maandag 30 september 2019

India a major customer for EU weaponry


Already for decades, India is a major client for the EU arms industry. According to the latest offical EU figures available, it is the second most important destination for European Member States' export of weapons and military technology in 2017. Licenses valued the enormous amount of 12 billion were issued. Herewith India followed only Saudi Arabia with € 17 billion of licenses. When looking at the value of delivered weapons for 2017, India was in the top 6 of destinations. It takes this position for exports since 1998 (when the EU figures where first published) until now.*
India's Mody government recently decided to end the special status of Jammu & Kashmir. Pakistan reacted angry and conflict looms over the horizon. Thus pressure on India to dialogue with Pakistan is urgently needed. The conflict not only has security impacts on the situation in South Asia, but on Asia as a whole. While India has support from the US, Pakistan is supported by China, making the Kashmir conflict part of a wider conundrum. Zhang Baohui, director of the Centre for Asian Pacific Studies in Hong Kong said. “As long as China and India are embroiled in border disputes and strategic rivalry, Pakistan remains a significant strategic asset for Beijing.”

But the Kashmir conflict is just one of India's security problems, although one of the most severe seen from an international viewpoint. India is confronted with a range of communist insurgencies, which it tries to repress violently, harming civilians during military actions. Also, according to the non-proliferation treaty (NPT) India is an illegal nuclear power. But tolerated, because a wanted partner of the West. Further, India has security problems on its land and sea borders, mainly with China. From a Human Security perspective it must be noted more than one fifth of its population lives below the poverty line, according to UNDP figures. That is in absolute figures a hard to imagine 280 million people. And last but not least, the Hindu government is a security threat to the non-Hindu part of its population, not only those in Jammu and Kashmir but across the whole country.

India's economic relations and strategic cooperation with the rest of the world is increasing fast. From this position, India wants to diversify its acquisitions so it will not become dependent on one source of arms supply. Russia is important as provider of arms (recently India ordered for example the S-400 air defence system), but also the US (e.g. the Apache combat helicopter), as well as Israel and numerous European countries. Deliveries can be extracted from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in the transfers of major weapons list. In September 2019, India added a next French developed submarine to its fleet, domestically built in Mumbai.

India tries also to become a partner for defence cooperation to establish its own arms production infrastructure. But it is struggling to do so for a long time. Pravin Sawhney and Ghazala Wahab, both established authors in the field of defence, wrote in 'Dragon on our doorsteps; managing China through military power' published in 2017: “India has not been able to produce something as basic as an acceptable rifle for its infantry soldiers or even a hand grenade.” This may be a exaggeration (to stimulate more efforts from the Indian government), but Indian defence production faces many problems, from corruption to technology and unpredictable politics.

To improve this situation, time and again programs are announced. In September 2019, Rajnath Sing, the Minister of Defence, communicated that India aims for a 26 billion US$ arms industry in 2015 and an exports of 5 billion and build the “big-ticket items like fighter aircraft, helicopters, submarines and armored vehicles. This will help Indian private companies to evolve into global giants in coming years.” Sing stressed that more Research and Development is key. “It is well said that when nations go to war, the one with the best technology is most likely to win”, he said in a recent statement. The outside world however has not much believe in the Indian efforts. India's defence industry received foreign direct investment (FDI) of a meagre $2.18 million during 2018-19.

India is in the top-5 of military spenders in the world, and so France wants to profit from this budget and includes the transfer of technology when selling its Rafale fighter aircraft and submarines. Lockheed Martin has long-term plans to support India’s defence projects and make India a manufacturing hub for its products. Tata – known in the West because its layoffs in the steel industry – advertises its important role in the Indian defence production. It cooperates amongst others with Raytheon to produce components for the Singer anti-tank missile with domestic military funds. The question what it offers to the hundred of millions of people who hardly have the assets to live a proper living is not asked in the megalomaniac talk about the great ambitions of the giant on feet of baked clay.

Geschreven voor Stop Wapenhandel

* License figures are 'contaminated' because the French government issues arms export licenses for large amounts of weapon trade, much more than are exported in the end. But the value of the figures do provide insight in governmental policy towards arms exports, while figures on exports give insight in what is actually shipped. Thus both categories have their own value.

woensdag 4 september 2019

Stiekem onderwater

De onderwaterwereld is cruciaal voor de overbrenging van gegevens, het luisteren naar verdachte onderzeeboten, voor het oog onzichtbare verplaatsingen van militaire en materieel e.d. Het is vanuit dit oogpunt opmerkelijk dat het Nederlandse bedrijf Ortega een mini-onderzeeboot exporteerde naar onbekende bestemming zonder vergunning.

Controle op militaire producten en goederen voor tweeërlei gebruik is voor de een middel om de mensenrechten te beschermen en speelt ook een rol in de machtspolitiek. Terwijl Duitsland zijn best doet om de angels uit het sanctiebeleid t.o.v. Rusland te halen, wordt dit door het Verenigd Koninkrijk juist verscherpt. Op 14 augustus jl. nog op het gebied van onderwatertechnologie. Het bezit en/of gebruik ervan zou de Russen kunnen helpen om onderzoek te doen naar onderwaterkabels (detectie ervan, connectie met en destructie). Een Russisch deskundige stelt overigens als reactie dat ze altijd kunnen uitwijken naar Azië voor de door het VK geweigerde technologie.

