a new war economy to boost orders of equipment to keep the production lines moving for France’s defense and industrial base, to keep ammunition supplies high. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/09/28/french-2023-defense-budget-adds-3-billion-to-fund-war-economy/

***
US representatives Castro TX-20, Torres CA-35 & Senators Warren MA and Murphy CT sent a letter to Commerce Secretary Gina Raimondo expressing serious concern about the Commerce Dep's process for approving export licenses for assault weapons and magazines. https://castro.house.gov/media-center/press-releases/castro-torres-warren-murphy-demand-answers-from-commerce-department-about-troubling-increase-in-assault-weapon-export-approvals

***
Allies among each other:

Turkey is set to reinforce its military presence of 40,000 troops in northern Cyprus with more arms and equipment, following the United States' lifting of an arms embargo off the island. https://www.middleeastmonitor.com/20220929-turkiye-to-reinforce-military-presence-in-n-cyprus-after-us-arms-embargo-lifted-erdogan/

***
#Germany's coalition government has approved new arms export deals to the oil rich butcher of #Saudi Arabia. The reports emerged after German Chancellor Olaf #Scholz returned from a trip to Saudi Arabia, the United Arab Emirates #UAE and #Qatar.
https://www.dw.com/en/german-government-approves-arms-exports-to-saudi-arabia-reports/a-63288334

September 29

***
Where are US weapons going? US transparency on arms sales is taking a nosedive. As conflict rages overseas, the public is losing the ability to effectively track the use of American guns and other weapons of war. https://responsiblestatecraft.org/2022/09/28/where-are-our-weapons-going-us-transparency-is-taking-a-nosedive/

***
One armed conflict overflows into another. #Pakistan’s friend #Azerbaijan will be breathless from the blow of #Indian ‘Pinaka’ missiles, #Armenia has given a big order. https://www.newsdayexpress.com/world/pakistans-friend-azerbaijan-will-be-breathless-from-the-blow-of-indian-pinaka-armenia-has-given-a-big-order/

***
Sevim Dağdelen - deputy chairwoman of the group of the Left in the German Bundestag, says it’s necessary to immediately stop the #European #arms exports to #Turkey.
https://www.armenpress.am/eng/news/927883/eng/

***
Long interview with Palestine Action: "We, the people, not the government, are directly disrupting the production of #Elbit’s weapons, which will eventually force the company out of the country."
https://www.investmentmonitor.ai/interview/palestine-action-protest-israel-elbit-systems

September 28

***
Where are US weapons going? US transparency on arms sales is taking a nosedive.
As conflict rages overseas, the public is losing the ability to effectively track the use of American guns and other weapons of war.
https://responsiblestatecraft.org/2022/09/28/where-are-our-weapons-going-us-transparency-is-taking-a-nosedive/

***
One armed conflict overflows into another.
#Pakistan’s friend #Azerbaijan will be breathless from the blow of #Indian ‘Pinaka’ missiles, #Armenia has given a big order.
https://www.newsdayexpress.com/world/pakistans-friend-azerbaijan-will-be-breathless-from-the-blow-of-indian-pinaka-armenia-has-given-a-big-order/

***
Sevim Dağdelen - deputy chairwoman of the group of the Left in the German Bundestag, says it’s necessary to immediately stop the #European #arms exports to #Turkey. https://www.armenpress.am/eng/news/927883/eng/

***
Long interview with Palestine Action: "We, the people, not the government, are directly disrupting the production of #Elbit’s weapons, which will eventually force the company out of the country." https://www.investmentmonitor.ai/analysis/palestine-action-protest-israel-elbit-systems

September 27

***
Large amount of firearms seized from various persons suspected of right-wing extremist terror plans in Belgium. Several are member of shooting club, but also illegally-held firearms seized, incl. automatic weapons and reactivated firearms https://hln.be/vtm-nieuws/tiental-huiszoekingen-naar-voorbereiding-van-terroristische-aanslag-groot-aantal-wapens-in-beslag-genomen~abd8a78e/

***
Sweden's Saab wants to ramp up production to meet growing demand for "anti-tank capabilities." The company is set to build a new facility in India that will produce shoulder-fired anti-tank weapons, according to a company executive. https://www.englishnewspost.com/western-arms-maker-reveals-plans-for-india-rt-world-news/

***
Gross human rights violator #Egypt tops list of arms importers from #France. https://www.middleeastmonitor.com/20220928-report-egypt-tops-list-of-arms-importers-from-france/

***
UN Security Council open to sanctioning #Haiti gangs and those who arm, finance them. https://www.voanews.com/a/un-security-council-considering-sanctions-on-haitian-gang-leaders-/6764747.html

Haiti has received automatic #weapons from the Dominican Republic, Jamaica, Central America, Brazil, South Africa, Israel and foremost the US. https://gsdrc.org/document-library/the-call-for-tough-arms-controls-voices-from-haiti

***
NGO calls on #EU to urgently sanction #Myanmar military arms brokers.
Of the 31 #arms brokers identified by Justice for Myanmar only one – Htoo Group of Companies – has been sanctioned by the EU to date. https://mizzima.com/article/ngo-calls-eu-urgently-sanction-myanmar-military-arms-brokers

***
Exclusive: Weapons firms install 50 staff inside the Ministry of Defence
#BAE among arms firms paying MoD staff’s salaries while winning lucrative contracts
https://www.opendemocracy.net/en/dark-money-investigations/arms-companies-install-staff-inside-ministry-of-defence/

Wapenbedrijven installeren 50 medewerkers in het Brits ministerie van Defensie https://vrede.be/nl/nieuws/wapenbedrijven-installeren-50-medewerkers-het-brits-ministerie-van-defensie

September 26

***
Revolving doors: European public affairs & strategic communications group Rud Pedersen has strengthened its public affairs offering in the UK market with geopolitics, defence and security specialist Reg Pula, who worked for #Labour, #EDA & #ADS. https://www.publicaffairsnetworking.com/news/rud-pedersen-enlists-defence-industry-specialist-reg-pula

***
When do you say? On Tuesday, September 20, Japan's MoD announced that as of 2023 it would no longer accept new #military personnel from the #Myanmar military for #training in #Japan. https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/23/national/myanmar-military-training-halt/

***
"People sometimes feel the pressure of the horrors of what's happening in Ukraine & the horrors of what Russia has done in Ukraine & their reaction to that is 'let's give them more weapons.' But we have a bigger role to play." US Congress Jayapal, Rep, WA. https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/24/far-left-democrats-break-their-anti-war-allies-bac/

***
The international aerospace industry can register for the #Bahrain International Airshow #BIAS2022. Organised by the Bahrain Ministry of Transportation and Telecommunications and the Royal Bahraini #Airforce in association with #Farnborough International. https://www.bahraininternationalairshow.com/

***
Airbus now plans Saudi border protection without German technology. After arms export stop, alternative solution is sought. Airbus boss Faury accompanies the German chancellor to the Gulf states. https://www.welt.de/wirtschaft/article241261515/Nach-Scholz-Besuch-bei-den-Saudis-muss-Airbus-auf-Plan-B-setzen.html

***
Reasons behind the call to: "This development of the EU into a global military power must be countered by pressure from society so that people in third countries no longer have to pay the price with their lives for this military upswing" by arms exports. https://www.imi-online.de/2022/09/26/funktionen-der-eu-waffenexporte/

***
Answer to Frederike Geerdink @fgeerdink: hurray, my #scotland story is online! with photos by @monafotografie!

New Lines Magazine @newlinesmag: NEW: In northern Scotland, a high-tech platform will be built to launch rockets, providing jobs for locals. But first, a legal battle against a Danish billionaire has to be won. @fgeerdink reports for @newlinesmag https://newlinesmag.com/reportage/who-do-the-scottish-highlands-belong-to-the-crofters-or-a-danish-billionaire/

