maandag 29 november 2010

wikileaks: Een kijkje in de Amerikaanse atoomkeuken

VS-ambassade in Berlijn,

kernwapens in Nederland, Duitsland en België


De AMEMBASSYBERLIN rapporteert op 12 november 2009 dat:

TACTICAL NUCLEAR WEAPONS

¶8. (C) In response to Gordon's [ASSISTANT SECRETARY FOR EUROPEAN AND EURASIAN AFFAIRS, U.S. DEPARTMENT OF STATE] question about how the government planned to take forward the commitment in the coalition agreement to seek the removal of all remaining nuclear weapons from Germany, [National Security Advisor to the German Chancellor] Heusgen distanced the Chancellery from the proposal, claiming that this had been forced upon them by [German foreign minister] FM Westerwelle. Heusgen said that from his perspective, it made no sense to unilaterally withdraw "the 20" tactical nuclear weapons still in Germany while Russia maintains "thousands" of them. It would only be worth it if both sides drew down. Gordon noted that it was important to think through all the potential consequences of the German proposal before going forward. For example, a withdrawal of nuclear weapons from Germany and perhaps from Belgium and the Netherlands could make it very difficult politically for Turkey to maintain its own stockpile, even though it was still convinced of the need to do so.

Het bericht geeft vooral een kijkje in de Amerikaans (en Duitse) atoomkeuken. Maar ook wordt verwezen naar de atoomwapens op ons grondgebied in verslag van een gesprek tussen de Duitse regering en een Amerikaanse ambassadeur. Officieel is het nog steeds niet dat die wapens in Nederland liggen. Het wordt tijd dat het wel officieel erkend wordt. Want we weten het officieus immers al lang.


Bron van wikileaks:
09PARIS1254


2009-09-16 07:07
SECRET//NOFORN
Embassy Paris

Reference ID Date Classification Origin
09PARIS1254
2009-09-16 07:07
SECRET//NOFORN
Embassy Paris


TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 7146
INFO RUEHZL/EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE PRIORITY
RUEHBUL/AMEMBASSY KABUL PRIORITY 0881
RHEHNSC/WHITE HOUSE NSC WASHINGTON DC PRIORITY

S E C R E T SECTION 01 OF 04 PARIS 001254

zaterdag 20 november 2010

Feestgangers gevraagd op Amerikaans marineschip

Lijst genodigden receptie aan boord van Mount Whitney

Bedrijfsleven, locaal bestuur, politiek en militaire inlichtingendienst bijeen in de haven van Amsterdam. Dat wilde de Amerikaanse marine. Martinbroek.nl legde via de Amerikaanse Wet Openbaarheid van Bestuur de hand op een lijst met genodigden aan boord van de het commandoschip, de Mount Whitney. Een schip dat vol zit met inlichtingen- en communicatie apparatuur. Van 24 tot 28 augustus - een week na Sail - lag het aan de Oostelijke Handelskade waar een week ervoor nog het Russische opleidingsschip de Mir lag.

Er is geen kanon, er zijn geen torpedo’s en geen raketten, aan boord staat alleen wat lichtgeschut en een wapen tegen inkomende raketten. Het schip moet het daar niet van hebben. Wel van zijn communicatie- en commandotechniek. Een “varend top inlichtingen centrum” noemde VVD-kamerlid Blauw het commando- en vlaggenschip van de Amerikaanse zesde vloot in 1995 al. De zesde vloot is een van de belangrijkste Amerikaanse marine eenheden die de zeeën en oceanen controleren. Die vloot is gewoonlijk gestationeerd in de Middellandse Zee en verantwoordelijk voor operaties bij de Hoorn van Afrika, Irak en Afghanistan.

