dinsdag 24 oktober 2017

Stukken over A.Q. Khan (WOB)/Documents on A.Q. Khan (FOIA)

Rapport van de interdepartementale werkgroep belast met het onderzoek naar de zaak Khan, oktober 1979. (Rapport Bos)

Bijlagen bij Rapport Bos (partly English).

Here you'll find the introduction letter by Dutch government (in Dutch). 

Below you'll find the numbered attachments to the report above.
English language documents are in attachment 3 (application Khan Fokker; his CV); 4 (FDO letter of recommendation on Khan; letters from Khan to ex-colleague(s) and an acquaintance); 6 (Pakistani documents on tubes); 7 (summary of FDO deals with Pakistan) and 10 (letter from Khan to then Minister of Foreign Affairs).

1    2a   2b    3    4    5    6    7    8    9    10

Rapportage vermissing strafdossier A. Khan bij de rechterlijke macht in Amsterdam, Rijksarchiefinspectie, 25 november 2005

Below you will find partly Dutch-, partly English documents on the Khan case that were released in 2004 through the Dutch Freedom of Information Act on a request of Dutch TV programme Reporter.

Here you will find the request (Dutch) (currently not available). And the decision (Dutch): 

Hre you find the released documents (partly Dutch, partly English):
55 (1)   55 (2)   56    57    58    59    60    61    62   63    64    65    66   Overig 


Below will you find partly Dutch-, partly English documents on the Khan case that were released in 2005 through the Dutch Freedom of Information Act on a request of Dutch daily NRC Handelsblad:

Here you will find the request (Dutch).
Here you will find the decision (Dutch).
Below  you will find the released documents (partly Dutch, partly English):
1    2    3    4    5    6    7    8

Kamervragen (Parliamentary questions):
Brief over Slebos, Ministeries BiZa en Justitie, 15/11/05
Kamervragen Karimi over 4- M ultracentrifugetechnologie, 9 maart 2005 (antwoorden).
Kamervragen Wilders (VVD) 09/01/04
Kamervragen Karimi (GroenLinks) 10/09/03
Kamervragen van Velzen (SP) 04/09/03
Kamervragen Koenders (PvdA) 04/09/03

Henk Slebos

Dubbele standaarden: VS verleent status aparte aan India's nucleaire programma, april 2006

Oude liefde roest niet (najaar 2003)

Persberichten

24/09/04 Oproep aan regering om bij Musharraf aan te dringen op nucleaire ontwapening   Gezamenlijk persbericht van: Campagne tegen Wapenhandel, GreenpeaceLAKAPENN en Wise.

Berichten in de pers (articles)
A High-Risk Nuclear Stakeout, Los Angeles Times, February 27, 2005
 
VPRO Argos (Dutch public radio)
Interviewmet Egmont Koch (schrijver van 'Atoombommen voor Al Qaeda'), 2 december 2005.
Intel Weblog over kwestie Khan

Overig (Rest)
Tussentijdsvonnis Henk S. Rechtbank Alkmaar 17/05/04
Tussentijdsvonnis medewerker Henk S. Rechtbank Alkmaar 17/05/04

Special knipselkrant Platform tegen Wapenhandel: De Dr. Khan-connecties, 88 pagina's, bestellen
Dit stond ooit op de website van Stop Wapenhandel (destijds Campagne tegen Wapenhandel (CtW)) en zat nog in mijn computer. Het overzicht bestaat uit pers (m.n. Argos), CtW (m.n. Frank Slijper) en parlementaire publicaties en WOB-stukken. Zo is het weer overzichtelijk beschikbaar voor onderzoekers.

This overview was once part of the website of Stop Wapenhandel (and still in my computer). The overview consists of press (mainly Argos), CtW (Frank Slijper) and parliamentary publications and FOIA documents. Now it is easily accessible for researchers.