Hadn't expected such an plea for a space launches from your pen. No fear it will be used for a large part for military operations, good and bad?
It is not only a Danish billionaire opposing. https://theferret.scot/tag/space-hub-sutherland/

***
Reuters reports that Israel has agreed to sell the Spyder air defense system made by Rafael to the United Arab Emirates. https://www.aljazeera.com/news/2022/9/23/israel-to-supply-air-defence-system-to-the-uae

***
Retweet @keesamok: NAVO-landen plannen een grote reparatiewerkplaats in Rzeszow, niet ver van de Pools-Oekraïense grens. https://www.dw.com/en/ukraine-war-how-to-repair-the-ukrainian-armys-modern-weapons/

***
French 2021 Arms Exports in short. France won €11.7bn of export orders for weapons in 2021, more than double the €4.9bn orders in 2020, with the Rafale fighter jet boosting the orders. The defense ministry had predicted 2021 orders would exceed €10bn.
https://sldinfo.com/2022/09/french-2021-arms-exports-analyzing-the-french-government-report/

September 25

***
#Azerbaijan uses long experience in battles against Armenia and then Russia’s airborne and special forces branches use of heavy machine guns before coming up with their own solution to its own domestically produced heavy machine gun. https://21stcenturyasianarmsrace.com/2022/09/25/azerbaijan-makes-its-own-heavy-machine-gun/

September 24

***
@WilliamHartung on Six Stops on the National Security Tour: Rethinking Warfare Economies (Routledge, 2022) by Miriam Pemberton. She ends her book with a fateful question: “Will the US economy, steeped in the structures and self-serving mechanisms of ...” https://www.thenation.com/article/politics/military-spending-pentagon-budget-security/

***
Canada is exporting more weapons than ever before. Many of the top recipients are engaged in human rights abuses, at home or in other countries. Ploughshares Monitor, Autumn 2022. https://ploughshares.ca/wp-content/uploads/2022/09/PloughsharesAutumnMonitor2022WEB.pdf

***
The #Swiss government said on Friday it had found “no overriding reasons” to block the export of 6,000 27mm pieces are for use cannons onboard the European-built Eurofighter #EFA to #Qatar. https://www.swissinfo.ch/eng/politics/qatar-to-get-shipment-of-swiss-made-ammunition/47925204

***
Tiny St. Lucia doesn't produce a single gun, but feels the effects of small arms made by mainly Western producers to the island. PM has called on manufacturers, exporters, and importers of conventional weapons to live up to their commitments. https://www.caribbeannationalweekly.com/news/caribbean-news/st-lucia-pm-calls-on-gun-manufacturers-to-live-up-to-their-commitments/

***
Second Latin America Damen sale in September 2022

The #Colombian MoD announced that local shipbuilder COTECMAR will sign a contract with #Damen Shipyard in the coming days to jointly develop the "first Colombian #frigate".
https://www.navalnews.com/naval-news/2022/09/colombia-taps-damen-for-frigate-project/

Colombia construirá por primera vez un buque de guerra en el país. https://eltransporte.com/colombia-construira-por-primera-vez-un-buque-de-guerra-en-el-pais/

Colombia is launching a $2bn shipbuilding program that would see its Navy acquire five frigates. The announcement was followed by the signing of an initial contract between local shipbuilder Cotecmar & Dutch Damen to adapt the latter’s Sigma 10514 design. https://www.defensenews.com/naval/2022/10/03/colombia-inks-deal-that-could-see-damen-build-five-sigma-frigates/

***
Britain runs low on ammo as Ukraine bombards Kremlin forces Arms industry yet to ramp up production despite Ukraine's need for weapons https://www.telegraph.co.uk/business/2022/09/24/britain-runs-low-ammo-ukraine-bombards-kremlin-forces/

September 23

***
Naval blockade imposed on #Yemen by a #Saudi-led coalition has substantially contributed to pushing Yemeni civilians into starvation and can be considered torture, the World Organisation Against Torture #OMCT reported. https://reliefweb.int/report/yemen/torture-slow-motion-economic-blockade-yemen-and-its-grave-humanitarian-consequences

***
Retweet @wammezz: Satellite imagery confirms #BurkinaFaso now also flying Turkish TB-2 armed #drones. Two new hangars were built early 2022 at Bobo-Dioulasso airport. An alleged drone strike killed civilians early August 2022 in a counter-terrorism operation near #Togo https://reuters.com/world/africa/burkina-faso-army-admits-killing-civilians-counter-terrorist-strike-2022-08-03/

***
How to tap youthful knowledge directly from Universities. The Dutch MoD has a formal so-called Military INnovation by Doing MIND program. It started in Rotterdam it expanded to the Technical Universities of Enschede and Eindhoven. https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2022/07/mindbase-breidt-uit

***
Stoking fires or is extinguishing them more needed?

US Representatives Chabot (R-OH) and Sherman (D-CA) introduced the Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act, which urges faster shipment of weapons already purchased by Taiwan. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4665118

***
#Morocco has invested heavily in purchasing arms and other military hardware, including the Iron Dome antimissile system and air-to-ground missiles from Israel, but the country hasn’t recovered from the twin shocks of the coronavirus and a serious drought. https://www.haaretz.com/middle-east-news/2022-09-22/ty-article/.premium/moroccos-economy-is-sinking-but-its-king-prefers-the-bright-lights-of-paris/

September 22

***
This spring, the Netherlands delivered 5 & Germany 7 armored #PzH2000 howitzers to #Ukraine. #Dutch daily reports that the delivery sparked a heated argument between the Dutch Foreign & Defence ministries. This is evident from interviews with stakeholders. https://www.rd.nl/artikel/991547-knallende-ruzie-buitenlandse-zaken-en-defensie-over-houwitsers

***
Speaking to reporters in New York, @JosepBorrellF said the 27 #EU states had made the political decision to apply new sectorial and individual measures. The ministers had also agreed to continue supplying more #weapons to Ukraine. https://www.france24.com/en/diplomacy/20220922-live-eu-s-borrell-says-member-states-agree-to-prepare-new-sanctions-against-russia

***
A mixture of arms was exported via the Port of Hamburg in the 1st quarter of 2022. Exports are listed in a response from the German Government (20/3235 https://dserver.bundestag.de/btd/20/032/2003235.pdf) to a Parliamentary question from the Die Linke (20/3127 https://dserver.bundestag.de/btd/20/031/2003127.pdf)

***
Hmm.
- 5 UK prisoners held by separatists in Ukraine were released. Saudi MbS played a key role.
- Russia, Ukraine exchanged 200 prisoners of war under a Turkish initiative.
- US and Russians cooperate in a Space Station.
In the end a solution to the war and a start to peace must be and will be by diplomacy. But when?

***
According to information from La Tribune on 19/09/22, the French firm Naval Group has awarded a $ 120 million contract to support the Al Riyadh class frigates. https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2022/september/12215-naval-group-wins-120-million-contract-to-support-saudi-al-riyadh-class-frigates.html The ships don't have the wiki listed NG gun but an Italian Oto Melara. https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_frigate_Al_Riyadh

***
NH-90, the example of failing European defence industrial cooperation.

Debate over the fate of Australia's MRH-90 Taipan helicopters, as MoD Richard Marles faces opposition demands to clarify the government's position on trouble-plagued aircraft. https://www.theaustralian.com.au/nation/defence/dogfight-as-troubled-taipans-helicopters-face-chop/news-story/4a3a51267fd3dbe1c5d57d745a8fc224

September 21

***
Sluit monitoren ‘defensiegerelateerde uitvoer'nog aan bij de realiteit? "Het voorbeeld van Barco-beeldschermen, die ongecontroleerd in Russisch luchtafweergeschut ingebouwd werden, illustreert dat de uitdaging om Vlaamse goederen uit de verkeerde handen te houden nu al reëel is."

