zondag 9 januari 2011

Kies geen JSF


Procedure vergaderingen zijn meestal saai, maar zijn ook zeer belangrijk. Vorige week was er een waarin besloten moest worden over een extra Kamerdebat rond de Joint Strike Fighter. Van Middelkoop had immers gezegd dat hij Kamermoties die door de meerderheid van de Kamer waren aangenomen niet uit zou voeren en dat kan de Kamer niet over zich heen laten gaan. Dat spreekt.

Dat het bij de JSF om een belangrijk dossier gaat waarbij belangen in het geding zijn die het wezen van de Staat raken (buitenlandse politiek, defensie, wapenindustrie) is onmiskenbaar. Bovendien gaat het om het grootste wapenproject ooit. De Amerikaanse Rekenkamer spreekt over 323 miljard dollar om een kleine 2.500 vliegtuigen te ontwikkelen en aan te kopen. Nederland moet aan boord blijven anders komt het hele project in zwaar weer en wordt nog duurder.

Een deel van de Kamer was het dan ook met Middelkoop eens. Zij laten dan ook graag over zich heen lopen als het resultaat is dat de moties niet worden uitgevoerd en doen voor deze vergadering een stapje extra. De CDA-vertegenwoordiger vroeg een collega mee naar de procedure vergadering waar de kwestie aan de orde komt. Daar wordt immers hoofdelijk gestemd. Het pleit is beslecht als de voorzitter ook tegen een extra vergadering stemt. Die was daarmee van de baan. Kamermeerderheid of niet, de laatste slag is daarmee aan rechts. Het is een luizige streek, maar de linkse partijen hadden het moeten voorzien. Nu is knap oppositiewerk in een uurtje de nek omgedraaid doordat niet twee mensen even wat tijd vrij maakten.

Gisteren kwam de JSF weer voorbij. Job Cohen zei dat een besluit over aanschaf nog wel vier jaar uitgesteld kan worden. In de doorrekening van het CPB kom ik tegen dat de PvdA afgerekend wordt op grond van stoppen met het JSF-project. De vraag is alleen of dat betekent dat de sociaal-democraten zich ook zullen uitspreken tegen deelname in het project door de Nederlandse industrie. Doen ze dat niet dan rommelt Nederland zich toch verder het project in en zal uiteindelijk moeilijk anders kunnen dan de JSF aanschaffen.