woensdag 4 september 2019

Stiekem onderwater

De onderwaterwereld is cruciaal voor de overbrenging van gegevens, het luisteren naar verdachte onderzeeboten, voor het oog onzichtbare verplaatsingen van militaire en materieel e.d. Het is vanuit dit oogpunt opmerkelijk dat het Nederlandse bedrijf Ortega een mini-onderzeeboot exporteerde naar onbekende bestemming zonder vergunning.

Controle op militaire producten en goederen voor tweeërlei gebruik is voor de een middel om de mensenrechten te beschermen en speelt ook een rol in de machtspolitiek. Terwijl Duitsland zijn best doet om de angels uit het sanctiebeleid t.o.v. Rusland te halen, wordt dit door het Verenigd Koninkrijk juist verscherpt. Op 14 augustus jl. nog op het gebied van onderwatertechnologie. Het bezit en/of gebruik ervan zou de Russen kunnen helpen om onderzoek te doen naar onderwaterkabels (detectie ervan, connectie met en destructie). Een Russisch deskundige stelt overigens als reactie dat ze altijd kunnen uitwijken naar Azië voor de door het VK geweigerde technologie.

Opvallend, maar mogelijke een toevallige samenloop, is dat in de week dat de Britse overheid het nieuwe beleid aanneemt, de Britse militaire uitgever Jane's Defence Weekly rapporteert over de overname door het Britse JFD van het failliete Nederlandse bedrijf Ortega. Het Twentse Ortega bouwde mini-onderzeeërs:
Met deze 3- en 4-persoons elektrische duikboten kunnen duikers snel, veilig en stil lange afstanden onder water afleggen. Dit levert veel nieuwe toepassingen op en vergroot de operationele inzetbaarheid in de onderzoek-, offshore- en defensiesectoren. De ontwikkeling, het ontwerp en de assemblage worden uitgevoerd op de technology base op luchthaven Twente, de tests, demonstraties en oefeningen gebeuren meer op specifieke locaties in de buurt van een klant.”
Jane's noemt de boten uitermate geschikt voor operaties door Special Forces, niet verrassend aangezien de kwalificaties stil, veilig, lange afstanden en Defensie deze militairen passen als een maatpak.

Volgens het Openbare Faillissementsverslag heeft Ortega:
“twee 3-zitsduikboten ontwikkeld en verkocht. De eerste is volledig betaald en volgens opgave van de directie af (sic!) fabriek geleverd. De exportvergunning is echter nog niet afgegeven. Het eigendom van deze boot is opgeëist. Dit wordt verder door de curator onderzocht. De tweede 3-zitsduikboot is nagenoeg gereed maar contractueel nog niet geheel betaald en niet geleverd.”
Is die eerste geleverd zonder Nederlandse exportvergunning (het haperende Nederlands maakt het onduidelijk)? Mocht het zo zijn dan is de vraag of daar iemand voor is veroordeeld. Aan wie is geleverd? Dat staat niet in de openbare stukken, maar moet wel bekend zijn bij de Nederlandse autoriteiten. Heeft het VK dergelijke leveringen willen voorkomen met de nieuwe regelgeving?

In de maandrapportages militaire goederen staan ze niet. In de maandrapportages dual-use exporten komen wel onderwatervaartuigen voor, maar geen mini-onderzeeboten (zie tabel 1). Het gaat hier om op afstand bestuurbare (ROV) vaartuigen, zeg maar onderwaterdrones. Dergelijke vaartuigen worden gebruikt voor opname van schade, onderzoek naar de zeebodem, voor offshore en olie-industrie, maar ook door militairen, vandaar dat ze zijn opgenomen in de dual-use lijst en voldoen aan criteria die corresponderen met een zogenaamd SG-nummer (zie tabel pagina 2), waaruit hun mogelijke inzet voor strategische doelen volgt.

Gaat het in het geval van de export van drones ter waarde van ruim € 38 miljoen misschien niet om ROV's maar om mini-onderzeeboten? Zijn de tijdelijke vergunningen misbruikt voor het tijdelijk – en tenslotte permanent – leveren van een andere dan vermeldde onderzeeboot? Hoeveel kostte zo'n mini-onderzeeboot eigenlijk?

Ook als het wel om ROV's ging dan blijft de vraag hoe Nederland heeft gecontroleerd dat Rusland en Taiwan (want ook daarmee zijn onderwaterzaken gedaan) de tijdelijk uitgevoerde onderwaterdrones niet hebben gebruikt voor militaire zaken. Kortom veel vragen over dit onzichtbare deel van de militaire technologie en de (tijdelijke) export ervan.

Tabel 1: Dual-use: Exports of Remotely Operated Vehicles (ROV) for submerged seabed inspections (2005-2019)
Date
CDIU No.
SG-Post
Description
Reported end use
T
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y

e
x
p
o
r
t
Country of destination
Value
License expire
10 Jan 2019
NL0074CDIU0103730
6A001a1; 6A001b2; 6A006a4; 7A003c; 8A001c
Remotely Operated underwater Vehicle (ROV) and equipment
Geotechnical surface research
38,172,000
31-1-2020
25 Jan 2019
NL0074CDIU0103770
8A002c; 8A001c1; 8A002a2; 8A002a3
Remotely Operated underwater Vehicles (ROV) and equipment
Geotechnical surface research
539,207
31-1-2020
29 Mar 2018
NL0074CDIU0078003
8A001c2
Underwater vehicle
Surface research
37,872,000
31-3-2019
17 Jan 2018
NL0074CDIU0067371
8A001c; 6A001a1; 6A001b2; 6A006a4; 7A003c
Underwater vehicle (ROV)
Geotechnical surface research
38,172,000
31-1-2019
7 Mar 2017
NL0074CDIU0046692
6A001; 7A003; 8A001; 8A002; 8C001
Underwater vehicle
Surface research
0
31-3-2018
8 Apr 2015
NL0074CDIU0010781
8A001c
Onderwatervoertuig (ROV)
Geotechnical surface research
1,053,165
30-4-2016


115,808,372

For SG-post description see: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/2268/oj
Source:
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/01/overzicht-dual-use-vergunningen

Tabel 2: Omschrijving sub-hoofdcategorieën dual-use (zoals vermeld in tabel 1)
6A001
see also: 6A001a1, 6A001b2
Acoustic systems, equipment and components
6A006
See: 6A006a4
"Magnetometers", "magnetic gradiometers", "intrinsic magnetic gradiometers", underwater electric field sensors, "compensation systems", and specially designed components therefor
7A003
see also: 7A003c
Inertial measurement equipment or systems' incorporate accelerometers or gyroscopes to measure changes in velocity and orientation in order to determine or maintain heading or position without requiring an external reference once aligned. 'Inertial measurement equipment or systems' include:
8A001
see also: 8A001c, 8A001c1 en 8A001c2
Submersible vehicles and surface vessels, as follows:
8A002
see also: 8A002a2, 8A002a3 en 8A002c
Marine systems, equipment and components
8C001
'Syntactic foam' designed for underwater use and having all of the following:
a. Designed for marine depths exceeding 1 000 m; and
b. A density less than 561 kg/m3.