Retweet met comment @Nduquet: Vandaag in @demorgen: “Durven Vlaamse beleidsmakers ook zonder garantie op applaus de kaart van de vrede te trekken?” https://demorgen.be/meningen/durven-vlaamse-beleidsmakers-ook-zonder-garantie-op-applaus-de-kaart-van-de-vrede-te-trekken~b872ce41/

***
Diplomatic relations between Berlin & #Riyadh have been strained...along with #Germany's decision to ban #arms exports to all parties involved in the war in #Yemen.

Issues that "will certainly be addressed in the talks," German spokesman Heepstrait said. https://thearabweekly.com/scholzs-visit-germany-hopes-mend-ties-saudi-arabia

***
Retweet @marineschepen: Toevoeging: de SMART-L MM/N radars voor de fregatten (en die voor de luchtmacht) worden aangepast om ruimteobjecten en dreigingen voor satellieten te kunnen waarnemen.
Toch geld voor wapens en radar voor bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder. Meer: https://marineschepen.nl/nieuws/Toch-geld-voor-bewapening-en-radar-bevoorradingsschip-200922.html

***
France lobbies #Australia over helicopters The French government have a stake in the #Taipan’s manufacturer Airbus and is lobbying the government not to scrap the program. https://thenewdaily.com.au/news/national/2022/09/21/taipan-helicopter-france/ (It is a version of the NH90 (#Airbus/#Leonardo/#Fokker). http://www.nhindustries.com/website/en/press/Australian-Taipan-Achieved-30,000-Flight-Hours_151.html)

***
According to information published by Pucara on 05/09/22, the navy of #Uruguay received the 3 #Damen Stan Patrol 2606 - #USCG Protector Class patrol boats, donated by the US. https://www.navaltoday.com/2021/12/22/uruguay-receives-three-marine-protector-class-patrol-boats-from-us-coast-guard/ They are/were armed with 2× .50 M2 Browning machine guns. https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Protector-class_patrol_boat

***
In an alarming assessment, the head of the UN has warned world leaders that nations are “gridlocked in colossal global dysfunction” and are not ready or willing to tackle the challenges that threaten humanity’s future. https://www.aljazeera.com/news/2022/9/20/un-chief-says-world-in-peril-and-paralysed-as-summit-convenes

***
The #Slovenian MoD has announced the country’s government will cancel a deal to purchase 45 #Boxer armored vehicles with related equipment and services for a total of €343.4 million ($343 million) from the European intergovernmental organisation #OCCAR. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/09/19/slovenia-to-scrap-boxer-deal-seek-other-armored-vehicles

***
In a joint speech during the 51e session of the #UN Council, the Euro-Mediterranean Monitor & the Youth Parliament said that #European countries would be obligated to stop arms sales to the parties to the war in #Yemen according to a set of agreements. https://en.ypagency.net/273020/

***
The German government approved significantly fewer arms sales last year, official figures show. However, weapons exports to non-NATO countries increased, with Algeria and Egypt the main recipients. https://www.dw.com/en/german-arms-sales-drop-almost-10-percent/a-44301981

***
Putin calls on Russian arms industry to increase production to meet needs in Ukraine. He also stressed the importance of solving "the problem of component supply" and called for replacing imports from third countries with the manufacture of Russian parts. https://msn.com/en-au/news/other/putin-calls-on-russian-arms-industry-to-increase-production-to-meet-supply-needs-in-ukraine/

September 20

***
Why is Apartheid state’s defence company #Rafael arriving at #NATO Days in #Czechia as one of the Main Marketing Partners of the event? #Israel is no member, but close to the organisation & Rafael developed an air defence system acquired by a NATO member. https://www.joint-forces.com/defence-equipment-news/57568-rafael-is-participating-in-nato-days-2022

***
In pursuit of higher revenues, weapons contractors exaggerate impacts of inflation. By @WilliamHartung.

The Pentagon needs more spending discipline and a smarter strategy, not tens of billions of dollars extra on top of its already enormous budget.
https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2022/09/15/in-pursuit-of-higher-revenues-weapons-contractors-exaggerate-impacts-of-inflation/

***
Switzerland has inked a deal worth 6.035 billion Swiss Francs ($6.25 billion) to procure three dozen F-35A fighter jets, dodging a proposed popular referendum in the hopes of receiving the new jets by the end of the decade. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/09/19/swiss-leaders-sign-625-billion-contract-for-f-35-fighter-jets/

***
Targeted sanctions on arms sales key to ending violence in Myanmar. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/sanctions-09192022185411.html But where to start? Russia and China obviously. But Singapore isn't insignificant either. https://www.justiceformyanmar.org/stories/exposed-companies-brokering-arms-equipment-to-myanmar-military

***
Media Freedom Act makes it clear that the use of spyware against media, journalists and their families is prohibited. This is the rule. The Act narrows down any possible exceptions to this rule on the ground of national security. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5505

***
US State Department announced in August that it will no longer publish World Military Expenditures and Arms Transfers #WMEAT reports, which have been released since the 1960s. The discontinuation reduces the US government’s transparency. https://news.antiwar.com/2022/09/19/state-department-stops-publishing-military-expenditures-arms-transfer-report/

***
Disrupt the military industrial complex at Land Forces #Australia. The Brisbane Exhibition Centre is about to play host to a weapons expo from Oct 4-6. It is the largest event of its kind in the region. It is not about defence, but the business of war. https://www.greenleft.org.au/content/disrupt-military-industrial-complex-land-forces

September 19

***
When we see them used on the coast of Gaza we now know who sold the guns.

The Israeli Navy has received the 76/62 Super Rapid Multi-Feeding naval gun for two Sa’ar 6-class corvettes at its Haifa Naval base. https://twitter.com/LDO_Electronics/status/1570406826356756482

***
China announced sanctions on Friday against the chief executives of American defense contractors Raytheon and Boeing Defense over a major US arms sale to rival Taiwan.
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2022/09/16/china-sanctions-raytheon-boeing-defense-ceos-over-taiwan/

***
The horrors of war, elsewhere.
Armenian female soldier mutilated: Azerbaijan, EU, and Israel (Japan)
http://moderntokyotimes.com/armenian-female-soldier-mutilated-azerbaijan-eu-and-israel-japan/

***
Predictable:
Turkey "strongly" condemned the decision and warning that the move would harm efforts for a Cyprus peace deal, lead to an arms race on the island and undermine regional stability.
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-decision-to-lift-embargo-may-lead-to-arms-race-on-cyprus

Lifting of arms embargo sees Cyprus aligning itself with the West.

In June, the north’s ‘foreign ministry’ decried Cyprus’ move to purchase six Airbus attack helicopters as it sought to replace 11 Russian gunships which will be sold off to Serbia. https://cyprus-mail.com/2022/09/19/lifting-of-arms-embargo-sees-cyprus-aligning-itself-with-the-west/

Lifting the embargo offers the opportunity to transfer some of the Cypriot Russian-made arms to Ukraine in return for the provision of modern US equipment and other security assistance. https://breakingdefense.com/2022/09/lifting-the-arms-embargo-on-cyprus-is-a-major-opportunity-to-aid-ukraine/
See also this April tweet https://twitter.com/martinbroek/status/1511657688345817088

***
Overview: US arms producers gain at the cost of Russia-Ukraine war. But also the France-based Thales group, which is listed at the Paris stock exchange, was trading at €84 when the war began, now it is being traded at €125-130, +55%. https://www.sundayguardianlive.com/news/us-arms-manufacturing-companies-gain-cost-russia-ukraine-war #ExtraWarTax?

