zondag 24 september 2017

Avinco, Airbus en mistanden in de Bijlmer (SGG Management)

(Tekst om tweet nr. 1 uit week 38 te duiden)

Avinco HeliExpo 2013 team. Bron
The Guardian stelde afgelopen week dat het Nederlandse Avinco betrokken was in een Airbus geldwitwasschandaal en dubieuze handel in aandelen.

De zaak zou lopen via Eolia (een Maltees bedrijf dat Boeing en Airbus passagiersvliegtuigen ombouwt naar vrachtvliegtuigen),
Avinco Group Holdings (AGH, op Curaçao), en
Avinco Holdings (een financiële holding met in 2015 zestien medewerkers en ondergebracht bij SGG Managers in Amsterdam en waaraan bij de Kamer van Koophandel geen enkele persoonsnaam verbonden is).

Een Nederlandse rechtbank stelde dat Avinco Holdings alle aandelen houdt in:
de Zwitserse vennootschap Avinco Management AG,
en in de Ierse vennootschap Avinco Ltd. (hierna: Avinco Ltd.),
Avinco Management houdt alle aandelen in de te Monaco gevestigde vennootschap Avinco SAM
Airbus was aanvankelijk betrokken bij Avinco als initiatiefnemer en financier.


Zowel Eolia als Avinco zouden volgens The Guardian onder controle staan van Airbus. (“In reality, however, both companies were secretly under Airbus’s effective control.”) Advocaten ontkennen de betrokkenheid van Airbus in Eolia niet, zo stellen ze tegen journalisten van The Guardian. 
Airbus heeft ook een belang in AGH en via dit bedrijf weer een belang in Avinco Holdings, waarin de aandelen van verschillende delen van Avinco (een bedrijf dat handelt in tweedehandsvliegtuigen en helikopters, gevestigd als Avinco SAM en Avinco Ltd. in Monaco en Ierland en niet in Nederland zoals The Guardian stelt.) In Nederland zit dus 'slechts' een financiële holding die wel midden in het web zit, maar zoals er in Nederland duizenden zitten.

Van Nederland moet je het verder niet hebben om meer duidelijkheid te krijgen. De registratie bij de Kamer van Koophandel laat als enige Avinco concernrelatie SGG Management zien. En als enige Nederlandse krant wijdde NRC, een paar regels aan de zaak (de rechtzaak van vorig jaar ging aan de hele pers voorbij):

“Airbus is een intern onderzoek begonnen naar een mogelijke fraude via twee firma’s; een uit Malta (Eolia, dat passagiersvliegtuigen in vrachtvliegtuigen ombouwt) en één uit Nederland (Avinco Holdings, dat tweedehands vliegtuigen verkoopt). Volgens de Britse krant The Guardian is dit bedrijfje onder controle van Airbus, via een brievenbusfirma op Curaçao. Deze constructie zou opgetuigd zijn om geld mee wit te wassen. Via een transactie met een consultancybedrijf in Panama (MB, in de eerder gemelde rechtzaak benoemd als RIATA INTERNATIONAL INC. ) The Guardian schrijft: „twijfelachtige transacties die tot een onverwachte betaling leidden.” Reden voor Airbus om het te onderzoeken.”

Dat laatste heet schade voorkomen. De Serious Fraude Office zit Airbus sinds 7 september 2016 publiekelijk op de hielen.

Eolia begon eind 2016 een spoedproces vanwege onregelmatig gedrag van Avinco (vertegenwoordigd door het in Amsterdam gevestigde SGG Management). Dat leide tot een zitting op 24 november 2016. Eolia vraagt SGG te schorsen als bestuurder van Avinco. De rechter bepaalt dat alle “door Avinco Group Holdings N.V. gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Avinco Holdings B.V. met ingang van heden ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.” Dat wordt bij uitspraak van 6 december 2016 Mr. C.M. Molhuysen van het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor DLA Piper Nederland N.V.

De Nederlandse trustboom had zich weer eens van zijn lelijkste kant laten zien. Nu afwachten wat de Britten of Nederlandse pers nog boven spitten.