vrijdag 14 januari 2011

NL boert goed in wapenhandel (20 december 2006)

De wapenexport vanuit Nederland maakt de afgelopen jaren een opmerkelijke groei door. In 2005 behoorde Nederland tot de vijf belangrijkste landen op dit gebied. De waarde van de verstrekte wapenexportvergunningen bedroeg 1,2 miljard euro, een recordbedrag.

(overgenomen van Ravage digitaal over wel zelf geschreven rapport)

Al enkele jaren is een langzaam stijgende trend te zien. Nieuwe grote orders uit onder meer Chili en Indonesië doen vermoeden dat die tendens zich in 2006 doorzet, meldt de militaire onderzoeksgroep Campagne tegen Wapenhandel. Hun bevindingen zijn terug te vinden in het rapport Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005. [PDF bestand]
Binnen de Nederlandse wapenexport vallen vier belangrijke categorieën te onderscheiden: de verkoop van overtollig legermaterieel, de export van hightech defensie-elektronica (radar- en vuurleidingssystemen, optische apparatuur), de uitvoer van componenten voor in het buitenland gebouwde grote wapensystemen (pantservoertuigen, gevechtsvliegtuigen en bewapende helikopters) en militaire scheepsbouw. De belangrijkste exporteurs zijn respectievelijk Defensie/Nederlandse staat, Thales Nederland, Stork Aerospace en scheepsbouwketen Damen (incl. De Schelde).

Na jaren van intensieve lobby publiceerde de regering onlangs voor het eerst een openbaar overzicht van wapendoorvoer waarvoor een meldplicht geldt. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat via Nederland grote hoeveelheden munitie naar Israël gaan. Het dictatoriale Kazachstan ontving in december vorig jaar 5.528 Tsjechische traangasgranaten via Schiphol. Kenia, Pakistan en Peru ontvingen via Nederlands grondgebied eveneens vele tienduizenden stuks munitie.

Hoewel Nederland zegt terughoudend te zijn met wapenexporten, wijst de praktijk ondubbelzinnig het tegendeel uit. Conflictgebieden en autoritaire regimes hebben onverminderd toegang tot militair materieel uit Nederland. Voorbeelden daarvan zijn India, Taiwan, Turkije en Egypte. Naast de directe uitvoer van wapens speelt Nederland ook een sleutelrol en de haven van Rotterdam.

Campagne tegen Wapenhandel vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling die in schril contrast staat met de positie van gidsland op het gebied van vrede en veiligheid die Nederland zich zo graag toedicht. Ook plaatst de Campagne tegen Wapenhandel grote vraagtekens bij de onafhankelijke toetsing van vergunningsaanvragen wanneer de Nederlandse staat als verreweg de grootste wapenhandelaar direct belang heeft bij een soepele exportnorm.

bron: www.ravagedigitaal.org/actienieuws/december/15/15.php

of zie: http://www.stopwapenhandel.org

Geschreven voor Volkskrantblog (20 december 2006)