***
French government is offering its high-performance Scorpion-class submarines to the Philippine Navy.

French Ambassador Michèle Boccoz said the potential submarine deal was raised during her recent meeting with Philippine President Marcos Jr.
https://www.thedefensepost.com/2022/09/15/france-submarines-philippines/

***
Are there overviews how many
- bombs were dropped on the wrong targets
- people were killed by this force in Southeast Asia, Middle East etc?
- How much is annually spend on the USAF and a comparison with the no US citizens living in poverty?
- Overviews on CO2 exhaustion per year?

September 18

***
NATO not the most independent source, but it's a story also popping up elsewhere now and then:
Sanctions hamper Russia’s ability to make advanced weapons, NATO says
https://chof360.com/sanctions-hamper-russias-ability-to-make-advanced-weapons-nato-says/

This is how news is reworded to the needs of Moscow. "Some European countries have run out of weapons to supply Ukraine. This, according to RIA Novosti, was written in an article for Foreign Affairs magazine by the former US envoy to NATO, Ivo Daalder." http://armstrade.org/includes/periodics/news/2022/0916/093569513/detail.shtml

***
How to arms India aginst its neighbour? The Indian government’s unwillingness to condemn Russia forcefully seems to have woken up leaders in Washington to a long-simmering problem: how to wean the Indian military off its dependence on Russian arms. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2022/09/18/commentary/world-commentary/indian-defense-industry/

***
On 13 September, Thierry Lakhanisky from Belgium was arrested because of an attempt to facilitate the transport of weapons to countries in Africa and the Middle East. He is owner of Belgian humanitarian heavy-lift helicopter company Skytech. More see https://www.brusselstimes.com/belgium/290973/belgian-international-arms-broker-arrested

September 17

***

Retweet @stephensemler: The think tanks that Congress consults for foreign policy advice are bankrolled by the weapons industry: https://stephensemler.substack.com/p/how-we-got-to-an-850-billion-pentagon

***
The schism between the party’s establishment Republicans and Trump-style populists raises questions about whether Pres. Biden can rely on lawmakers to continue funding the influx of US military equipment to Ukraine if Democrats lose control of Congress. https://www.defensenews.com/congress/2022/09/16/how-a-republican-rift-on-ukraine-could-complicate-future-aid-packages/

***
Liberia’s Small Arms Commission Chief Atty. Maxwell Grigsby says the entity will destroy 255,000 weapons and ammunition on 27 October 2022. https://thenewdawnliberia.com/liberia-to-destroy-255000-weapons/

September 16

***
French Navy is looks for commercially developed drones and laser weapons to field new capabilities before the end of the 2020s, a senior service officer said on Monday. “We need to go faster to keep up with the threats and to keep up with our competitors,” https://www.compsmag.com/news/french-navy-adopts-commercial-technology-for-drones-and-directed-energy/

***
Sometimes even in Switzerland a referendum is not conveniant.
Swiss lawmakers voted Thursday to proceed with the controversial purchase of F-35 fighter jets without holding a referendum and to go-ahead to buy the 36 aircraft from Lockheed Martin.
https://www.thedefensepost.com/2022/09/15/path-clear-swiss-purchase-f-35/

***
Before being a EU & NATO member Ukraine wants to document Int. Security Guarantees under the so-called Kyiv Security Compact with US, UK, Canada, Poland, Italy, Germany, France, Australia, Turkey, Nordic, Baltic, Central & Eastern European countries. https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/89/41fd0ec2d72259a561313370cee1be6e_1663050954.pdf

***
Indian state Maharashtra 1st minister Shinde and deputy chief minister Fadnavis will be meeting PM Modi in Delhi next week to help Maharashtra secure the Rs.22,000 crore #Airbus-#Tata #military #aircraft project, said sources in the state government. https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/shindefadnavis-will-meet-pm-to-get-airbus-tata-military-aircraft-project-samant-101663259934032.html

***
DAMEN Drydock (IMO: 9785639) center stage in public Nigerian debate on an extraordinary level of waste and mismanagement of scarce resources and lack of accountability in the Nigerian public space.

The dock costed € 116,8m. Who cares. https://www.thisdaylive.com/index.php/2022/09/15/squandermania-nigeria-unlimited/

***
Does the US recalibrated relationship with the Gulf change the prospects for the sale of F-35's to the UAE? Recently the Emirate was of the opionion the US dictates over its usage began veering into what could be considered infringement on its sovereignty. https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-13/ty-article/.premium/two-years-after-abraham-accords-why-the-uae-f-35-deal-remains-grounded/

September 15

***
9 civilians killed and 24 wounded.

This kind of attack by Turkey, which targets civilians, has been taking place for seven years in northern Iraq, and have killed a minimum of 98 civilians, also causing thousands of displaced persons. https://cpt.org/2022/08/24/new-report-reveals-civilian-victims-of-turkeys-cross-border-attacks-in-iraq-kurdistan

***
#China Accuses the #NSA of hacking a top University to Steal Data. The accused is the Tailored Access Operations group #TAO, the notorious NSA hackers. https://gizmodo.com/china-nsa-northwestern-polytechnical-university-hack-1849530364 TAO is also discussed in New York Times journalist David E. Sangers 2018 book 'the perfect weapon'.

***
US, NATO need to turn attention to Black Sea, European policy experts say at panel of experts said during a Center for European Policy Analysis discussion Tuesday. https://news.usni.org/2022/09/13/u-s-nato-need-to-turn-attention-to-black-sea-european-policy-experts-say What about the Turkish position and the Montreux Convention of 1936? https://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1936.htm

***
The prospects for peace in Ukraine are "minimal" at present, the United Nations chief lamented Wednesday after a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin. https://news.abs-cbn.com/overseas/09/15/22/chance-for-peace-minimal-un-chief-says-after-putin-call

***
#France has already offered #India joint development and manufacture of Safran aircraft engines, AIP submarines and is also willing to help India with the construction of #nuclear #powered #conventionally #armed #submarines. https://www.hindustantimes.com/india-news/indiafrance-are-no-limits-allies-with-full-spectrum-opcooperation-101663204038921.html

***
Kogelsdraaien. Defensie-industrie om tafel met Ollongren. "Nederland heeft de kennis in huis, maar die moeten we wel gebruiken", vindt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2028754817/ollongren-wil-niet-als-kip-zonder-kop-kogels-draaien

Maar de #munitie-industrie is toch echt weg. Zie https://drive.google.com/file/d/0B8nHmbT0qNjWTXJQeUMzTldoVk0/edit?resourcekey=0-LNwyVl7NLhZlxqdfbS7rSg

September 14

***
Is a naval vessel a weapon system? Two recent military export permits induce this question: 1) an export license for three ASW underwater #drones to #India and 2) th export of two #Damen naval surface vessels to #Pakistan. broekstukken.blogspot.com/2022/09/monsoon-and-dutch-military-sales-to.html

***
German Chancellor Olaf Scholz "emphasized that any further Russian annexation steps would not go unanswered and would not be recognized under any circumstances," during a call with the Russian president. Scholz and Putin agreed to remain in contact. https://www.reuters.com/world/europe/germanys-scholz-russias-putin-discuss-ukraine-phone-call-2022-09-13/

It is not promising, although the only thing we have in the end. The prospects for peace in Ukraine are "minimal" at present, the United Nations chief lamented Wednesday after a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin. https://news.abs-cbn.com/overseas/09/15/22/chance-for-peace-minimal-un-chief-says-after-putin-call

***
What happens to the #EU? Like here with @presidentaz.
"We value our partnership. And this partnership will consistently grow and deepen over time," @vonderleyen told the Azerbajan president.
Europe is on oil. All oil - no strings attached, except for one: not Russian. #HR? #War?

Did you ask him where Khashoggi’s body is ? Or why he tortured my sister and put my family on a travel ban? Or why Salma Shehab was sentenced to 34 years for tweeting? Or why Abdul Sadhan has been forcibly disappeared for years after MBS infiltrated Twitter with spies ? “Reforms” (https://twitter.com/CharlesMichel/status/1569726781594238976 #SaudiArabia is profoundly transforming. The EU is also undergoing key transitions. We need to work together. With Crown Prince Mohammed bin Salman we engaged frankly on all aspects of our relationship.)