Als de grijze kolos in Amsterdam ligt, staat op het dek een grote feesttent. In een verslag van het bezoek achteraf op een Amerikaanse militaire website wordt gesproken over de zeventig gedistingeerde gasten die aan boord kwamen. Met behulp van de Amerikaanse Wet Openbaarheid van Bestuur (FOIA) achterhalen ik met welke Nederlanders de Amerikanen op de borrel nodigden aan boord van hun drijvende militaire basis. Na twee maanden wachten wordt door de Amerikaanse marine gemeld dat een lijst van bezoekers niet bestaat. Wel kan men een lijst met 200 genodigden vinden. Dat zijn dertien pagina’s met personen uit de politiek, bedrijfsleven, krijgsmacht, politie, bestuur, diplomatie en Openbaar Ministerie. Geen lijstje zonder cliché en dus staat ook de vertegenwoordiger van coca-cola in Nederland er op.

Er zijn weinig verrassingen. Of het zou moeten zijn dat de MIVD wel met twee personen op de lijst staat (de directeur gen. Cobelens en zijn plaatsvervanger gen. In het Veld) maar de AIVD helemaal niet. Ook valt op dat Heineken en Philips wel, maar de belangrijke militaire bedrijven in Nederland, zoals Damen, Thales Nederland en Stork niet zijn uitgenodigd.

De genodigden zijn vooral mannen met veel gouden strepen, balken en sterren. Tussen al de uniformen – ook van politie – valt op dat er nogal wat personen uit de wereld van de bestrijding van de zware criminaliteit en terrorisme genoemd worden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en Europol worden uitgenodigd. Ook vijf officieren van justitie staan tussen de genodigden: de plaatsvervangend hoofdofficier van het landelijk parket Bos, hoofdofficier voor terrorisme bestrijding Ferdinandusse, hoofdofficier drugsgerelateerde misdaad Rip, de officier voor hightech criminaliteit Van Zwieten en Ronald Steen openbaar aanklager “voor undercover en inlichtingen onderzoeken,” stelt de lijst. Een spannende baan.

Steen is een van de twee officieren van het landelijk parket die belast is met het onderhouden van contacten met de inlichtingen en veiligheidsdiensten MIVD en AIVD. Het was een uitgelezen kans om de voortgang van de samenwerking met de Drugs Enforcement Agency (DEA) te bespreken. Nederland kreeg al eens complimenten voor de goede samenwerking op dit vlak. Maar het doorspreken van de gang van zaken of het informeel doornemen van nieuwe wensen tijdens een receptie kan geen kwaad. Die hele batterij magistraten is niet voor niets uitgenodigd. Maar het feest zou niet doorgaan. Volgens persvoorlichter Wim de Bruin van het Landelijk Parket is er geen een van hen op de uitnodiging ingegaan.

De dekken van het schip de Mount Whitney staan vol met apparatuur voor het verzamelen van inlichtingen en het geven van leiding aan complexe operaties op land, zee en in de lucht. Even stonden daar 70 gasten uit lokaal bestuur, krijgsmacht, politiek en bedrijfsleven tussen. Inmiddels vaart het schip weer in Middellandse Zee in het eigen operatiegebied.

Met dank aan Kees Kalkman

Al eerder schreef ik over het bezoek

woensdag 3 november 2010

Zes uur vechten in Uruzgan

Afgelopen weekend zette wikileaks 400.000 documenten over Irak op het internet. Zelf ben ik in een eerdere lading gedoken: de Afghanistan Diaries. Uit heb ik ze nog lang niet. Wel weet ik wat en waar te zoeken. Dat kon pas nadat ik mijn weg leerde kennen, door wat uitgeprint 14 meter archief, zou zijn.


Zo’n stapel kan je op meerdere manieren te lijf. Je kan zoeken naar wat je al weet en dan waarschijnlijk in groter detail iets onderbouwen. Je kan ook zoeken naar alles dat van belang zou kunnen zijn. Zo zocht ik naar alles wat met Nederland en Uruzgan te maken heeft. De uitkomst is teveel voor een blog en met de analyse ervan ben ik nog niet klaar.


Hieronder een van de berichten. Ik heb het wel herschreven, want door alle afkortingen en vakjargon zijn de gelekte stukken eigenlijk nauwelijks leesbaar. (Het orgineel hier of hier.)  


