dinsdag 28 februari 2012

Raketschildruzie tussen Rusland en Noorwegen raakt Nederland


De relaties tussen Noorwegen en Rusland zijn sinds 2010 steeds beter geworden. Op één punt dreigt het nu toch mis te gaan. De Russische generaal Nikolai Makarov, bevelhebber van de generale staf van de Russische krijgsmacht, waarschuwde Oslo op 16 februari dat een conflict dreigt als het nieuwe marineschepen gaat uitrusten met het het Amerikaanse radar- en volgsysteem Aegis, aldus Defense News.

Generaal Makarov verwelkomt zijn Amerikaanse collega Admiraal Mike Mullen in Moskou (26 juni 2009).
Foto  onderofficier 
J. McNeeley, VS-marine.

Eerder waarschuwde Rusland de VS al niet met dit systeem te opereren in de Noordelijke wateren bij Rusland en de Zwarte Zee. Als dat toch gebeurt zal Moskou tegenmaatregelen nemen. Voorlopig onthoudt Rusland zich van daadwerkelijke stappen, gezien de hoge kosten daarvan. Maar de dreiging van een nieuwe wapenwedloop wordt steeds zichtbaarder. Zo maakt een raketschild de wereld niet veiliger, maar zorgt juist voor meer sabelgekletter.
Noorwegen ziet de macht van de VS afnemen. Nieuwe machten in de wereld komen op en daarom kiest Oslo voor een tweesporen defensie-beleid. Dat betekent actief zijn in de NAVO, maar ook vanuit de positie als lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie goede relaties ontwikkelen met Rusland. Op de Leangkollen Security Conference die op 6 februari in Oslo plaatsvond, stelde de Noorse minister van Defensie, Espen Barth Eide, dat activiteiten die deze Noors-Russische samenwerking in gevaar kan brengen, vermeden moeten worden. Rusland probeerde een paar dagen later of op basis van deze uitspraak ook het Aegis-syteem voor de Noorse marine onder druk kon zetten. Dat zal vermoedelijk niet lukken, omdat dit de relaties met Washington in gevaar zullen brengen.
De band tussen Europa en de Verenigde Staten is juist een belangrijk aspect van het schild. Niet alleen op het gebied van militaire samenwerking in oefeningen en procedures, maar ook bij militair onderzoek, ontwikkeling en productie houdt het de Atlantische samenwerking in stand. Dat het eveneens de kloof tussen Oost en West in stand houdt, is daarbij juist mooi meegenomen. Daar komt nog bij dat het twijfelachtig is of het systeem werkt, maar al wel leidt tot een nieuwe wapenwedloop. Met bijbehorende winsten voor de wapenindustrie, en bijbehorende politieke spanningen en risico's. Het raketschild is immers een systeem om raketten van vijanden te onderscheppen. Die vijanden zullen daarom meer en betere raketten gaan maken. 
De Russische waarschuwing roept de vraag op of Moskou zijn dreigement verbreedt naar alle landen die radarsystemen uit het raketschild op hun schepen plaatsen. Als dat zo is, zou het voor Nederland gaan gelden. Nederland gaat immers zijn LCF-fregatten met raketschild technologie uitrusten. Ook als het gaat om operaties in de arctische gebieden nabij Rusland en de Zwarte Zee is het van belang om te weten hoe ver de Russische waarschuwing reikt. Ook Nederland opereert wel eens in Noordelijke wateren. Ons land speelt bovendien een vooraanstaande rol in het Europese raketschild, zoals ministerie van Defensie recent onderstreepte in een artikel over het raketschild. Er is in Nederland nauwelijks discussie over deze militaire uitbreiding gevoerd, terwijl we afstevenen op een nieuwe Koude Oorlog met Rusland.
Martin Broek
Geschreven voor Sargasso
Klik op het label 'raketschild' voor meer informatie van mijn hand over dit grote wapensysteem.

4 opmerkingen:

 1. je zou je, met wat welwillendheid, kunnen voorstellen, dat er mogelijk aanleiding wordt ervaren een en ander als een probleem te zien. en dan, want anders hebben we blijkbaar nog niet geleerd, wordt er gedreigd met ferme taal en misschien nog wel meer. mijn grote vrees is altijd, dat wapengekletter een versluiering van andere, niet op te lossen problematiek is, zoals politiek, economie. en zo wordt bewapening en het scheppen en onderhouden van een vijandsbeeld een manier om aan de macht te blijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inderdaad raakt het aan de basis van de internationale orde en machtspolitiek van grootmachten. In de Westerse propaganda is dit systeem gericht tegen Iran & Co. Door Rusland wordt het - naar mijn idee niet onterecht - gezien als ondermijning van hun positie, evenals door China aan de andere kant van de wereld.

  Je kan met zo'n project doorgaan ten kosten van veel geld en menselijk vernuft en de wapenwedloop nieuw leven inblazen of je gaat op zoek naar een manier om relaties met Rusland en China op een volwassener manier vorm te geven. Dat zou wel eens veel meer in het belang van Europa kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een koude oorlog is altijd nog te prefereren boven een warme. Maar geen oorlog is natuurlijk nog beter en een stuk goedkoper...!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jan de Koude Oorlog heeft minstens zoveel rottigheid opgeleverd als een middelgrote warme. Onderbouwing laat ik voor het gemak maar even achterwege.

  BeantwoordenVerwijderen