***
How the arms industry scams taxpayers

If enacted, the US Senate's sum would push spending on the military to at least $850bn annually, far more - adjusted for inflation - than at the height of the Korean or Vietnam wars or the peak years of the Cold War.
https://quincyinst.org/2022/09/12/spending-unlimited/

***
France's Dassault & Germany's Airbus might be close to resolving their differences about workshare on the Next Generation Fighter #NGF, the fighter at the heart of the Franco-German-Spanish #FCAS - but disagreements seem to have delayed proces with years. https://breakingdefense.com/2022/09/mired-in-politics-franco-german-next-gen-fighter-likely-headed-for-the-2050s/

***
A Vienna court found an Austrian arms lobbyist guilty of money #laundering related to European defence giant #EADS, now #Airbus.

Alfons Mensdorff-Pouilly received a prison sentence & was ordered to pay €50,000, deemed to have been "ill-gotten gains"
https://www.thelocal.at/20220913/austrian-arms-lobbyist-convicted-of-money-laundering/

***
Groups are calling for the investigation into the alledged “execution of civilians” and indiscriminate air strikes over suspicion of smuggling across the border with Libya, made possible by intelligence provided by the #French army to #Egypt six years ago. https://www.middleeasteye.net/news/france-egypt-libya-border-operations-crimes-against-humanity-sued

September 13

***
Voorbeeld van het fenomeen van een draaideur militair in dit reclame interview. "Hoge militairen en ambtenaren die bijna met pensioen gaan, zijn veelgevraagd door wapenbedrijven," las ik vorige week op de website van @Ctwnl https://stopwapenhandel.org/oorlogskabaal/

Retweet @marineschepen: Samenwerken in een gevecht 2.0. Interview met Paul Rouffaer van Thales over de ultieme samenwerking tussen mensen, sensoren, wapens, schepen, vliegtuigen, voertuigen, etc. Met andere woorden, over 'collaborative combat'. Meer in dit gesponsorde artikel: https://marineschepen.nl/dossiers/Collaborative-Combat.html

***
The year 2022 is shaping up to be a record-breaking one for Israeli defense exports. Yet, there is no public information on which countries are buying Israeli products, and what exactly they are purchasing. https://www.timesofisrael.com/israel-eases-restrictions-on-defense-exports-but-refuses-to-disclose-its-customers/

***
Different positions on delivering battle tanks to Ukraine by Germany: new build; from army stocks; aranging deliverances of Sovjet based models from former Warshaw pact EU/NATO-members.

And as often with a note to the past history of the German whermacht. https://www.dw.com/en/ukraines-advances-heighten-calls-for-german-tanks/a-63096241

Germany could loosen arms export rules, still hesitant on tanks for Ukraine. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/germany-could-loosen-arms-export-rules-still-hesitant-on-tanks-for-ukraine-2/

September 12

***
Ukrainian President Volodymyr Zelensky will address US defence contractors later this month when he headlines the annual Future Force Capabilities Conference and Exhibition hosted by the National Defense Industrial Association #NDIA. https://thehill.com/policy/defense/3636685-zelensky-to-headline-us-defense-industry-conference/

***
German Minister of Defence Lambrecht spoke out in favor of more joint arms-development projects with EU partners, but stressed that Berlin must be willing to drop its veto right when it comes to selling those weapons to third countries. https://www.politico.eu/article/eu-security-being-defended-in-ukraine-germanys-lambrecht-vows-continued-support-for-kyiv/ #Watering_down

***
According to the latest report on arms exports from the Ministry of the Armed Forces, French arms exports approached 12 billion euros in 2021. The 2022 financial year promises to be record, with more than 20 billion euros.

Retweet @ElluinA:
Exclusif - Les ventes d’armes françaises ont atteint 11,7 milliards d'euros en 2021 https://challenges.fr/entreprise/defense/exclusif-les-ventes-darmes-francaises-ont-atteint-117-milliards-deuros-en-2021_827438 via @Challenges

***
The supply of weapons to Ukraine to defend against an aggressive invasion (condemned based on art 51 of the UN charter) may not lead to a soft German arms export regulation. Because this is an exception, while sales of weapons to brutal regimes (Saudi Arabia, Turkey) is the norm.

Retweet @AktionAufschrei: Aufschrei-Sprecherin Christine Hoffmann in der Frankfurter Rundschau zu den Waffenlieferungen in die Ukraine und zum geplanten Rüstungsexportkontrollgesetz: https://fr.de/politik/wie-kann-der-waffenhandel-trotz-des-kriegs-begrenzt-werden-91777307.html

***
Dutch Damen has given more details about the ships it is building for the Pakistan Navy, which are derived from the company's OPV 2600 design.

Report in Romanian Adevarul https://adevarul.ro/stiri-locale/galati/damen-galati-construieste-nave-de-lupta-pentru-2204207.html

***
In 2022 Bundesland Lower Saxony topped the #German list for approved arms exports. The total of the approvals as of August 4 was almost € 2.07 bn, as can be seen from the federal government's response to a parliamentary question by Linke MP Sevim Dagdelen.https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article240976255/Ruestungsexporte-ueber-2-07-Milliarden-Euro-aus-Niedersachsen.html

***
Indonesian naval vessels are used to smuggle rare animals.

The Kri Teluk Lada is Indonesian build,
the Kri Teluk Parigi is delivered by Germany.
(Tempo is a major Indonesian magazine.)

September 11

***

Twitter trackers jeopardize military aircraft, wrote a marine corps sergeant in USNI Proceedings (Sept 2022 https://usni.org/magazines/proceedings/2022/september/twitter-trackers-jeopardize-military-aircraf). His plea for stricter rules on the availability of flight info is understandle from a military viewpoint, not from an angle of transparency.

Here an example of such information taken 14.45 today: a Lockheed produced Saudi military C-130 Hercules transport plane in Jemen.

September 10

***
Egypt appears close to finalising a $3bn deal with Italy for 24 EFA Typhoon fighter jets, its 1st order for this model of aircraft. The deal is the latest in a series of fighter acquisitions Cairo has made from several countries over the past eight years. https://www.middleeasteye.net/news/egypt-has-spent-big-diversifying-its-air-force-what-end

***
Signs that the US is looking to deepen security cooperation with Saudi Arabia are likely to spark pushback from rights groups, & some members of Congress. President Joe Biden pledge to make the kingdom a pariah over human rights abuses seems to evaporate. https://www.middleeasteye.net/news/us-plans-open-new-military-testing-facility-saudi-arabia-report

***
Charles held 95 meetings with 8 repressive monarchies in the Middle East since the Arab Spring protests of 2011 threatened their power. The now King played a key role in promoting £14.5-billion worth of UK arms exports to these regimes in the last decade: https://declassifieduk.org/charles-of-arabia-how-britains-next-king-bolsters-autocratic-gulf-regimes-2/

According to a 300-page book titledCharles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams, published in 2018, Charles allegedly told UK ministers that he no longer wants to use his Gulf connections to sell arms on behalf of British companies in the Middle East. https://www.aljazeera.com/news/2022/9/9/king-charles-iii-what-are-his-views-on-the-middle-east

In March 2013, Charles visited Saudi, Qatar, Oman and Jordan. The top theme for the Saudi leg was “military links” according to #CAAT which claims the government sent Charles to help close a multibillion-£ sale of EFA Typhoon jets by BAE Systems. https://www.zawya.com/en/economy/gcc/king-charles-iii-key-to-british-political-and-business-ties-with-gcc-states-qcsf9y74

***
A #US-led meeting of armaments directors from around the world will take place in #Brussels on Sep 28, the Pentagon’s acquisitions chief said Friday. Agenda can be summarised with the question: How to ramp up production of #weapons & military technology?