Opvallend, maar mogelijke een toevallige samenloop, is dat in de week dat de Britse overheid het nieuwe beleid aanneemt, de Britse militaire uitgever Jane's Defence Weekly rapporteert over de overname door het Britse JFD van het failliete Nederlandse bedrijf Ortega. Het Twentse Ortega bouwde mini-onderzeeërs:
Met deze 3- en 4-persoons elektrische duikboten kunnen duikers snel, veilig en stil lange afstanden onder water afleggen. Dit levert veel nieuwe toepassingen op en vergroot de operationele inzetbaarheid in de onderzoek-, offshore- en defensiesectoren. De ontwikkeling, het ontwerp en de assemblage worden uitgevoerd op de technology base op luchthaven Twente, de tests, demonstraties en oefeningen gebeuren meer op specifieke locaties in de buurt van een klant.”
Jane's noemt de boten uitermate geschikt voor operaties door Special Forces, niet verrassend aangezien de kwalificaties stil, veilig, lange afstanden en Defensie deze militairen passen als een maatpak.

Volgens het Openbare Faillissementsverslag heeft Ortega:
“twee 3-zitsduikboten ontwikkeld en verkocht. De eerste is volledig betaald en volgens opgave van de directie af (sic!) fabriek geleverd. De exportvergunning is echter nog niet afgegeven. Het eigendom van deze boot is opgeëist. Dit wordt verder door de curator onderzocht. De tweede 3-zitsduikboot is nagenoeg gereed maar contractueel nog niet geheel betaald en niet geleverd.”
Is die eerste geleverd zonder Nederlandse exportvergunning (het haperende Nederlands maakt het onduidelijk)? Mocht het zo zijn dan is de vraag of daar iemand voor is veroordeeld. Aan wie is geleverd? Dat staat niet in de openbare stukken, maar moet wel bekend zijn bij de Nederlandse autoriteiten. Heeft het VK dergelijke leveringen willen voorkomen met de nieuwe regelgeving?

In de maandrapportages militaire goederen staan ze niet. In de maandrapportages dual-use exporten komen wel onderwatervaartuigen voor, maar geen mini-onderzeeboten (zie tabel 1). Het gaat hier om op afstand bestuurbare (ROV) vaartuigen, zeg maar onderwaterdrones. Dergelijke vaartuigen worden gebruikt voor opname van schade, onderzoek naar de zeebodem, voor offshore en olie-industrie, maar ook door militairen, vandaar dat ze zijn opgenomen in de dual-use lijst en voldoen aan criteria die corresponderen met een zogenaamd SG-nummer (zie tabel pagina 2), waaruit hun mogelijke inzet voor strategische doelen volgt.

Gaat het in het geval van de export van drones ter waarde van ruim € 38 miljoen misschien niet om ROV's maar om mini-onderzeeboten? Zijn de tijdelijke vergunningen misbruikt voor het tijdelijk – en tenslotte permanent – leveren van een andere dan vermeldde onderzeeboot? Hoeveel kostte zo'n mini-onderzeeboot eigenlijk?

Ook als het wel om ROV's ging dan blijft de vraag hoe Nederland heeft gecontroleerd dat Rusland en Taiwan (want ook daarmee zijn onderwaterzaken gedaan) de tijdelijk uitgevoerde onderwaterdrones niet hebben gebruikt voor militaire zaken. Kortom veel vragen over dit onzichtbare deel van de militaire technologie en de (tijdelijke) export ervan.

Tabel 1: Dual-use: Exports of Remotely Operated Vehicles (ROV) for submerged seabed inspections (2005-2019)
Date
CDIU No.
SG-Post
Description
Reported end use
T
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y

e
x
p
o
r
t
Country of destination
Value
License expire
10 Jan 2019
NL0074CDIU0103730
6A001a1; 6A001b2; 6A006a4; 7A003c; 8A001c
Remotely Operated underwater Vehicle (ROV) and equipment
Geotechnical surface research
38,172,000
31-1-2020
25 Jan 2019
NL0074CDIU0103770
8A002c; 8A001c1; 8A002a2; 8A002a3
Remotely Operated underwater Vehicles (ROV) and equipment
Geotechnical surface research
539,207
31-1-2020
29 Mar 2018
NL0074CDIU0078003
8A001c2
Underwater vehicle
Surface research
37,872,000
31-3-2019
17 Jan 2018
NL0074CDIU0067371
8A001c; 6A001a1; 6A001b2; 6A006a4; 7A003c
Underwater vehicle (ROV)
Geotechnical surface research
38,172,000
31-1-2019
7 Mar 2017
NL0074CDIU0046692
6A001; 7A003; 8A001; 8A002; 8C001
Underwater vehicle
Surface research
0
31-3-2018
8 Apr 2015
NL0074CDIU0010781
8A001c
Onderwatervoertuig (ROV)
Geotechnical surface research
1,053,165
30-4-2016


115,808,372

For SG-post description see: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2268/oj
Source:
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-use-vergunningen

Tabel 2: Omschrijving sub-hoofdcategorieën dual-use (zoals vermeld in tabel 1)
6A001
see also: 6A001a1, 6A001b2
Acoustic systems, equipment and components
6A006
See: 6A006a4
"Magnetometers", "magnetic gradiometers", "intrinsic magnetic gradiometers", underwater electric field sensors, "compensation systems", and specially designed components therefor
7A003
see also: 7A003c
Inertial measurement equipment or systems' incorporate accelerometers or gyroscopes to measure changes in velocity and orientation in order to determine or maintain heading or position without requiring an external reference once aligned. 'Inertial measurement equipment or systems' include:
8A001
see also: 8A001c, 8A001c1 en 8A001c2
Submersible vehicles and surface vessels, as follows:
8A002
see also: 8A002a2, 8A002a3 en 8A002c
Marine systems, equipment and components
8C001
'Syntactic foam' designed for underwater use and having all of the following:
a. Designed for marine depths exceeding 1 000 m; and
b. A density less than 561 kg/m3.