TF Uruzgan vecht in de buurt van Agar


Op 1 oktober om 12.35 meldde TF Uruzgan (de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-operatie in Afghanistan) dat 12 opstandelingen bewapend met granaatwerpers zich verplaatsten naar een qala, een ommuurde woning, 12,4km zuidwestelijk van basis Deh Rahwod en 0,7 km noordooostelijk van Agar in het district Deh Rahwod, Uruzgan. De Predator (een onbemand verkenningsvliegtuig) valt aan met een hellfire geleide raket. Om 12.59 uur is er nog geen definitieve gevechtsschade (BDA, Battle Damage Assement) op te nemen.


Het voorval wordt gesloten om 13.09 uur, maar heropend om 13.31 uur. Weer een halfuur later om 14.01 uur meldt TF Uruzgan een onbekend aantal opstandelingen die proberen bevriende strijdkrachten te omsingelen. (Defensie laat de redactie van Argos weten dat het hier om Nederlanders gaat.) De bevriende troepen beantwoorden het vuur van de vijand en proberen zich te verplaatsen. BDA is dat 30 opstandelingen gedood zijn (EKIA = enemy killed in action).


Twee uur later vliegt de Predator over de plaats. Nu is de BDA 30-40 opstandelingen. Er worden 21 155mm granaten afgeschoten met de pantserhouwitser. Om 17.49 worden weer 4-5 opstandelingen opgemerkt. De bevriende troepen hebben zich geherpositioneerd. Huidige BDA is 60 gedode opstandelingen. De kwestie werd zes uur na de eerste melding kwam, gesloten om 18.38 uur.32.53565979 65.37995148 weergeven op een grotere kaart


Wat wist het Nederlandse Parlement, de Nederlander hiervan? Zestig doden na zes uur vechten is immers niet mis. Het is vier procent van alle gesneuvelde vijanden die ik in de periode 2004-2009 in Uruzgan telde. Zo'n gevecht moet terug te vinden zijn in de periodieke overzichten van Defensie. Dat klopt. Defensie meldt op 4 oktober:

Defensie
De afgelopen tijdverslagperiode zijn diverse vuurcontacten geweest rond Chora, Deh Rawod en in de omgeving van Poentjak. Bij deze vuurcontacten is ondersteuning geleverd door de Pantser Houwitser, F-16’s en Apache gevechtshelikopters. Bij deze vuurcontacten zijn mogelijk slachtoffers gevallen aan de zijde van de Opposing Militant Forces


"Mogelijk slachtoffers." Eerder al meldde de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken dat ze over doden geen duidelijke cijfers hebben. Ook werd gezegd dat de aantallen wel gemeldde dodenaantallen voorlopige onzorgvuldige tellingen betrof. Het blijkt hierboven dat de cijfers komen uit behoorlijk exacte gevechtsverslagen. De telling hierboven berust op drie BDA's zeer waarschijnlijk ook aan de hand van beelden die door de Predator zijn gemaakt.


De ministers schrijven ook dat de regering op dit ogenblik geen aanwijzingen heeft dat er in de wikileaks wordt verwezen naar Nederlandse betrokkenheid bij incidenten die niet zijn gemeld.. Bij een ander gevecht in Uruzgan op 1 oktober vielen ook nog eens 26 doden. Hier vochten Amerikaanse special forces en Afghanen (verenigd in Task Force Bushmaster) tegen de opstandelingen, ze werden daarbij ondersteund door een Apache en vliegtuigen.

 

Als je dan schrijft: "Er zijn diverse vuurcontacten geweest," dan wordt vanzelfsprekend ook dit gevecht gedekt, het gevecht van dat ik eerder overschreef en de andere gewapende incidenten die er in de periode 1-3 oktober zijn geweest. Maar "diverse vuurcontacten" is wel heel erg uit de losse pols, onzorgvuldig en op een manier die de ernst van die contacten wegpoetst.


Luister ook naar Argos radio.

 

SP-Kamerlid Van Bommel gaat Kamervragen stellen aan de nieuwe minister van Defensie Hillen. 

Lees ook mijn vorige blog Slagveld Uruzgan nog eens.

 

Dit artikel is geschreven in het kader van een onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog tegen het terrorisme, mogelijk gemaakt door de Fondsen Pascal Decroos en Stichting Democratie en Media.