https://www.defensenews.com/pentagon/2022/09/09/heres-what-global-weapons-chiefs-will-discuss-this-month-in-brussels/

September 9

***
Storm in a china cup. Lockheed Martin is working with the US Department of Defense (DoD) to lift a delivery pause of F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) combat aircraft following the recent discovery of material from China. https://www.politico.com/news/2022/09/07/pentagon-suspends-f-35-deliveries-china-00055202

***
When you can't kill the message, kill the mesenger. former South African president Jacob #Zuma initiated a private prosecution against #journalist Karyn Maughan. Reporting on the bribe scandal he and #Thales are involved in. #Hengelo? https://theconversation.com/south-africas-jacob-zuma-is-taking-a-top-reporter-to-court-the-verdict-could-affect-journalists-rights-190276

***
#Airbus to provide #satellite communications for Armed Forces of #Czech Republic and the #Netherlands for a 15 year period. The privatisation of military services. https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-09-airbus-to-provide-satellite-communications-for-armed-forces-of

***
The Prometheus 2 satellites, which have been designed by Airbus and In-Space Missions will be launched from Newquay, Cornwall, later this year. The so-called cubesats are owned by the Defence Science and Technology Laboratory #Dstl on behalf of the UK MoD. https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-09-uk-built-prometheus-2-imaging-and-monitoring-cubesats-on-track-for

***
Bayraktar TB2: UAE in talks to buy large number of the notorious armed drones from Turkey

Sources tell MEE that an order of 120 TB2s is being discussed in the latest example of growing ties between the regional competitors.

https://www.middleeasteye.net/news/bayraktar-tb2-uae-turkey-talks-buy-large-number-drones

***
With Ukraine dependent on Western military aid following Russia's invasion and Moscow burning through stocks and under sanctions, both sides fear exhausting their shells, bombs and missiles, experts say. https://www.voanews.com/a/both-sides-in-ukraine-war-face-ammunition-squeeze/6737693.html

The cynical but simple mathematics of war explained.

***
History of Israeli arms exports and its past and present customers – such as Uganda or Myanmar, for example – does not inspire any great faith advertised surplus weapons will arrive end up in deserving hands. https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-04/ty-article/.premium/any-buyers-israeli-army-looking-to-sell-leftover-weapons/00000182-f886-d310-ade7-fbcf38d60000

September 8

***
Spanish & German missile manufacturers are leading an effort to develop a new hypersonic defense interceptor as part of the European Defence Fund’s #EDF initial batch of sponsored projects. https://asiatimes.com/2022/09/europe-scrambling-under-russias-hypersonic-threat/

When will arms control on the issue of hypersonic weapons start?

***
The US State Department has approved the potential sale of F-16 aircraft sustainment and related equipment to Pakistan in a deal valued at up to $450 million, the Pentagon said. https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/pakistan-f-16-case-sustainment

***
United Kingdom based Thales UK Limited has secured contract from Ministry of Defence for 703264452 (https://app.stotles.com/records/565a44b8-ba67-4f24-baeb-e8f9947b3f6f/703264452-develop-concepts-of-operation-for-autonomous-underwater-vehicles) Develop Concepts of Operation for Autonomous Underwater Vehicles. The value of the contract is worth £272,370.

***
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) and Airbus signed a memorandum of understanding (MoU) to explore cooperation in the production of aerostructure components. https://bisnis.tempo.co/read/1631658/pt-dirgantara-indonesia-dan-airbus-teken-nota-kesepahaman-produksi-komponen-aerostruktur

***
Melrose to spin off auto business in #GKN break-up. Melrose will retain ownership of GKN Aerospace, a leading “tier one” supplier of airframe structures and engine components for aerospace and defence companies including Airbus and Rolls-Royce. #Fokker https://www.ft.com/content/53884518-0781-4a4e-b5b7-425182e2b64c

***
THE secretive nature of defence procurements appears to have provided the perfect cover 4 financial mismanagement & #corruption. As a country in a relatively peaceful region, #Malaysia has generally not prioritised defence spending but stepped in the trap. https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-secrecy-and-complexity-defence-procurements-provide-perfect-cover-corruption

***
#Damen spokesperson said that the #Pakistan Navy signed the contract for 2 more OPVs after witnessing the satisfactory performance of the first two. OPVs are equipped with electronic warfare, anti-ship, anti-air weapons/sensors and self-protection systems. https://propakistani.pk/2022/09/05/details-about-pakistan-navys-new-vessels-revealed-by-dutch-company/

Last week it was reported the Netherlands sold 3 underwater #drones to Pakistan's neighbour #India for anti-submarine warfare #ASW. The deal was smaller, valued € 7.784.565. But the Dutch have always been very good in selling both parties in a conflict https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/25/kamerbrief-inzake-afgifte-vergunning-voor-export-militair-materieel-naar-india

***
Defending values and norms? A UK minister’s husband is facing scrutiny after £24 million of government contracts were awarded to a company where he is a non-exec director. Between October 2019 and May 2020 the MoD gave the IT company 17 contracts. https://www.thesun.co.uk/news/19706682/minister-husband-probed-government-contracts/

***
Altijd wat met die JSF. Het Pentagon heeft de leveringen van F35-gevechtsvliegtuigen van Lockheed Martin opgeschort nadat het ontdekte dat een legering die wordt gebruikt in magneten voor pompen op de straaljager, in China wordt gemaakt. https://fd.nl/bedrijfsleven/1450928/pentagon-schort-levering-f35-gevechtsvliegtuigen-op-wegens-chinese-legering

F-35 deliveries suspended after finding Chinese alloys in magnets

It is unclear when F-35s with magnets made from the new alloy will begin rolling off the production line, and if the Chinese alloy is found to violate defense acquisition regulations. https://breakingdefense.com/2022/09/f-35-deliveries-suspended-after-finding-chinese-alloys-in-magnets/

September 7

***
Uniform, Bribe, Flight. The former US Navy contractor nicknamed "Fat Leonard," who orchestrated one of the biggest scandals in Navy history, has cut off his ankle monitor and skipped town less than three weeks ahead of his sentencing. https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/fat-leonard-flees-house-arrest-us-marshals-services-questions

You can also bring it in this way, sensational, but not untrue: Manhunt on escaped bloke who ‘bribed US Navy officers with sex parties and booze’. https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/manhunt-escaped-bloke-who-bribed-27935458
However #bribery is a common feature in the military business. See @ArmsTradeCT #fatleonard

***

Volgens berekeningen kost de oorlog de werknemers met lage en middeninkomens gemiddeld een maandsalaris per jaar (...) Het is de vraag hoe lang mensen dat bereid zijn te accepteren.

Opening toespraak 5 september 2022, 27e #vredesactie op het Museumplein. https://www.stopdeoorlogamsterdam.nl/oorlog-kost-werknemers-maandsalaris.html

Dit zei Saar Boerlage in de Telegraaf (25 aug 2022) over de bijeenkomsten op het Museumplein: "We moedigen elkaar aan, maar wij zullen de vrede niet tot stand brengen. Dat doet een wapenzending trouwens ook niet. Het doel is op de hoogte blijven. We houden elkaar bij de les."

***
When will justice be done?

Zuma and Thales (the military company defending Europe's freedoms and values, based near you https://www.thalesgroup.com/en/global/group/about-us/thales-worldwide) are facing charges of racketeering, corruption, money laundering and fraud charges relating to the arms deal. https://www.businesslive.co.za/bd/national/2022-09-06-jacob-zuma-pursues-private-prosecution-of-billy-downer/

***
If the US sells Norwegian defense equipment to Saudi Arabia or the Emirates, and the Norwegian equipment is used to kill children in Yemen – is that really our problem?
https://norway.postsen.com/local/amp/43133
This failing national arms control is an issue not limited to Norway.

***
“Once chips have left the factory, it’s very hard to know for sure where they end up,” said Diederik Cops, @Vredesinstituut.

While supply-side restrictions on microchips may have throttled Russia’s firepower, it may soon find a way to overcome this hurdle. https://eurasiantimes.com/out-of-missiles-russia-is-left-with-limited-stock-of-hypersonic-weapons/

September 6

***
Arms smuggling from the Ukraine, a summary of the control mechanism and danger of arms falling in the wrong hands. Audio in German. From 13:06 #NDR German Norddeutscher Rundfunk. https://www.ndr.de/nachrichten/info/Waffenschmuggel-in-der-Ukraine-Tag-192-194,audio1205474.html

***
Microchips seems to get Moscow in the end. 6 Months into its invasion of #Ukraine, Russia is being throttled by a severe tech deficit inflicted by sanctions. Moscow's soldiers are now increasingly relying on ancient stocks of primitive Soviet-era munitions

https://www.politico.eu/article/the-chips-are-down-russia-hunts-western-parts-to-run-its-war-machines/

***
Russian MoD is in the process of purchasing millions of rockets and artillery shells from North Korea for its ongoing fight in Ukraine.

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/06/russia-buying-millions-rockets-shells-north-korea-us-intelligence-ukraine

And now Biden called with Xi to ask the last to use his influence in Pyongyang? Oh not possible, relations deteriorated.

Reaction with the speed of Kim on Sept 21.

North Korea denies sending arms to Russia amid Ukraine war

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/north-korea-denies-sending-arms-to-russia-amid-ukraine-war/articleshow/94362123.cms

***
Sports and the arms industry.
The connection is closer than you may think. With the the Rugby World Cup and the Olympic Games coming, France is making progress in the fight against drones. https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/la-lutte-antidrone-change-dechelle-1785795

***
Indian military magazine has an handy overview of Volkel air base from WWII until today. One obvious weapon is missing in the article. Guess what. https://www.vayuaerospace.in/Issue/202208021617347689.pdf

***
Rolls-Royce will deliver mtu engines for German F126 frigates build by Dutch Damen. https://www.damen.com/insights-center/news/rolls-royce-will-supply-mtu-naval-gensets-for-f126

They will be energy efficient! Does this mean they will use 2,000,000 liters of diesel a year? Or is it closer to 3 million liters?

***
NATO spending hike to be able to withstand Russia? If you tell this over & over people start to believe it, but that doesn't make it true. Find Russia in this graph. Andreas Geldner, Stuttgarter Nachrichten, Zwiespältiger Blick auf Rüstungsbranche 060922 https://www.axios.com/2022/04/25/countries-highest-military-spending-us-china

September 5

***
I will actively support South Korea's arms exports on a parliamentary level," National Assembly Speaker Kim Jin-pyo said. "If there are laws and regulations that are hurdles ... we can revise them and provide necessary budget at the right time." https://en.yna.co.kr/view/AEN20220829006900315

***
Het is een cynisch iets, nauwelijks een lichtpuntje, laten we hopen de kiem van meer. Uiteindelijk stopt een oorlog door diplomatie, wapenstilstanden, kleine afspraken, een ruil, etc.

Retweet @ChiemBalduk: Zo werken de Russen en Oekraïners samen om omgekomen militairen een waardig afscheid te kunnen geven: https://nos.nl/l/2443234

***
Dutch Minister of FA answered: NL stops exports military, dual-use & "other tech which may be used to strengthen Russia technological or military or develop the defence or security sector. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D33991

How/when Dutch techology found by RUSI was delivered is not asked.

***
#ENAAT Newsletter. Enjoy the reading!

Main news items:
•Updates on #EDF
•EU support & funding for joint procurements

In short:
•updates on EU Peace Facility
•UK ‘winning’ the Ukrainian military market?
•Massive increase of military spending in EU-mem.
http://enaat.org/wp-content/uploads/2018/03/ENAAT-NBB-2022-3_02.09.2022.pdf

***
O what fun it is to play winter football in #Qatar on fresh graveyards paved by bribes. #WC2022
In the meantime: from fighter jets to counter-UAV tech, Qatar prepares World Cup security.
Not sports, but weapon industry is winning.
Workers are loosing.
https://breakingdefense.com/2022/09/from-fighter-jets-to-counter-uav-tech-qatar-prepares-world-cup-security/

Swiss arms exports increased more than 40% to $524m from $162m in the Jan_Jun 2022. Sales of air defense systems According to the Swiss economy ministry, a deal has been reached with Qatar. Switzerland’s defense system for the World Cup. https://worldakkam.com/credit-suisse-expands-operations-in-qatar-establishes-new-technology-hub-doha-news/910538/

***
The supply chain appears to be solid for now – but offensives may expose weaknesses/bottlenecks that could be critical to #Ukraine’s future military successes. The followers of Saint Javelin will need to continue their worship at factories across the West. https://www.telegraph.co.uk/business/2022/09/04/how-west-racing-stop-ukraines-guns-falling-silent/

***
Ukraine has launched a bid for its army to be a "guinea pig" for cutting-edge Australian military technology, as it seeks a battlefield advantage over Russian forces. Ukraine's bid for light armoured vehicles, 'Hawkeis' made in Thales' facility in Bendigo. https://www.theage.com.au/politics/federal/ukraine-s-pitch-to-australia-use-our-army-as-your-guinea-pig-20220904-p5bf7l.html

***
France certifies Airbus Aliaca 'mini-drone' for use by Navy vessels. https://dronedj.com/2022/09/02/airbus-drone-french-navy/

***
#Airbus Defence and Space signed a contract (announced march 25) with Avio Aero on Thursday for the supply of 120 Catalyst 1300-ED1 engines, which will power the 60 MALE drones of the #Eurodrone programme, under German prime contractor. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-equipe-officiellement-l-eurodrone-d-un-moteur-italo-americain-929105.html

***
Despite calls from France to “buy European,” the F-35 has beat out homegrown candidates in the most recent fighter jet competitions, including the Dassault Rafale, Saab’s JAS 39 Gripen, and the Eurofighter developed by Airbus, BAE Systems and Leonardo. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/09/04/how-the-f-35-swept-europe-and-the-competition-it-could-soon-face/

***
Need to Get a Suicide Drone From Tel Aviv to Paris? #Israel Wants to Help

On the ebb and flow of the rules governing the export of Israeli military technologies and knowhow reveal dramatic shifts in the shady world of arms sales.

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-04/ty-article/.premium/need-to-get-a-suicide-drone-from-tel-aviv-to-paris-israel-wants-to-help/

***
While Beijing today is the third largest arms provider in the world, between 2011 and 2015, 71 percent of Chinese arms exports were to Pakistan, Myanmar, and Bangladesh – states proximate to both India and China. https://www.thedailystar.net/op-ed/the-growing-strategic-importance-bangladesh-china-1393957

September 4

***
Holland en de maanmissie. Assemblage European Space Module #Noordwijk. Machinefabriek West-End #Lisse, ingenieursbureau Pentacon Engineering #Haarlem, Microtechniek Special Products #Beverwijk leverden technologie & Airbus #Leiden #Oegstgeest zonnepanelen. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220903_62705579

***
With global military expenditure reaching yet record highs in 2021 "it is increasingly clear that the military industrial complex is once more moving into the position of what Dwight Eisenhower termed ‘unwarranted influence’."
https://www.redpepper.org.uk/the-war-racket/

Addition: Illustration of the above:

@GKNAero Congratulations @trussliz for being chosen to be the next PM of the UK! https://twitter.com/GKNAero/status/1566773860778889218
Looking forward to the UK Government's continued support for the essential aerospace industry! #MIC

Addition: #MIC Of zie deze als illustratie voor Nederland: @DefensieMin Gesproken met Eurocommissaris @ThierryBreton Nederland steunt zijn initiatieven om de ?￰゚ヌᄎdefensiesamenwerking te versterken. https://twitter.com/DefensieMin/status/1566754532201299969

September 3

***
A long list headed by an F-16 (93-0658) fighter jet.

Since 2015, under the pretext of fighting the Kurdistan Workers’ Party (PKK), Turkey’s attacks on the Kurdistan Region of Iraq resulted in the death of 110 civilians and the injury of 186. https://dckurd.org/2022/08/31/casualties-in-turkish-attacks/

***
Why go to so much trouble denying the obvious?

“ #Saudi Arabia has been a key customer for FN #Herstal for several years. FN Herstal's turnover for the Saudi market is estimated, depending on the year, at 20% to 50% of the company's total turnover,” Elio Di Rupo said.

Retweet @ATTExpertGroup: Belgian weapons to Saudi Arabia: export at all costs (part 1/2) Risks of humanitarian and human rights law violations be damned! Leaked documents tell a sorry cynical tale of arms export policy and decision-making in the Walloon region of Belgium. https://medor.coop/nos-coups/nos-armes-et-larabie-saoudite/armes-belges-vers-larabie-saoudite-exporter-coute-que-coute-guerre-yemen-wallonie-industrie-emploi-fn-herstal/

***
10 Highest Pentagon Contract Awards for August 2022 alone (in $ x million)

Lockheed 7,631
CACI NSS 5,713
Boeing 5,021
John Hopkins Uni. 4,396
L3 3,000
Boeing 2,215
Fed. Express Team 1,631
Lumen Tech 1,500
Patriot Team 1,448
Rolls Royce 1,014

Total 33,567
https://news.clearancejobs.com/2022/09/01/10-highest-dod-contract-awards-in-august-2022/

***
From 2016–2020 Israel accounted for 69% of Azerbaijan’s major arms imports — a number that represents 17% of Israeli arms exports for that same period. Israeli arms currently used by Baku are loitering munitions used during the 2020 Nagorno-Karabakh war. https://breakingdefense.com/2022/08/israel-may-be-looking-to-strengthen-ties-to-azerbaijan-as-an-iran-counter/

***
Tactics Report: UK should impose total arms Embargo on UAE, KSA. https://tacticsinstitute.com/reports/tactics-report-uk-should-impose-total-arms-embargo-on-uae-ksa/

Report: https://tacticsinstitute.com/wp-content/uploads/2022/09/UK-Arms-Sales-to-the-Gulf-report.pdf

And there is not reason to limit this call to the UK. Other states may do the same!

***
Please not after all the previous havoc.

A decade after it was declared a supermarket for illegal arms traffickers, Libya once again has become a source of illegal weapons flowing into conflicts across the Sahel and neighboring coastal states.
https://adf-magazine.com/2022/08/libyan-cease-fire-could-renew-arms-trafficking-across-borders/

***
#UK Department of Int. Trade #DIT has been accused of using "delaying tactics" after twice telling Middle East Eye it needs more time to decide whether releasing information about British weapons sales to #Saudi Arabia is in the public interest. #FOI https://www.middleeasteye.net/news/uk-saudi-arabia-arms-sales-government-accused-delay-tactics

September 2

***
Police clash with "Disarm #Rheinmetall" protestors outside arms factory of Krauss-Maffei-Wegmann. #KMW is the competitor of Rheinmetall at the arms bazaar. Both are called "profiteers of human suffering."
#Germany is the 5th arms exporter in the world.
https://www.dw.com/en/germany-police-clash-with-protestors-outside-arms-factory/a-62999853

***
The chief of staff of #Iran's armed forces, Maj-Gen Mohammad Baqeri, has offered to engage in "joint programmes" with #Pakistan on military aircraft, including both drones and manned planes, the official IRNA news agency reported on 1 September.

***
Who is jamming and spoofing GPS-data in the East Mediterranean region? Haaretz comes to the conclusion Israel must be one of the countries involved. It is part of counter-droneattack operations. https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-08-31/ty-article/massive-gps-jamming-observed-around-israel-are-anti-drone-weapons-to-blame/00000182-ea9d-dcde-a9d6-eeff04eb0000

***
Russia-Ukraine war: Algeria could face weapons crisis due to conflict, say analysts.

Importers of Russian arms are facing increased risks of supply shortages, with Russian manufacturers racing to meet the needs of their own country's military.
https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-war-algeria-weapons-crisis

September 1

***
War is one of the most profitable businesses; Conni Lenert and Nina Kemper from the alliance Rheinmetall Disarm („Rheinmetall entwaffnen“) on arms exports and hope for peace. https://taz.de/Rheinmetall-entwaffnen-ueber-Abruestung/!5878538/

***
Waar ken ik dat bedrijf - De Haas in Maassluis - ook al weer van? Hier. Ik had het genoemd in een artikel over hoe de #oliewinning in #Nigeria beschermd wordt met Nederlandse (militaire) leveringen: https://stopwapenhandel.org/dutch-maritime-support-for-oil-industry-in-niger-delta/

@NIDVnews @Defensie_DMO en 9 bedrijven uit de sector in dialoog op de 15de Regiodag bij De Haas Maassluis. Dank aan de gastheer en Defensie voor het mee mogelijk maken van transparante en concrete gesprekken

***
Germany has in 2022 (so far) exported arms worth almost € 5.1 billion. This is an increase of almost 76 percent compared to 2021, when the black-red federal government approved € 2.9 billion in arms exports by the end of August. (Large deals ended 2021.) https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexporte-rekordwert-eu-nato-ukraine-krieg-101.html

***
Peace activists to protest against arms trade event in Liverpool
CAMPAIGNERS are taking to the streets of Liverpool on Saturday in protest at a forthcoming “electronic warfare” arms fair, which opponents have dubbed a gathering of “merchants of death.”
https://morningstaronline.co.uk/article/b/peace-activists-to-protest-against-arms-trade-event-in-liverpool

***
1/2 US "deeply concerned" about continuing hostility between rival leaders in Libya, as militias continue to manoeuvre for political/military gains & the continued flow of weapons & other military equipment into the country in violation of UN arms embargo. https://dailynewsegypt.com/2022/09/01/us-warns-libyan-leaders-and-foreign-forces-of-un-sanctions/

It's easy to find out who those villains are because of the research of the officially established panel of experts. So go through the report and directly address grievances to those reported e.g. in Table 3: Jordan, Russia, Syria, Turkey, UAE, (Ukraine) https://www.ecoi.net/en/file/local/2074509/N2233441.pdf

***
Airbus OneWeb Satellites (AOS), the joint-venture between constellation operator OneWeb and Airbus Defence & Space, have contracted with Astra Space to use and integrate Astra's spacecraft engines into its Arrow small satellite portfolio. https://advanced-television.com/2022/08/31/oneweb-to-buy-astra-space-engines/

***
As of August 2022 #EXIM was monitoring the end use of a single transaction that it had continued to finance in fiscal year 2020. Two satellites for the government of Mexico. Mexico was in compliance with EXIM policy not to use them military. https://www.gao.gov/products/gao-22-106090

But : The spacecraft (Morelos III (originally MEXSAT 2) is designed to provide L-band services to mobile 3G+ users AND armed forces via a deployable 22m Herschelian antenna dish with RF transceivers, wiki documents. https://en.wikipedia.org/wiki/Morelos_Satellite_System

***
Slovakia, Finland ink deal for 76 Patria combat vehicles, part of Slovak's NATO modernisation. “we firmly believe that the Russian aggression to Ukraine has made it more and more important” to invest in defense MoD Nad said. https://www.defensenews.com/global/europe/2022/08/31/slovakia-finland-ink-production-deal-for-76-patria-combat-vehicles

The war shows a strong Russia?